fbpx Kunnskapssenteret inn under Folkehelseinstituttet Hopp til hovedinnhold

Høie endrer helseforvaltningen: Kunnskaps­senteret inn under Folkehelse­instituttet

Helseminister Bent Høie utenfor Stortinget
Bent Høie vil redusere etater under Helsedirektoratet fra dagens 15 til 11. Foto: Stig M. Weston

Kunnskapssenteret blir delt i to og det opprettes et nasjonalt klageorgan.

I dag kom meldingen om at h elseminister Bent Høie fra nyttår omorganiserer helseforvaltningen. Nyheten innebærer blant annet at Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten deles i to og legges inn under Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Overrasket over meldingen

- Hvilke konsekvenser får det for de ansatte i Kunnskapssenteret?

- Alle ansatte har fått beskjed om at de beholder jobb og lønn, sier kommunikasjonssjef i Kunnskapssenteret, Ingrid Margaretha Høie.

- Hvordan er stemningen?

- Meldingen kom som en overraskelse og stemningen er nok preget av litt vemod, sier hun.

- Vi har mye viktig å bidra med. Det skal vi fortsette med både i Folkehelsa og i direktoratet, sier  Ingrid Margaretha Høie.

Deles i to

- Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet overføres til Helsedirektoratet, mens resten av vår virksomhet skal inn under Folkehelseinstituttet, sier Høie.

- Hva vil det ha og si for uavhengigheten av arbeidet Kunnskapssenteret gjør?

- Det vet vi rett og slett ikke, sier Høie.

Bent Høies omorganisering

Bent Høie vil redusere etater under Helsedirektoratet fra dagens 15 til 11.

I tillegg oppretter han et eget direktorat for e-helse, og et felles klageorgan for helsetjenesten. Klageorganet legges til Bergen.

Kunnskapssenteret for helsetjenesten er en av fagetatene som fra nyttår blir lagt inn under Folkehelseinstituttet. Oppgaver Kunnskapssenteret tidligere har hatt, som går på kvalitet og pasientsikkerhet skal skilles ut og overføres til Helsedirektoratet. Sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten blir også lagt til Helsedirektoratet. 

Hensikten med omorganiseringen er ifølge Helse- og omsorgsdepartementet forenkling, effektivisering og bedre utnyttelse av ressursene. 

Disse etatene skal inn i Helsedirektoratet:

 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
   
 • Statens strålevern etableres som etat i direktoratet
   
 • Forvaltningsoppgaver som i dag ligger i Kunnskapssenteret legges til Helsedirektoratet.

 • Disse etatene skal inn i Folkehelseinstituttet:
  • Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
    
  • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
    
  • Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet
  • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

   Det nye klageorganet er en sammenslåing av disse nemndene:

   • Pasientskadenemnda
     
   • Klagenemnda for behandling i utlandet
     
   • Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
     
   • Statens helsepersonellnemnd
     
   • Relevante klagesaker som i dag behandles i Helsedirektoratet og HELFO vil også flyttes til det nye klageorganet.
   •  

Les også: