fbpx Kjære sykepleiere, dere er ryggraden i helsevesenet Hopp til hovedinnhold

Kjære sykepleiere, dere er ryggraden i helsevesenet

Illustrasjonen viser tre sykepleiere

Gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen og takk for den jobben dere gjør, skriver Eli Gunhild By.

Vi sykepleiere besitter en unik kompetanse. Den innsatsen dere gjør hver dag, hele året og døgnet rundt, er essensiell for befolkningen og samfunnet.

The International Council of Nurses (ICN), hvor NSF og over 130 andre sykepleierorganisasjoner er medlemmer, mener at retten til et helsevesen er en menneskerett. Ifølge ICN er det minst 400 millioner mennesker som ikke har tilgang til et godt nok helsevesen. Det første man bør gjøre for å bøte på dette, er å utdanne og ansette flere sykepleiere. For en sykepleier kan være der for mennesker fra vugge til grav.

I Norge har alle tilgang til helsevesenet, men her hjemme er heller ikke alt som det skal være, og vi har en stor sykepleiermangel. Navs årlige bedriftsundersøkelse viser at helsevesenet i dag mangler 4550 sykepleiere og 1350 spesialsykepleiere. Om mindre enn 20 år vil dette tallet øke til over 30 000.

Forståelse for vår kompetanse 

«Er hun enig i at det nå er skåret til beinet, og at det begynner å svekke tilbudet for god pasientbehandling og kvaliteten i fellesskapets sykehus?» var et spørsmål fra arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til statsminister Erna Solberg i den muntlige spørretimen på Stortinget den 18.04.2018.

En sykepleier kan være der for mennesker fra vugge til grav.

Statsminister Solberg svarte blant annet følgende: «Er det er mangler i helsevesenet? Ja, det er det. Det er mangler, fordi ambisjonene man ønsker å oppnå og gjennomføre, er enda større enn det vi har klart å finne rom til. Det er mange sykehus som kunne behandlet flere og behandlet mer avansert hvis de hadde fått mer utstyr – også teknisk. Det kan altså gjøres mer, men vi har gjort betydelige økninger de siste årene.»

Jeg synes det er synd at landets statsminister ikke i et eneste av svarene sine i spørretimen nevner de ansatte, og spesielt oss sykepleiere, som tross alt er den største gruppen av ansatte. I stedet fokuserer hun på å «kunne behandlet flere og behandlet mer avansert hvis de hadde fått mer utstyr – også teknisk».

Hvor er forståelsen for behovet for riktig kompetanse? Hvor er forståelsen for verdien av systematisk oppfølging og god omsorg i en sårbar situasjon?

Påvirker pasientsikkerheten

For det er jo svarene på de to spørsmålene som er nøkkelen. Det er her sykepleiernes unike kompetanse kommer inn. Løsningen på både det internasjonale og nasjonale problemet er flere sykepleiere. Den kompetansen vi besitter, er viktig for alle typer samfunn.

Med nok sykepleiere kan vi sørge for at pasientene får bedre oppfølging og behandling. De som bor hjemme og på sykehjem, kan få den hjelpen og pleien de fortjener og trenger. Vi kan gjøre de pårørende tryggere. Med nok sykepleiere kan vi som yrkesgruppe jobbe fulltid frem til pensjonsalder.

Den kompetansen vi besitter, er viktig for alle typer samfunn.

Ifølge Helsepolitisk barometer mener 82 prosent at mangelen på sykepleiere påvirker pasientsikkerheten. I den samme undersøkelsen fra Kantar TNS er bemanningssituasjonen i helsevesenet det som flest mener regjeringen bør prioritere innen helse og omsorg i årene fremover.

Faretegn

Det er langt fra alle i verden som har en slik tilgang til et helsevesen som vi har her i Norge, men dette er ikke noe vi skal ta for gitt. Det finnes noen faretegn, og de skal vi ta på alvor. Fortsatt lyses det ut altfor mange deltidsstillinger, vi har ikke full lønn under spesialisering, og det er ikke et sunt tegn for helsevesenet at over 500 000 nordmenn har tegnet privat helseforsikring.

Våre politikere må sørge for at vi utdanner nok sykepleiere, og at vi har heltidsstillinger til alle. For vi trenger nok dyktige og motiverte sykepleiere på jobb i kommuner og på sykehus. Dette vil bidra til at vi fortsatt vil ha et godt og trygt helsevesen.

Den jobben dere gjør, kjære sykepleiere, er uvurderlig. Hver enkelt av dere gjør en fantastisk innsats. Dere er ryggraden i helsevesenet.

Gratulerer med dagen!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse