fbpx Don Giovanni tar igjen Carmen Hopp til hovedinnhold

Don Giovanni tar igjen Carmen

Livets drama varer lenger enn før, og han holder snart ut like lenge som henne.

Ekteparet Ingrid og Oddvin Fonn har bare så vidt begynt å merke at alderen tærer på kroppen. Hun er 89 og han er 90 år. Sunnfjordingene fra Bergen har alltid gått mye på fjellet og spiser hjemmelaget mat i akkurat passe porsjoner.

I motsetning til sine gjennomsnittlige medsøstre, har ikke tobarnsmoren Ingrid vært sykehuspasient før hun ble 82 år. Men da eksploderte det: Tre operasjoner på halvannet år. Blindtarmbetennelse, håndleddsbrudd og tykktarmskreft. Alt har gått kjempefint, men hun plages litt av diffuse smerter i kroppen. Hun går ikke like ofte som Oddvin på tur lenger, men hun steller et stort hus. Han går tur nesten hver dag og jobber i hagen i sommerhalvåret.

Kvinner lider, menn dør

Slik sett stemmer de med statistikken. Eldre kvinner har både flere og tidligere helseproblem enn eldre menn, og oppgir at de har dårligere helse enn det menn sier de har. Flere kvinner enn menn oppgir å ha tilbakevendende smerter i kroppen, hodepine, migrene, søvnproblemer, er trøtte og slappe og har varige kroniske sykdommer. Når menn dør før kvinner, samtidig som kvinner lider mer, kan det komme av at kvinner lider mer av sykdommer som ikke fører til død, og/eller at kvinner opplever mer lidelse ved sykdommer som også rammer menn.

Samtidig er det flere menn enn kvinner som melder om lav livskvalitet. Oddvin Fonn hører ikke inn under den kategorien, men både han og kona savner førerkortet hans som ikke ble fornyet ved siste legeundersøkelse i vinter. Reaksjonsevnen er litt tregere enn før, og det kan være mildt sagt fortærende ikke å huske alt mulig like godt bestandig.

Demens hos kvinner og MCI hos menn

Flere kvinner enn menn lider av demens, viser to amerikanske studier publisert i Neurology i 2010 og 2012. Men eldre menn er mer i faresonen enn kvinner for å få mild kognitiv svikt (MCI), både når det gjelder rene minneproblemer og andre typer kognitive svekkelser.

MCI er en slags mellomting mellom normal glemskhet på grunn av aldring, og demens. I studien vedvarte tilstanden eller utviklet seg videre til demenssykdom hos 88 prosent under den treårige oppfølgingsperioden, mens 12 prosent hvert år ble vurdert som kognitivt normale igjen for en kortere eller lengre periode.

Forskerne fant at de som hadde lav utdanning, og de som ikke var gift, hadde en mer uttalt svikt.

Her har Oddvin oddsene på sin side. For det første har han ingen MCI-diagnose, og for det andre er han gift og utdannet sivilingeniør. Dessuten har han gode gener. Faren ble nesten hundre, og Oddvin selv har overlevd oppveksten i en søskenflokk på opprinnelig 13. I ansiktet bærer han et pent arr etter at en av brødrene sneiet ham med en øks ved et uhell da han skulle hogge ved.

Flere kolskvinner

Fram til 2020 er det antallet yngre eldre som øker, de mellom 65 og 74 år. Deretter øker antallet eldre over 80 år. Med økt levealder kommer flere år med sykdom mot slutten av livet, men to av tre 70-åringer oppgir å ha god helse og en tredel har ingen vesentlige funksjonstap inntil kort tid før de dør. Vel halvparten trenger hjelp i fire-fem år på grunn av demens (20 prosent) eller annen sykdom (36 prosent).

Framtidas eldre vil ha andre sykdommer enn dagens eldre. Hvis diabetesforekomsten fortsetter å øke, vil forekomsten av hjerte- og karsykdommer igjen øke etter at den en stund har vært stabil. Da vil de ramme de yngre eldre, før 70- og 80-årsalderen.

Flere kvinner vil få lungesykdommen kols som følge av at mange kvinner begynte å røyke på 70- og 80-tallet.

Med flere eldre, vil det også bli flere med kreft og demens. Siden den viktigste risikofaktoren for demensutvikling er høy alder, og kvinner i snitt lever lenger enn menn, kan det tenkes at noen menn i dag dør før de rekker å bli demente.

Flere metadonmenn

Folkehelseinstituttet spår også at vi vil få nye grupper eldre: De med psykisk utviklingshemming, rusmiddelavhengighet og alvorlige psykiske lidelser. Fra før vet vi at menn ruser seg mer enn kvinner, både med alkohol og narkotika. Omfanget av sykehusinnleggelser og dødsfall på grunn av alkoholisk leversykdom er i dag dobbelt så høyt blant menn som blant kvinner, mens gjennomsnittskonsumet er to til tre ganger så høyt hos menn som hos kvinner. Grunnen til at sykehusinnleggelsene hos menn ikke står i forhold til konsumet, er at kvinner som drikker mye alkohol har større risiko for å utvikle leversykdom.

Det er over dobbelt så mange menn som kvinner som er med i behandlingstiltak mot rusmisbruk og som benytter seg av sprøyteutdeling.

I takt

Ingrid og Oddvin Fonns ulike opplevelser med sykdom spriker som det ofte gjør mellom kjønnene. Men de har hverandre, bor hjemme og klarer seg fint selv. Når de går sammen oppover mot operataket på besøk i Oslo, ser de nesten ut som tvillinger: Etter et langt liv sammen har de begynt å gå i takt. Han er bare et par skritt foran henne, slik han bruker.

 

FAKTA:  

Dødsårsaker

De vanligste dødsårsakene for både norske kvinner og menn er kreft og hjerte-karsykdom. 30 prosent av mennene og 31 prosent av kvinnene døde av kreft i 2011. Knapt 30 prosent menn og knapt 28 prosent kvinner døde av hjerte-karsykdom.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse