fbpx Lokketilbud er en kortsiktig strategi Hopp til hovedinnhold

Lokketilbud er en kortsiktig strategi

Jeg unner hver eneste sykepleier alt de kan få av ekstra lønn og fri, bonuser og annet. Men det er ikke bærekraftig over tid. 

Vi i Sykepleien har i de siste månedene gjennomført en omfattende kartlegging av lokketilbud for å skaffe og beholde sykepleiere til Kommune-Norge.

Resultatet taler sitt tydelige språk. Det er en vill kamp om sykepleiere som nå pågår i kommunene. Hele 227 av kommunene som svarte på vår undersøkelse rapporter at de bruker ulike lokketilbud for å rekruttere og beholde sykepleiere. Antallet er trolig høyere. Dette kommer i tillegg til tarifflønn og arbeidsbetingelser fremforhandlet på vanlig måte mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Kommunenes sentralforbund (KS). 

Stor variasjon i hva kommunene tilbyr

Hva som tilbys varierer, men sykepleiere som ikke har absolutte krav til hvor de skal bo og jobbe, har en gyllen anledning og mye å hente økonomisk på å sjekke grundig hva kommunene byr på før de velger arbeidsplass. De kan også benytte anledningen til etterutdanning og kompetansebygging, betalt av desperate kommuner på jakt etter sykepleiere. 

100 000 kroner i bonus, nedbetaling av studielån, ekstra fri, gratis bolig, og gratis videre- og etterutdanning. Dette og mer til er noe av det sykepleiere kan få.

Skulle du ønske deg en jobb ved et sykehus mens du fortsatt har bindingstid i kommunen som ga deg rause betingelser, kjøper sykehuset deg fri fra bindingstiden. Kommunen sitter igjen med skjegget i postkassen, uten den kompetansen de så sårt trenger og har satset mye på å skaffe seg. 

Bra for sykepleierne – lett å forstå kommunene 

La meg være helt tydelig på at jeg mener dette er bra for den enkelte sykepleier som benytter seg av tilbudene. Det ligger jo faktisk en åpenbar anerkjennelse av sykepleieres kompetanse og hvor viktige de er for Kommune-Norge. Det er bare å gripe muligheten til bedre betingelser. 

Det er også lett å forstå kommuner som tyr til lokketilbud. Sykepleiere er ifølge KS yrkesgruppen det er aller vanskeligst å rekruttere. Det er nå nærmere 5000 ledige sykepleierstillinger, og det blir vanskeligere og vanskeligere å fylle de ledige stillingene, viser tall fra KS. 

Uten kompetente sykepleiere kneler de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I en tid hvor stadig flere eldre og andre innbyggere bor hjemme med komplekse helsetilstander kan mangelen på sykepleiere true pasientsikkerheten. Det blir ikke uten videre flere sykepleiere i takt med at andelen eldre øker. 

Beholde. Beholde. Beholde. 

Selv om jeg heier på sykepleiere som aktivt bruker lokketilbudene for å sikre seg best mulig arbeidsbetingelser, og jeg har stor forståelse for kommunene som tyr til slike virkemidler, så kan dette ha en slagside som må tas på ytterste alvor. 

Det kan tenkes at lokketilbudene over tid kan fungere som en driver for mer langsiktige gode lønns- og arbeidsbetingelser for sykepleiere. Det vil være en god ting. Jeg er ikke sikker på at det skjer. 

Satt litt på spissen mener jeg lokketilbud ypper til hyppige jobbskifter. Det er ingen tjent med over tid. Pasienter og pårørende ønsker seg kontinuitet og forutsigbarhet. Sykepleiere ønsker seg ikke bare bedre lønn, men også et godt og faglig interessant arbeidsmiljø.

Lokketilbud og hyppige jobbskifter fører neppe til noe av dette. 

Sykepleiens kartlegging viser at lokketilbud brukes mest for å rekruttere og mindre til å beholde sykepleiere. Det er uheldig og kortsiktig. For selv om det er viktig å rekruttere, så er det minst like viktig å beholde. Det sikrer stabilitet og kontinuitet. Dessuten er det helt sentralt i et beredskapsperspektiv som er viktigere nå en noen gang.

Hadde jeg vært en trofast sykepleier i en kommune i mange år, er jeg redd jeg ville blitt sånn passe forbanna hvis nyutdannede som kommer og går får langt bedre betingelser enn meg.

Lappeteppe 

Lokketilbudene er et av mange signaler på at noe er galt i helsetjenesten. Det har vokst frem et slags markedsstyrt rekrutteringssystem på siden av de etablerte arenaene for forhandlinger om lønn- og arbeidsbetingelser, i vår sterke offentlige helsetjeneste. Jeg er ikke sikker på om det er bra over tid. 

Rekruttering av sykepleiere til Kommune-Norge er nå et slags lappeteppe ingen egentlig har styring på. 

Omfanget av lokketilbud er stort, og det koster. En undersøkelse firmaet BCW har gjennomført for Norsk Sykepleierforbund viser at kommunene i 2022 brukte hele 2,4 milliarder kroner på innkjøp av sykepleiertjenester fra vikarbyråer. 

Pengene er der – bruk dem riktig

Det er altså åpenbart penger i kommunekassene til både dyre lokketilbud og enda dyrere vikartjenester. 

Da burde noen sette foten ned, tenke nytt og bruke disse pengene til å sikre alle sykepleiere varige gode lønns- og arbeidsbetingelser i de kommunale helse- og omsorgstjeneste. Det er bærekraftig over tid. Og det vil gi kvalitet, kontinuitet og forutsigbarhet for pasienter, pårørende og sykepleiere. Og jeg ville brukt noen av pengene til å sikre en bedre grunnbemanning.

Min klare oppfordring til politikere og ikke minst de ansvarlige i kommunene: 

Bruke pengene riktig!

Fakta
Lokketilbud: Kampen om sykepleierne

Sykepleien har vinteren 2024 spurt alle landets kommuner hva de tilbyr utover tarifflønn for å rekruttere og beholde sykepleiere. Vi har i tillegg hentet inn informasjon fra tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund, stillingsutlysninger og andre kilder.

Godt over halvparten av kommunene har slike tillegg utover garantilønn.

Klikk her og se hvilke goder kommunene lokker med.

Les mer her:

SE VIDEO:

Sykepleier i ambulerende nattjeneste: – Det er krevende til tider

Nyutdannede Anna: Jeg hadde kommunehelsetjenesten som førstevalg

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse