fbpx Espen Gade Rolland Hopp til hovedinnhold

Espen Gade Rolland

Høgskolelektor og lederBacheloravdelingen, Lovisenberg diakonale høgskole og NSFs faggruppe SPOR

Sykepleier, MNSc

Innlegg av Espen Gade Rolland som høgskolelektor og leder:

Innlegg av Espen Gade Rolland som leder i NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus:

Bildet viser to hender som holder et hjerte
Ukom understreker urettferdigheten

Ukom understreker at kunnskap om somatisk oversykelighet hos pasienter med psykisk lidelse i begrensende grad er dekket i utdanningene og spesialiseringene for leger, ambulansepersonell, psykologer og sykepleiere.

Bildet viser inngangen til Sandnes DPS, avdeling Varatun.
Det er på tide å tenke nytt om psykisk helsetilbud

Sandens DPS, avdeling Varatun, skal legge ned 13 sengeplasser. Nyheten har skapt mye uro. Det hadde vært forfriskende med en debatt om hvilke muligheter klinikken har for å redde de gjenværende sengeplassene.

Espen Gade Rolland, NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, Sentralt fagforum i NSF
Statsbudsjettet: – Det grenser mot løftebrudd?

Regjeringen har gått høyt ut og fremmet ny storsatsning på psykisk helse. Dessverre følger de ikke opp med verken penger eller virkemidler i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i går, skriver Espen Gade Rolland.

Illustrasjonen viser en silhuett av en mann som holder en flaske og støtter hodet i den ene hånda. I bakgrunnen skimtes ei jente som drikker av en flaske.
Helseskadelig alkoholbruk gir komplekse utfordringer

Høyt forbruk av alkohol henger sammen med somatisk sykdom, psykisk helse og sosial status. En god allianse mellom sykepleieren og pasienten øker sjansen for at behandlingen fører til bedring.

Espen Gade Rolland, NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, Sentralt fagforum i NSF
– Sykepleien burde ikke ha publisert denne artikkelen

– I sommer publiserte Sykepleien en fagartikkel om dissosiativ identitetslidelse. Vi kan ikke la denne passere uten å komme med våre innspill og standpunkt, skriver NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

– En vanskelig situasjon har blitt enda vanskeligere

Siden mars har Norge vært stengt som et samfunn. Det har hatt stor innvirkning på de tjenestene vi representerer og de menneskene vi er satt til å hjelpe, skriver Nordaunet, Steen og Rolland i NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus.

Bildet viser to voksne mennesker som holder hverandre i hendene. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Tilbudet i kommunene må styrkes

Kommunalt psykisk helsearbeid for voksne blir nedprioritert. Jeg håper politikerne våkner i tide, og sørger for et bedre behandlingstilbud der folk bor, skriver Espen Gade Rolland.

Innlegg av Espen Gade Rolland som studieleder, bachelor, sykepleier:

– Kan simulering bidra til å løse praksisutfordringer?

– Simulering kan møte den politiske ambisjonen om å utdanne flere sykepleiere samtidig som kvaliteten på utdanningen opprettholdes, eller enda bedre – at den bedres, skriver Olaussen, Rolland og Karlemilsdatter.

Innlegg av Espen Gade Rolland som nestleder, SPoR:

Går man baklengs inn i fremtiden?

Fra 1. januar ble alle kommuner i Norge pålagt å tilby øyeblikkelig hjelp – døgntilbud. Kan tilbudet bli en sovepute når det gjelder å styrke det kommunale psykiske helsetilbudet? spør artikkelforfatteren.

Annonse
Annonse