fbpx Avansert breddekompetanse blir ivaretatt i ny rapport Hopp til hovedinnhold

Avansert breddekompetanse blir ivaretatt i ny rapport

Studenter på forelesning
UTYDELIG: Rapporten er dessverre utydelig på overgangen mellom dagens videreutdanninger og de nye masterutdanningene som foreslås utviklet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Denne uken kom rapporten om fremtidens videreutdanninger for sykepleiere på masternivå. Her er det både gode og dårlige forslag. NSF har lenge etterspurt og ønsket et slikt utviklingsarbeid fra helsemyndighetene, skriver Eli Gunhild By.

Dette er et leserinnlegg. Innholdet gir uttrykk for forfatterens egne synspunkter og holdninger. Innlegg sendes til meninger@sykepleien.no. Les også veiledningen.

NSF er svært fornøyd med at rapporten er tydelig på at det er behov for sykepleiere med breddekompetanse på masternivå for å løse befolkningens behov for helsehjelp i årene som kommer. Her ligger det viktige skritt i utvikling av og bedre strukturer i utdanningstilbudene i tiden fremover. Rapporten gir også et viktig grunnlag for utvikling av nye nasjonale rammeplaner med større grad av felles standard. Dette er tråd med NSF sine innspill i prosessen.

Utydelig

Rapporten er dessverre utydelig på overgangen mellom dagens videreutdanninger og de nye masterutdanningene som foreslås utviklet. Det er særlig to aspekter vi reagerer på. Det ene er grenseflatene mellom den foreslåtte familiesykepleier rollen og dagens ansvar som helsesøstre og jordmødre tar. NSF er bekymret for konsekvensene dersom man bygger ned eksisterende roller og tjenester uten en reel konsekvensutredning.

Psykisk helse og rus

Det andre er hvordan det store kompetansegapet innenfor psykisk helse og rus skal ivaretas gjennom å videreføre dagens tverrfaglige løsninger, samt legge inn en modul i den kliniske voksenspesialiteten på temaet. Vår klare anbefaling er fortsatt å etablere en masterutdanning for sykepleiere med fordypning innen psykisk helse og rus.

Forventer høringsprosess

Vi vil nå bruke litt tid på å sette oss inn i detaljene og gi bred tilbakemelding på alle aspekter i passende fora og prosesser. Vi forventer at Helse- og omsorgsdepartementet sender rapporten på ordinær høring. Vi ser også frem til arbeidet Helsedirektoratet skal i gang med om spesialistgodkjenning.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.