fbpx Viktig at alle tar del i kvalitetsløftet Hopp til hovedinnhold

Viktig at alle tar del i kvalitetsløftet

Jeg beklager at vi gjennom en noe krass språkbruk har bidratt til å få debatten om innholdet i sykepleierutdannelsen på et litt feil spor, skriver forbundsleder Eli Gunhild By.

Nils Christian Tvedt Karlsen i SykepleierPluss skriver i dag i Sykepleien et innlegg i debatten rundt innholdet i sykepleierutdanningen, der fokuset blant annet har vært at noen sykepleierstudenter kjøper privat ekstraundervisning. Han skriver blant annet at «det var litt uventet å få kritikk fra NSF for vårt engasjement!»

Her er det viktig for meg å si at vi aldri har ment å kritisere Tvedt Karlsen for hans engasjement. Jeg beklager at vi gjennom en noe krass språkbruk har bidratt til å få debatten om innholdet i sykepleierutdannelsen på et litt feil spor. Som Tvedt Karlsen er vi opptatt av de naturvitenskapelige fagene og av at alle går ut av utdannelsen med høy basiskompetanse. Her har vi felles mål og interesse.

Men vi ser i dag gjennom NOKUT og nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi at forskjellene er for store mellom studiestedene og at strykprosenten er for høy. NSF sitt hovedanliggende vil alltid være å få løftet kvaliteten ved alle studiestedene, slik at det kommer alle sykepleiere til gode. Det er ikke minst viktig for pasientene at alle sykepleiere har en likt definert sluttkompetanse.

Det er viktig å se på utdanningen som helhet, og ikke bare enkeltfag. Bachelorutdanningen består av flere fagområder enn de vi her diskuterer. Vi er opptatt av kvaliteten i utdanningen som helhet.

Norske sykepleiere er eksperter og redder liv hver dag. Og når vi diskuterer innholdet i utdanningen kan vi heller ikke bare telle timer med teori. Praksis er like viktig, og som instituttleder Unni Hembre, ved Sykepleierutdanningen i Oslo sier til DN i dag: «– Det virker som om han (Tvedt Karlsen) tar utgangspunkt i at emnet i anatomi, fysiologi og biokjemi er det eneste man lærer om kroppen i løpet av studiet. Det er ikke riktig. Studentene anvender denne kunnskapen gjennom hele studiet.»

Det er også utviklet digitale læringsressurser med blant annet videoforelesninger i samarbeid med flere av utdanningene, og det ligger i dag gratis, kvalitetssikrede forelesninger ute på nett. Vi i NSF er glad for at det tas i bruk gode innovative læremidler og læremetoder. Vi lover å være med videre i en konstruktiv dialog om å løfte kvaliteten på sykepleierutdanningen ytterligere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse