Sykepleien Forskning

2013; 8 (1)

Leder: Ansvar og kompetanse bør samsvare 3

 

Innspill:

Jonas Gahr Støre: Vi må bruke verdiene bedre  4

Øyvind Kirkevold: God demensomsorg handler om ledelse  7

 

Oppsummert forskning:

Cochrane  

Utskrivningplan kan gi færre reinlleggelser 8

Vitamin C og forkjølelse 10

Forskningsnytt 12

 

Forskningsartikler:

Behovsmedisinering i sykehjem: Forskrivning, bruk og dokumentasjon av effekt. Av Stine Wang Rønningen, Kjersti Bakken og Anne Gerd Granås  (pdf)14

Kommentar: Det handler om pasientsikkerhet. Av Renate Solstad  25

Stort behov for mer kunnskap om legemidler blant sykepleiere i sykehjem. Av Wenche Wannebo og Lise Sagmo (pdf) 26

Kommentar: Bør få tilbud om kurs. Av Ann-Elin Stenberg 35

Sjukleg overvekt: Livsstilsbehandling i institusjon – oppfølging seks år etter (pdf). Av John Roger Andersen, Mari Hage Stokke, Margunn Bye Tøsdal, Lesley Robertson og Villy Våge 36

Kommentar: Trenger støtte og oppfølging. Av Anne Lise Hustadnes 45

Kvinner som selvskader opplever bedring ved innleggelse i akutt psykisk helsevern (pdf). Av Jan Hammer, Katrine Wilhelmsen, Monica Strand, Gry Bruland Vråle 46

Kommentar: Kan behandles poliklinisk. Av Martin C. Veland 53

Sykepleierstudenters erfaringer med organisering av praksisstudier som studenttett post (pdf). Av Kari Strand, Kristian Devold og Alfhild Dihle 54

Kommentar: Veiledning krever kontinuitet. Av Åse Helen Myklebust 61

Utdanning til klinisk spesialist – best egnet til å styrke læring gjennom uformelle aktiviteter? Av Anne Grethe Knutheim og Ida Torunn Bjørk (pdf)  62

Kommentar: Fagutvikling må forankres i ledelsen. Av Line Pedersen 73

 

Forskning i praksis 74

Forskerintervju 76

Nytt og nyttig:

Hvorfor trenger vi statistikk? 78

Hvem skal eie publiserte artikler? 84

Barn og forgiftning 86

Les PDF-utgave (12.4 MB) flere utgaver