fbpx ABC om demens Hopp til hovedinnhold

ABC om demens

Del to av demensomsorgens ABC er nå klar. Dette er studiemateriell  beregnet for ansatte i kommunehelsetjenesten .

- Høyaktuell kunnskap. Dette applauderer vi, sier fagsjef  Mette Dønåsen  i Sykepleierforbundet.

150 kommuner har tatt i bruk del én av studieopplegget, som består av 11 temahefter om demens. Stoffet er også utgitt som lydbok. Del to består av 12 temahefter, også de er på lydbok.

5 000 permer til ulike ansatte er sendt ut fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, som er ansvarlig for materiellet.

 

Flere demente
Fagsjefen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Mette Dønåsen ser opplegget som en god anledning til å tilegne seg nyttig og konkret basiskunnskap om demens.

- Antallet eldre øker, og stadig flere har demens. Det trengs mer kunnskap i alle profesjoner, også blant sykepleierne. Men vi ønsker også å øke kompetansen ytterligere, blant annet med flere spesialsykepleiere.

Dønåsen oppfordrer ledere, som ofte vil være sykepleiere, til å tilrettelegge slik at ansatte kan ta i bruk dette verktøyet. Hun synes det er et kvalitetsstempel at det er kompetansesenteret som står bak.

 

- Også sykehusene trenger kunnskap
Fagsjefen mener studieopplegget også vil være nyttig i spesialisthelsetjenesten.

- Hvorfor?

- Mange demente er innlagt i sykehus. Men der er man mest opptatt av andre symptomer og diagnoser. Kunnskapen om demens bør også øke der.

 

1 000 er bestilt
- Interessen er stor fra kommunene. Vi har bestilling på 1 000 nye permer, sier sykepleier Betty Sandvik Døble, som er koordinator på Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Studieoppleggget er støttet av Helsedepartementet og del av demensplan 2015, som har som mål å øke kompetansen hos personell i pleie- og omsorgssektoren.

- Kommunene bestemmer selv hvor mange ansatte de starter opp med, og vi bistår med veiledning om studiemateriell, studiegrupper og to fagseminarer, sier Døble.

Studiegruppene må bestå av minst seks personer, som også kan være ufaglærte.

I tillegg til økt faglig kompetanse, fører studieopplegget også til bedre samhandling i kommunene, ifølge Døble.

 

Demens-perm til Molde sykehus
- Kan opplegget også brukes for ansatte i sykehusene?

- Ja, det egner seg godt også der. Et par sykehusavdelinger er allerede i gang, blant annet ved sykehuset i Molde. Sykehusene stiller også opp og holder seminarer. Da ser vi at de knytter kontakter med kommunene, sier Betty Sandvik Døble.

 Spesialsykepleier Vigdis Drivdal Berentsen er ansvarlig redaktør for heftene, og professor Knut Engedal har vært faglig veileder.

 

Les mer om demens-ABCen her

Antallet eldre øker, og stadig flere har demens. Det trengs mer kunnskap i alle profesjoner, også blant sykepleierne.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse