• Det er sparetider

  ... og mange års erfaring innen psykiatri og demensomsorg. Hun er rivende god i det hun holder på med. Det har hun fått ...

  Innspill
 • Kjennskap til pasienten er viktig

  ... forhindre uro ved stell og pleie av personer med demens. God demensomsorg handler om å møte pasienten der han er, og tilrettelegge ... og kunnskapsutvikling, er viktig for å sikre en god demensomsorg. Studien til Thorvik m.fl. har høy relevans for praksis, og ...

  Innspill
 • Mannen som snudde Nederland opp ned

  ... av psykososiale problemer, kroniske sykdommer, forebygging, demensomsorg, veiledning, folk som kommer hjem fra sykehus … alle aspekter ...

  Nyheter
 • God omsorg for urolige personer med demens

  ... hadde høy kompetanse og gjennomgående lang erfaring innen demensomsorg. De ansattes evne til fleksibilitet er vesentlige funn i vår ... Dette er i tråd med måten Kitwood beskriver god demensomsorg på: «Når den er best, utspringer omsorg av spontane handlinger ...

  Forskning
 • Plass nok til alle!

  ... alt etter pasientens behov, det være seg rehabilitering, demensomsorg, psykiatrisk behandling, palliasjon eller et fullverdig ...

  Innspill
 • Ryster og skaker

  ... M. Eidem Krüger, har lang erfaring innen journalistikk og demensomsorg. Hun har en unik evne til å skape gode dialoger med informantene. ...

  Bokanmeldelse
 • Sykepleien Forskning

  ... må bruke verdiene bedre   4 Øyvind Kirkevold: God demensomsorg handler om ledelse   7   Oppsummert forskning: ...

  Nyheter
 • Godt voksen

  ... og er på tur med en av beboerne ved Lunden Senter for demensomsorg. Det hvite huset ble tatt i bruk som kommunalt aldershjem i ... Amundsen er opptatt av at studentene skal oppleve at demensomsorg er et spennende fagfelt. Det er viktig for framtidas rekruttering. ...

  Nyheter
 • Hvordan Dementia Care Mapping kan påvirke pleiekulturen i en sykehjemsavdeling

  ... har daglig omsorg for personer med demens (1). Å utøve demensomsorg utfordrer pleiernes relasjonelle kompetanse og stiller store krav ... kan se ut som det hadde utviklet seg klare normer for god demensomsorg i prosjektgruppa og at de var blitt bærere av en hensiktsmessig ...

  Forskning
 • Sykepleien Forskning nr. 1/2011

  ... og Solfrid Vatne s.28 Kommentar: Gir personsentrert demensomsorg . Av Geir-Tore Stensvik s.35 Hvordan påvirker Marte ...

  Nyheter