fbpx – Rådet for sykepleieetikk tok feil Hopp til hovedinnhold

– Rådet for sykepleie­etikk tok feil

Bildet viser robotselen Paro.

- Det var en grov feilvurdering å fraråde sykepleiere å bruke robotselen Paro, mener Line Orlund.

Jeg har hatt den store glede å få overvære disputasforelesningen til sykepleier Nina Jøranson.  Emosjonelle roboter som helsefremmende tiltak i demensomsorg - gruppeaktivitet med en selrobot på sykehjem er tittelen på hennes doktorgradsarbeid.

Kritiserte henne

I september 2014 publiserte Rådet for Sykepleieetikk en artikkel i Sykepleien der de kritiserte prosjektet Jøranson var deltaker i. Leder av rådet gikk faktisk så langt som å fraråde sykepleiere å bruke robotselen Paro i sitt arbeid med demente. Rådet mente det heller burde brukes levende dyr.

Mange reagerte

Vi var mange som reagerte på rådets konklusjon i 2014. Jeg har kjent Nina Jøranson i en årrekke og kjenner henne som en engasjert, reflektert og kunnskapsrik sykepleier og en tydelig kvinne jeg ikke kunne skjønne ville involvere seg i et slikt arbeid uten også å vurdere det etiske aspektet nøye.

Siden 2014 har jeg fulgt arbeidet de har nedlagt i studien med bruk av roboter og særlig robotselen Paro i arbeidet med demente.

- Feilvurdering

I dag, etter å ha hørt Nina Jøransons disputasforelesning og hørt henne diskutere nettopp det etiske aspektet ved prosjektet, er jeg sikker på at Rådet for Sykepleieetikk i 2014 gjorde en grov feilvurdering og at de hadde en stor mangel i sin informasjonsinnhenting før de uttalte seg.

På NSFs landsmøte var jeg, sammen med både delegasjonen fra Oslo og mange andre delegasjoner, med på å endre retningslinjene for arbeidet i Rådet for Sykepleieetikk. Vi fikk inn det såkalte "kontradiksjonsprinsippet", altså prinsippet om at det skal innhentes flere synspunkter i en sak før Rådet kommer med en uttalelse. Det skulle bare mangle at man innhenter flere synspunkter i en sak som denne. Heldigvis er dette et prinsipp som støttes helhjertet av dagens leder av rådet, Elisabeth Kjølsrud.

Etisk forsvarlig

Nå, som stolt fylkesleder for sykepleierne i Oslo, deriblant Nina Jøranson, stiller meg først i køen for å gratulere henne med en vel fortjent ph.d.- grad. Jeg er overbevist om at hennes forskning vil bidra til at emosjonelle roboter vil kunne brukes på en god og etisk forsvarlig måte i arbeidet med demente i fremtiden.

Bildet viser Nina Jøranson.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse