fbpx Vil ha svar Hopp til hovedinnhold

Vil ha svar

Unio har søkt om forskningsmidler for å finne bedre forklaringer på kjønnsforskjellene i sykefravær.

Sykepleierforbundet (NSF) er klar over kjønnsforskjellene, men mener at eksisterende forskning ikke gir gode nok forklaringer på hva forskjellene i sykefraværet skyldes. De tror at man må se mer på hvordan arbeidsmarkedet er sammensatt. Mens andelen av menn øker i næringer som tradisjonelt har lavt sykefravær (olje og gass), øker kvinneandelen i helse- og sosialsektoren, som tradisjonelt har høyt sykefravær.

Nå vil NSF, sammen med Unio, konsentrere forskningsinnsatsen mot typisk kvinnedominerte yrker og kvinners og menns arbeidshelse i disse yrkene. Hva er den totale arbeidsmengden til kvinner og menn i helsesektoren? Og hvordan løser de arbeids- og omsorgsoppgavene i hjemmet og i familien, skriver Unio i sin prosjektsøknad til NAV.

Forskere har hittil ikke funnet særlig støtte for hypotesen om at kvinner har en dobbeltbyrde som slår mer ut på sykefraværsstatistikken. Men NSF tror at dette kan skyldes «metodiske» problemer. Det er rett og slett vanskelig å sammenlikne på en god måte.

Men kvinner og menn synes å håndtere stress forskjellig, undrer NSF i et notat da de diskuterte saken med arbeidsminister Anniken Huitfeldt i februar. Kvinner ser ut til å ha mer stress som er forårsaket av de «samlede krav fra arbeid og familie». De oppgir denne kombinerte virkningen av familieforpliktelser og jobbelastning som grunn, mens menn heller oppgir konflikter og omstilling på jobben som hovedårsak til sykefravær. De blir ikke så stresset av det som skjer på hjemmebanen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse