• Sykepleien Forskning

  ... må bruke verdiene bedre   4 Øyvind Kirkevold: God demensomsorg handler om ledelse   7   Oppsummert forskning: ...

  Nyheter
 • Godt voksen

  ... og er på tur med en av beboerne ved Lunden Senter for demensomsorg. Det hvite huset ble tatt i bruk som kommunalt aldershjem i ... Amundsen er opptatt av at studentene skal oppleve at demensomsorg er et spennende fagfelt. Det er viktig for framtidas rekruttering. ...

  Nyheter
 • Hvordan Dementia Care Mapping kan påvirke pleiekulturen i en sykehjemsavdeling

  ... har daglig omsorg for personer med demens (1). Å utøve demensomsorg utfordrer pleiernes relasjonelle kompetanse og stiller store krav ... kan se ut som det hadde utviklet seg klare normer for god demensomsorg i prosjektgruppa og at de var blitt bærere av en hensiktsmessig ...

  Forskning
 • Sykepleien Forskning nr. 1/2011

  ... og Solfrid Vatne s.28 Kommentar: Gir personsentrert demensomsorg . Av Geir-Tore Stensvik s.35 Hvordan påvirker Marte ...

  Nyheter
 • Dementia care mapping – en mulighet for refleksjon og utvikling

  ... og en strukturert prosess for å utvikle personsentrert demensomsorg (1–3). Metoden innebærer observasjoner av pasientenes atferd og ... for positiv utvikling i en kompleks praksis som demensomsorg er sammensatt. DCM vil ikke alene være svaret på denne ... Dementia Care Mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 2009; 2:46–61 ...

  Forskning
 • - Ble overrasket

  ... den enkelte pasient, men i hvordan organisasjonen tenker om demensomsorg. Kirkevold nevner også at pleiere kan tro de følger ny ...

  Nyheter
 • Sykehjemsansattes holdninger til pasienter med demens

  ... innen geriatri, psykisk helsearbeid og/ eller demensomsorg. Spørreskjemaet Approach to Dementia Questionnaire (ATQ) ble ...

  Forskningsnytt
 • Sykepleien 14/2007

  5 Demensomsorg tyngst for kvinner 7 Ingen vil ha journalsnokere 8 ...

  Nyheter