fbpx – Når sykepleiere benytter spalteplass, bør øverste ledelse lytte Hopp til hovedinnhold

– Når sykepleiere benytter spalteplass, bør øverste ledelse lytte

Sykepleierne ytrer seg ikke ofte i mediene. Det er derfor prisverdig når noen tar motet fatt. Dette er en kommentar til sykepleier Rita Storlis kronikk i Tønsbergs Blad 23. august.

Rita Storli skriver: – Flere ble tvunget inn i hardere turnuser, lengre vakter, jobb annenhver helg, folk ble flyttet rundt på avdelinger uten at de hadde noe de skulle ha sagt selv. Avtaler har blitt misbrukt, fordi helsevesenet ikke drifter med forsvarlig bemanning fra før. At noen i det hele tatt våger å kalle vår innsats for en dugnad, er så utrolig krenkende.

Ytringer må tas på alvor

Fagsjefen ved Sykehuset i Vestfold mener nok ikke at sykepleierne skal jobbe gratis, men hva mener han? Hvorfor er det så taust? Er det ikke å ta medarbeiderne på alvor å komme med en forklaring? 

Om det skal være mulig med en kvalitetsforbedring, må ytringer tas på alvor.

Når sykepleiere ytrer seg, bør ledelsen lytte da de er nær pasienten hele døgnet, og er helt sentrale for at sykehuset skal kunne opprettholde driften. Det er et krav i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet hvert år om økt kvalitet i tjenestene. Om det skal være mulig med en kvalitetsforbedring, må ytringer tas på alvor.

Kvalitet og stolthet er verdier som er nært knyttet sammen. Når verdiene – som er svært godt beskrevet i de yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere – ikke får plass i møte med pasientene, blir sykepleierne motløse og slitne. Stoltheten forsvinner.

Medarbeidere og pasienter er like verdifulle

Verdens beste yrke blir for tungt når budsjettkravene utfordrer både faglighet og verdighet. Følgene blir en uetisk praksis ingen vil ha, men det blir resultatet. Medisiner som administreres for sent, altfor liten tid til å observere virkninger og bivirkninger av behandling og den livsviktige praten uteblir. Det er ikke tid. Oppgaver forskyver seg til neste vakt. Det er til tider pasienter på korridor og taushetsplikten og andre lovpålagte krav brytes.

Dette er ikke hverdagen i alle enheter, langt ifra. Men medarbeiderne og pasientene er like verdifulle hvor enn de er, derfor bør interessen også favne de steder akilleshælen blør.

Innlegget ble publisert i Tønsbergs Blad 8. september 2020.

Annonse
Annonse