fbpx NSF gleder seg over at deltidsansattes fortrinnsrett styrkes Hopp til hovedinnhold

NSF gleder seg over at deltidsansattes fortrinnsrett styrkes

Sykepleier som går nedover en sykehjemskorridor.

Regjeringens grep for å styrke fortrinnsretten, er helt i tråd med NSFs ønsker, skriver NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

Bestemmelsen om fortrinnsrett for deltidsansatte har helt siden den kom inn i arbeidsmiljøloven i 2005 vært flittig brukt av sykepleiere som har ønsket økt stillingsstørrelse. Etter at Høyesterett i mai 2016 slo fast at deltidsansatte ikke kunne utøve fortrinnsrett til del av en stilling, var NSF raskt ute med å kreve lovendring.

Stiller økte krav til arbeidsgiver

Regjeringen foreslår nå å endre reglene i tråd med NSFs ønske. Det er et meget viktig gjennomslag på vegne av alle sykepleiere som ønsker utvidet stilling, og det setter økte krav til arbeidsgiver om å få på plass en heltidskultur.

Det vil si at dersom det blir utlyst en 80 prosent stilling, vil en sykepleier som allerede har 75 prosents stilling kunne kreve fortrinnsrett til 25 prosent av denne og dermed oppnå full stilling. Tvisteløsningsnemnda som håndhever fortrinnsrettsbestemmelsen har i en årrekke praktisert reglene nettopp på denne måten.

Rask respons fra departementet

Vi i NSF var raskt ute etter Høyesteretts dom for å få på plass en lovendring. Vi er glade for den raske respons fra departementet på vårt initiativ til endringer i bestemmelsen. Sett hen til det store omfang av uønsket deltid som særlig er fremtredende innen helse- og omsorgssektoren, er det etter NSFs syn et helt riktig grep å sørge for at fortrinnsrettsbestemmelsen (igjen) kan bidra mest mulig effektivt til å oppfylle lovens formål om å redusere ufrivillig deltid.

Nemnda får rettskraft

Regjeringen foreslår også at avgjørelsene i tvisteløsningsnemnda skal få rettskraft. Det betyr at de blir bindende for partene og ikke bare rådgivende. Også dette har vært en viktig sak for oss i NSF. Her har vi fått på plass et nytt viktig virkemiddel i kampen for mer heltid og mindre uønsket deltid.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse