fbpx – Sykepleiere vil ikke bli sett på som superhelter Hopp til hovedinnhold

– Sykepleiere vil ikke bli sett på som superhelter

Bildet viser en sykepleier med superhelt-drakt på seg og med armen ut som tegn på at hun er klar for å fly. Bildet har et rødt kryss over seg.

– Sykepleiere ønsker å være stolte over sin faglighet og hvordan de utøver sitt yrke som profesjonelle og kompetente sykepleiere som står opp for pasientene sine, skriver de nordiske sykepleieetiske rådene.

Sykepleiere vil ikke bli sett på som superhelter. De vil bli anerkjent for sin faglighet.

Dette kom frem gjennom i en felles uttalelse fra de nordiske sykepleierorganisasjonenes etiske råd etter det nordiske etikkrådsmøtet i Kolding, i Danmark, 27.–28. september 2021.

Bevisst på sykepleiernes betydning

Den globale spredningen av koronaviruset har lært oss mye om hvordan storsamfunnet fungerer i krise og hvordan helse- og omsorgstjenestene klarer en så alvorlig belastning som en pandemi.

Vi har også blitt mer enn bevisst på sykepleiernes betydning for kvalitet og utfall av helse- og omsorgstjenestene gjennom pandemien.

Det viste seg at vi manglet den omfattende kriseberedskapen det faktisk var behov for, for at helse- og omsorgstjenestene skulle håndtere pandemien. Og dette påvirket sykepleiernes arbeidsvilkår.

Etiske dilemmaer og moralsk press

Det har ikke bare handlet om fysiske arbeidsforhold med arbeid i fullt smittevernutstyr og lange vakter og kriseturnuser, men også om å håndtere etiske dilemmaer og moralsk stress.

Vi har kjent på maktesløsheten.

Sykepleiere har havnet i etisk utfordrende situasjoner under pandemien og blitt tvunget til å gjøre meningsløse prioriteringer.

Vi har kjent på maktesløsheten mellom den individuelle sykepleien og mer overgripende krav for å hindre smittespredning i samfunnet. For eksempel har sykepleiere måttet vurdere om døende pasienter har vært nær nok døden til å kunne motta besøk.

Vanskelig med retningslinjer

Retningslinjene for arbeidet i helse- og omsorgstjenestene ble evaluert og endret etter hvert som kunnskapen om viruset ble større og smitteomfanget økte. Noen ganger og noen steder ble det ikke gjort konsekvensanalyser for den enkelte pasient/menneske, for eksempel i eldreomsorgen.

Retningslinjene minsket risikoen for smittespredning i samfunnet, men tok ikke høyde for hva isolering over tid kunne innebære for den enkelte pasient som kun fikk møte sine pårørende virtuelt eller på god avstand, gjennom vinduer eller fra balkonger.

Retningslinjene gjorde det vanskeligere for sykepleiere å bruke sitt profesjonelle skjønn der både kunnskap, erfaring, klokskap og kreativitet er viktige ingredienser for å kunne fremme helse, lindre lidelse og bidra til en verdig død.

Må prate om og dele erfaringer

Sykepleiere måtte nedprioritere nødvendig helsehjelp/sykepleie, for eksempel mobilisering. Derfor var følgene av pandemien ikke bare at planlagt helsehjelp ble utsatt, men også at profesjonell, langsiktig og helsefremmende sykepleie ble forsinket eller uteble helt.

Sykepleiere ønsker å være stolte over sin faglighet og hvordan de utøver sitt yrke som profesjonelle og kompetente sykepleie som står opp for pasientene sine. Men ikke som superhelter.

Vi vil løfte frem betydningen av den kollegiale støtten.

Når samfunnet nå åpner opp igjen, må vi prate om og dele våre erfaringer slik at vi er bedre forberedt for fremtiden også når det gjelder å holde profesjonell, sykepleiefaglig beredskap.

Vi i de nordiske sykepleierorganisasjonenes etiske råd, vil løfte frem betydningen av den kollegiale støtten og muligheten til etisk refleksjon slik at vi:

  • kan stå opp for de yrkesetiske retningslinjene,
  • kan stå opp for den sårbare pasienten, og
  • har mot til å rapportere om mangler i helse- og omsorgstjenestene og konsekvensene av disse.
Fakta
Mer informasjon om rådenes virksomhet og synspunkter

Danmark: https://dsr.dk/ser
Færøyene: http://sjukrarokt.fo/
Grønland: http://pk.gl/ser/
Norge: https://www.nsf.no/fag/etikk
Sverige: https://www.swenurse.se/Vi-arbetar-med/Etik/Sjukskoterskornas-etiska-rad/

0 Kommentarer

Annonse
Annonse