fbpx Mange har store utfordringer med å bruke digitale tjenester. Det er uakseptabelt Hopp til hovedinnhold

Mange har store utfordringer med å bruke digitale tjenester. Det er uakseptabelt

Bildet viser portretter av alle tre innleggsforfatterne

Myndighetene må ta ansvar for å sikre tilgang til internett og universell utforming av digitale tjenester. Organisasjoner og næringslivet må også ta sitt ansvar ved å utvikle og tilby tjenester som er tilgjengelige for alle.

I en artikkel i Sykepleien 3. mars kan vi lese om forskning knyttet til hvor mye sykepleiere støtter opp under digitale tjenester og teknologi for sine pasienter. I samme innlegg blir vi oppfordret til å ta opp utfordringer og konkrete problemstillinger. 

Vi vil løfte frem at digitalt utenforskap ikke er sykepleiernes ansvar, og at enkelte grupper må prioriteres i tiltak som bidrar til et digitalt inkluderende samfunn. I møte med mennesker uten bolig og med rusmisbruk opplever vi at mange ikke har tilgang på digitale tjenester. 

Noen mangler mobiltelefon og tilgang på internett, mens andre ikke har kompetanse til å finne ut hvordan de digitale tjenestene de trenger å benytte, fungerer. Vi kan ikke godta at noen grupper blir utelatt og hindret i å delta fullt ut i samfunnet på grunn av digitale barrierer. 

Internett er en grunnleggende rettighet

For å oppnå et digitalt inkluderende samfunn må vi først og fremst erkjenne at tilgang til internett er en grunnleggende rettighet. Det er ikke lenger en luksus eller noe som kun er forbeholdt de som har råd til det. 

Offentlig digitale tjenester (ODT) fremstår som et paradoks for flere grupper mennesker. Der tjenestene er ment for å hjelpe, opplever mange at de er begrensende. Tilgang til internett er nødvendig for å søke jobber, ha tilgang til viktig informasjon, kommunisere med sine kjære og utføre nødvendige tjenester. Mange av personene vi møter i vårt virke, opplever negative følelser og mangel på mestring i møte med ODT. Dette er ikke enestående for denne gruppen mennesker, og det understreker at vi er langt fra målet om å være et inkluderende digitalt samfunn. 

Vi må jobbe for å sikre at mennesker uten bolig og med rusmisbruk også får tilgang til internett. Det kan gjøres ved å tilby nettilgang i kommunale boliger og tilby utstyr som gjør det mulig å benytte seg av digitale tjenester. Det vil ikke bare bidra til å redusere det digitale utenforskapet for denne gruppen, men det vil også gi dem en mulighet til å ta i bruk digitale verktøy for å forbedre sin livskvalitet.

Uakseptabelt at noen blir ekskludert

I tillegg til tilgang til internett er det viktig å sikre at digitale tjenester er universelt utformet. Det vil si at de er tilgjengelige og brukervennlige for alle, uavhengig av funksjonsevne. Her er det også viktig å ikke glemme pårørende, deres rolle og mulighet for å bistå sine nære. Det er ofte et stort hinder. 

Blinde og svaksynte personer er bare en av mange grupper som i dag møter store utfordringer med å bruke digitale tjenester. Det er uakseptabelt at noen blir ekskludert på grunn av manglende tilrettelegging.

For å oppnå et digitalt inkluderende samfunn må vi jobbe sammen. Det krever et samarbeid mellom myndigheter, organisasjoner og næringslivet. Myndighetene må ta ansvar for å sikre tilgang til internett og universell utforming av digitale tjenester. Organisasjoner og næringslivet må også ta sitt ansvar ved å utvikle og tilby tjenester som er tilgjengelige for alle.

Et digitalt inkluderende samfunn vil være til fordel for oss alle. Det vil bidra til å redusere sosiale ulikheter, skape muligheter for alle og fremme inkludering. Vi kan ikke lenger akseptere at noen blir ekskludert på grunn av digitale barrierer. Det er på tide å ta grep og jobbe for et samfunn der alle kan ta del i de digitale mulighetene som finnes.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse