fbpx – Det handler om å bry seg Hopp til hovedinnhold

– Det handler om å bry seg

Flyktningkrisen på Lesvos handler om menneskeverd og solidaritet. Derfor står Rådet for sykepleieetikk samlet i oppropet om å hente langt flere barn og familier fra leirene.

Mandatet til Rådet for sykepleieetikk favner vidt. Vi skal styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet , og vi skal påvirke den offentlige debatt i saker av etisk karakter. I de yrkesetisk retningslinjer i Norsk Sykepleierforbund utdypes dette ytterligere:

«Sykepleieren deltar aktivt i den offentlige debatt og bidrar til at faglige og etiske vurderinger legges til grunn for sosial- og helsepolitiske beslutninger.»

Rådet for sykepleieetikk står samlet i oppropet om å hente langt flere barn og familier fra leirene i Hellas enn det regjeringen har besluttet.

Etikkens vesen

Etikkens vesen er å søke det gode og bidra til å fremme verdier som holder i generasjoner. I Norge har vi forflyttet milliarder av kroner for å hjelpe enkeltmennesker og virksomheter som er rammet av pandemien. Norge kan hjelpe, og vi mener at nå er det barn og familier fra flyktningleirene i Hellas som må få erfare Norges positive engasjement.

Våre følelser er viktige i svært mange sammenhenger, og de kan være en usedvanlig god drivkraft.

Våre følelser er viktige i svært mange sammenhenger, og de kan være en usedvanlig god drivkraft.

Vi i Rådet for sykepleieetikk er berørt av flyktningkrisen i Hellas, og vi har alle vært i dette landet. Noen av oss har også sett båtflyktningene komme i land på Lesvos og opplevd på nært hold de forhold flyktningene lever under. Hjelpeorganisasjonene har – siden 2015 – varslet om umenneskelige forhold og en potensiell truende humanitær krise.

Vi må ta ansvar

Norge kan ikke unndra seg sitt ansvar når en humanitær katastrofe er et faktum. Vi er et rikt land, og derfor må vi gå foran med et godt eksempel og hjelpe, fordi vi kan og vi vil.

– Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettigheten.

Vi i Rådet for sykepleieetikk ser det som vårt soleklare ansvar å medvirke til at dette oversettes til praksis. Vi må hente flere, og helst så snart som overhodet mulig.

POPULÆRE ARTIKLER NÅ