fbpx Det å være forbundsleder handler aller mest om å samle laget Hopp til hovedinnhold

Det å være forbundsleder handler aller mest om å samle laget

Bildet viser Eli Gunhild By.
Eli Gunhild By Foto: Nina Hernæs

Eli Gunhild By ønsker å fortsette som forbundsleder i NSF. Hun er særlig opptatt av organisasjonsutvikling, sykepleierkompetanse og tydelig budskap.

Hvorfor velge meg?

Neste uke skal landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund velge ny forbundsleder. Seks kandidater stiller til valg. Sykepleien ba kandidatene forklare våre lesere:

 • Hvorfor bør du bli den nye forbundslederen?
 • Hvilken landsmøtesak brenner du mest for?
 • I hvilken retning ønsker du å ta NSF i kommende landsmøteperiode?

Jeg husker godt den dagen i 2011. Jeg var liten tur innom kollega Inger Roth Antonsen på fylkeskontoret i NSF Oslo for å planlegge neste fylkesstyremøte da mobilen ringte. Stolen jeg satt på, hadde smale stålbein og en rygg og pute trukket i svart stoff. Foran meg sto det et lite rundt bord, og det var glassvegger ut mot fellesarealet.

Stemmen i den andre enden spurte om jeg ville stille til valg som forbundsleder i NSF. Jeg ble umiddelbart skremt, men også meget overrasket og stolt. Svaret mitt den formiddagen var nei. Nei ble etter hvert til ja. Nå har åtte år gått, og jeg har takket ja til å stille til valg som forbundsleder i NSF for tredje gang.

NSF er mer synlig enn noen gang

Mye har skjedd siden 2011. Personlig har jeg fått masse erfaring, og jeg har utviklet meg som leder og bygd et stort nettverk. Men først og fremst tenker jeg på alt vi har fått til sammen. Jeg tør å påstå at NSF i denne perioden har blitt en organisasjon som i enda større grad blir oppfattet som konstruktiv og seriøs.

Vi er en etterspurt samarbeidspartner og en viktig samfunnsaktør med en tydelig stemme. Det var 3417 artikler om NSF på nettet i 2017 og 4543 artikler i 2018. I perioden 2016–2019 var det 5500 artikler kun om sykepleiermangel.

For tredje år på rad fikk NSF i 2019 høyest omdømmescore av alle arbeidslivsorganisasjoner, og etter mange års målrettet arbeid er det ikke lenger slik at NSF jevnlig må utfordre politikerne om flere heltidsstillinger. Nå kappes nærmest politikerne om å ha «heltid» som en av sine fanesaker.

Det blir toppsak på Dagsrevyen og Dagsnytt 18 når NHO Service går til lockout mot sykepleierne. Med tålmodighet fikk vi til slutt likevel igjennom våre krav – mye takket være våre utrolig dyktige og standhaftige streikende sykepleiere. NSF er mer synlig enn noen gang. Medie-Norge har våre saker på agendaen. NSF er på riktig vei.

Politikk handler om å bygge stein på stein. Når det har stormet som verst, har jeg ofte sett tilbake på vår 107-årige historie og tenkt at dette er bare er en krusing på overflaten. Vi må tåle motstand, og det er gjennom diskusjoner og meningsytringer at en organisasjon utvikler seg og kommer seg videre.

Organisasjonsutvikling

En av de største sakene som skal behandles på landsmøtet i november, handler om organisasjonsutvikling (OU). Vedtaket vil få betydning for både medlemmer og ansatte. Saken har vært diskutert på ulike måter på forskjellige arenaer i mange år. Den har skapt stort engasjement og er godt gjennomarbeidet og forankret i organisasjonen.

Forbundsstyret har vært tydelig på at «Samarbeidsområdemodellen» er den beste og meste robuste måten å være organisert på, både med tanke på intern og ekstern innflytelse, påvirkning og makt.

Når Forbundsstyret likevel valgte å anbefale «Fylkesmodellen», var det fordi den hadde klart størst tilslutning i den prosessen som har pågått. Landsmøtet avgjør hva vi lander på, og debatten blir ekstra spennende å følge.

De to store fagsakene på landsmøtet, «Sykepleie for fremtiden» og «Arbeidsliv», er viktige temaer der det aller meste av NSFs fag-, interesse- og samfunnspolitikk blir behandlet. Prinsipprogrammet og innsatsområdene blir vedtatt med bakgrunn i disse to sakene og danner grunnlag for all politikk de neste fire årene.

Vi har også tatt med oss utfordringene knyttet til digitalisering, demografiske endringer, klimaendringer og globalisering – trender som vil påvirke arbeidslivet fremover.

Troverdig argumentasjon og tydelig budskap

Det er samfunnsøkonomisk bærekraftig i det lange løp å investere i sykepleierkompetanse. Vi vet at høyt kvalifisert helsepersonell fører til bedre pleie og helse, som igjen gir færre innleggelser og kortere liggetid på sykehus. Det sparer samfunnet for store summer.

Det at interesse-, fag- og samfunnspolitikken skal henge bedre sammen, har vært og er viktig for meg. I begynnelsen av den siste fireårsperioden vedtok vi en strategi med seks prioriterte kamper, som i korte trekk handler om lønn, pasientsikkerhet, utdanning, arbeidstidsspørsmål, sykepleierkompetanse og ledelse. 

Hele organisasjonen har tatt del i dette arbeidet, noe jeg mener er helt avgjørende. Vi hadde ikke nådd våre politiske mål uten innsatsen fra Forbundsstyret, fylkene, tillitsvalgte, medlemmer, faggruppene, studentene og de ansatte.

Jeg er opptatt av å skaffe oss gode fakta, som igjen gir oss troverdighet. Vi bestiller jevnlig rapporter og gjør gode analyser, og gjennom dette utvikles og formes vår politikk. Troverdig argumentasjon og tydelig budskap gir gjennomslag.

Når jeg går på Stortinget og snakker med politikere om «heltid», presenterer jeg fakta. De samme fakta og det samme budskapet kan de tillitsvalgte ta med seg i møte med sine arbeidsgivere og lokalpolitikere. Og alle har tilgang til den informasjonen ved å gå på nettsidene til NSF.

Vi må bli endra bedre på å få beslutningstakere til å forstå våre utfordringer. Dette er et kontinuerlig arbeid, og NSF har lyktes når politikere og beslutningstakere begynner å bruke vår argumentasjon. Nettverksbygging, samarbeid og god dialog er man helt avhengig av for å oppnå resultater.

Til sjuende og sist dreier det seg om tålmodighet, hardt og langsiktig arbeid og evnen til aldri, aldri å gi seg.

Samhold og solidaritet

Det å være forbundsleder, den øverste tillitsvalgte i en organisasjon, handler aller mest om å samle laget. En forbundsleder må sørge for at alle i organisasjonen jobber mot samme mål. Da jeg fikk spørsmålet om jeg ville stille til valg som forbundsleder for enda en periode, brukte jeg lang tid på å bestemme meg.

Ler mer: Her kan du lese intervjuet med Eli Gunhild By i Sykepleien.

Den viktigste grunnen til at jeg svarte ja, er at jeg fortsatt har et stort engasjement og brenner for sykepleierfaget. Vi har de siste årene fått store gjennomslag, hvor kravet om 500 000 kroner som minstelønn for sykepleiere med mer enn ti års ansiennitet har vært en av flere store seiere.

Likevel vil vi alltid fortsette å kjempe for sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår og bidra til at helsetjenesten utvikler seg i en positiv retning. Den jobben tar aldri slutt.

Jeg er klar til å brette opp ermene i fire nye år, men vi oppnår våre mål kun når vi står samlet. Fagforeningsarbeid handler om resultater gjennom samhold og solidaritet.

…………

Dette er lederkandidatene: Lill Sverresdatter Larsen, Solveig Kopperstad Bratseth, Gjertrud Helene Krokaa, Line Orlund, Liv Heidi Brattås Remo, Eli Gunhild By.

Denne uken vil de presentere seg på sykepleien.no, én hver dag.

Rekordmange vil lede NSF

DE VIL TIL TOPPS: Øverst fra venstre: Gjertrud Krokaa, Eli Gunhild By og Liv Heidi Brattås Remo. Nederst: Lill Sverresdatter Larsen, Line Orlund og Solveig Bratseth. Foto: Eivor Hofstad, Ingvald Bergsagel, Yngve Olsen, Marit Fonn og privat.
DE VIL TIL TOPPS: Øverst fra venstre: Gjertrud Krokaa, Eli Gunhild By og Liv Heidi Brattås Remo. Nederst: Lill Sverresdatter Larsen, Line Orlund og Solveig Bratseth. Foto: Eivor Hofstad, Ingvald Bergsagel, Yngve Olsen, Marit Fonn og privat. Collage: Monica Hilsen

Seks sykepleiere har lyst til å lede Sykepleierforbundet de neste fire årene.

Her er lederkandidatene:

Vil bli nestledere

I tillegg er disse kandidater både som nestleder og 2. nestleder:

 • Torbjørn Solberg (er nå medlem av forbundsstyret)
 • Kai Øivind Brenden (er nå medlem av forbundsstyret)
 • Silje Naustvik (er nå medlem av forbundsstyret)
 • Lillian Elise Esborg Bergane (fylkesleder i Telemark)

Noen stiller til flere verv

Valgene skal foregå på NSFs landsmøte, som arrangeres 4. til 8. november på Gardermoen. 

– Hva syns du om det at så mange vil lede NSF?

– Jeg er veldig fornøyd med det store engasjementet til alle vervene. Mange har jobbet for å finne gode kandidater, sier Irene Kronkvist, som leder nominasjonskomiteen.

Forrige rekord i antall lederkandidater var på NSFs landsmøte i 2007.

Da var det fire som kjempet om tronen: Anne Marie Gran Brun, Tone Elin Mekki, Unni Hembre og Lisbeth Normann. Sistnevnte gikk av med seieren.

(Saken fortsetter under bildet.)

Faksimile forside Sykepleien15/2007
KAMP: Fire ville bli NSF-leder i 2007. Foto: Marit Fonn

I år – 12 år senere – er de altså seks som vil til topps. Men det er mange verv å fylle: Fristen for å melde seg som kandidat til de 45 vervene gikk ut ved midnatt 4. september. Det endte med 75 kandidater totalt.

– Dessuten stiller noen til flere verv, sier Kronkvist.

Hun er glad for at alle har sagt seg villig innen fristen gikk ut.

Her er listen over alle kandidatene.

Skal intervjue alle lederkandidatene

– Nå begynner et stort arbeid for dere?

– Ja, vi skal intervjue alle som er kandidater til alle lederverv, sier Kronkvist.

Det vil skje i september og oktober.

– Når offentliggjør dere hvem dere vil anbefale?

– Vedtektene sier at nominasjonskomiteens innstilling skal foreligge ved landsmøtets åpning. Men vi har tradisjon for å legge den frem noe i forkant. Det håper jeg vi får til denne gangen også, sier Kronkvist.

Én vil bli etikkrådsleder

Til vervet som leder for Rådet for sykepleieetikk er det denne gangen én kandidat – Mildrid H. Søndbø.

Hun er sykepleier på medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold og har blant annet vært hovedverneombud i åtte år.

Konkurransen om å være medlem i etikkrådet, som har åtte faste plasser, er desto større:

– Her er det er 18 som stiller til valg, påpeker Irene Kronkvist.

To vil lede kontrollen, to vil lede nomineringen

To vil lede kontrollutvalget: Sittende leder Tord Kjesbu vil fortsette. Johnny-Reiner Jensen, foretakstillitsvalgt ved Nordlandssykehuset, utfordrer.

Irene Kronkvist stiller selv ikke til gjenvalg som leder av nominasjonskomiteen. Men to er klare til å ta over: Rita Standal, som nå er nestleder i nominasjonskomiteen, og Anita Hellevik Magerholm, sykepleier ved tildelingskontoret i Ålesund.

Kronkvist viser til at det er fylkeslederne som innstiller til verv som leder og medlemmer i nominasjonskomiteen.

Dette skal vektlegges

Når nominasjonskomiteen skal innstille kandidater til forbundsstyret – inkludert lederne – er det blant annet dette den skal vektlegge, ifølge NSFs valgreglement:

 • Erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF.
 • Yrkespraksis og utdanning.
 • Kandidatens organisasjonspolitiske målsettinger.
 • Personlige kvalifikasjoner.

Det skal deretter også tas hensyn til:

 • Geografisk fordeling.
 • Representasjon fra ulike fagområder.
 • Etnisk minoritetsbakgrunn.
 • Kontinuitet/nyrekruttering.

Etterspør faglig bakgrunn – og økonomisk kompetanse

Ved innstilling til verv i Rådet for sykepleieetikk er det faglig bakgrunn som teller, særlig erfaring fra arbeid med sykepleieetiske spørsmål.

Hos dem som skal ha verv i kontrollutvalget, vektlegges økonomisk kompetanse, men også erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF. Det siste vektlegges også for nominasjonskomiteens kandidater.