fbpx Vi jobber for bedre kvalitet i utdanningene i alle ledd Hopp til hovedinnhold

Vi jobber for bedre kvalitet i utdanningene i alle ledd

Eli Gunhild By, NSF-leder
Det er krevende å gi god undervisning til et høyt antall studenter med de ressursene høyskolene og universitetene får og avsetter til utdanningen, skriver kronikkforfatteren. Foto: Marit Fonn

Det kan være tøft å være sykepleierstudent. Det vet jeg selv, skriver forbundsleder i NSF Eli Gunhild By.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Den siste tiden har debatten om den høye strykprosenten blant sykepleierstudenter gått høyt. Når 22 prosent av studentene stryker på den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi og snittkarakteren er heller laber, er vi nok alle enige om at vi har et problem. Som de fleste problemer er årsakene sammensatte.

LES:  Forbundslederen bør be om unnskyldning!

LES:  Slutt å sutre, sykepleierstudenter!

Det er stor variasjon i organiseringen av sykepleierutdanningene, noe som fører til kvalitetsforskjeller i både utdanningenes innhold og studentenes sluttkompetanse. Undersøkelser viser at det er store forskjeller mellom utdanningsinstitusjonene med hensyn til søkertall og opptaksgrunnlag, antall studenter per ansatt, strykprosent, karakterer, frafall og vurderingsformer (se  NIFU 14/2012 og NIFU 14/2013).

Det er stor variasjon i organiseringen av sykepleierutdanningene.

Vi vet også at studieinnsatsen er viktig. Forskjellene i studentenes sluttkompetanse fra ulike utdanningssteder kan få konsekvenser for kvalitet og pasientsikkerhet. Derfor er dette alvorlig.

Krevende

Det kan være tøft å være sykepleierstudent. Det vet jeg selv. Det er også krevende å gi god undervisning til et høyt antall studenter med de ressursene høyskolene og universitetene får og avsetter til utdanningen. Problemene er økende, og det er kvaliteten i utdanningene som lider.

Vi vet også at studieinnsatsen er viktig.

Derfor jobber NSF for bedre kvalitet i sykepleierutdanningene på bred front og i alle ledd. Vi jobber for en nasjonal standard for og styring av utdanningen, inkludert kvalitet i praksisstudiene. Vi jobber for bedre finansiering og lovfesting av praksis i kommunehelsetjenesten. Vi jobber for flere stipendiater, slik at kompetanse i sykepleierutdanningen sikres til å drive utdanningen også årene som kommer.

LES:  Etikk er viktig – anatomi, fysiologi og sykdomslære redder liv

LES:  «Syndebukker!» ropte NSF, med lukkete ører og blikket vendt bort

Vi jobber for at utdanningen skal ha et innhold som møter både dagens og morgendagens behov for sykepleierkompetanse. Vi jobber for at videreutdanningen skal utvikle seg til gode mastergradsutdanninger. Vi jobber for de ansattes og studenters vilkår i universitet og på høyskole.

Vi har, sammen med NSF Student, og med landsmøtet i ryggen, jobbet hardt for at det skal innføres karakterkrav for opptak til utdanningen. Vi vet at inntakskarakterer har innvirkning på resultatene. Vi har, også sammen med NSF Student, jobbet for innføring av nasjonale deleksamener. Da har utdanningene en mulighet til å utvikle bedre undervisning og minske forskjellene mellom dem. Vi har fått gjennomslag i regjeringen for dette. Det er jeg glad for.

Ikke i mål

Vi har gått to skritt frem, men er ikke i mål. Vi jobber på for å nå målet om kvalitet i alle ledd. Det er viktig for studentene, de ansatte og profesjonen – og til syvende og sist for pasientene.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.