fbpx Engerdal lokker med langfri og grønne skoger Hopp til hovedinnhold
Prøver ny vri på rekrutteringen:

Engerdal lokker med langfri og grønne skoger

Muligheten for ikke å bo i kommunen er en av gulrøttene i jakten på sykepleiere i Engerdal.

ENGERDAL (Sykepleien): Med en rykende fersk rekrutteringsstrategi prøver Engerdal kommune seg på en ny innfallsvinkel for å lokke til seg flere sykepleiere.

I tillegg til 20 000 kroner over tariff, nedbetaling av studielån og mulighet for stipend til videreutdanning (se faktaboks lenger ned), ønsker kommunen å gjøre konkrete grep for å vri pengesummene fra dyre vikarbyråer over til fast ansatte sykepleiere.

Hvordan skal det gjøres?

Jo, Engerdal søker i disse dager etter fire fast ansatte sykepleiere i hundre prosent stilling, som skal jobbe i kommunens eget, lille, lokale «vikarbyrå.»

Vil være pendlervennlige

Sykepleierne skal være ansatt i sektor helse og mestring i kommunen. De vet ikke hvor de skal jobbe, ideen er at de blir ansatt for å gå «oppå» turnusen. 

De skal inn og dekke opp huller som oppstår ved fravær blant de andre sykepleierne, forklarer Geir Rekve, helse- omsorgssjef i Engerdal kommune.

Og: De skal gå i langturnus.

– Vi håper på å kunne rekruttere sykepleiere som ikke nødvendigvis bor i eller kan flytte permanent til kommunen, sier han og fortsetter:

– Med denne turnusen er det mulig å pendle til Engerdal for å jobbe intensivt i perioder, og så ha lange friperioder. Derfor tilbyr vi også gratis bosted, slik at de kan beholde den boligen de allerede har, forteller Geir Rekve.

– Må tenke kreativt

Søknadsfristen går ikke ut før om et par dager, 19. mars, men han betegner det allerede som en suksess:

– Vi har fått inn flere kvalifiserte søknader enn på lenge. Det lover godt. Det virker som om sykepleiere på jobbjakt er mer opptatt av fleksibilitet og mulighet for fritid nå, og da må vi tenke kreativt for å møte dette, sier han. 

– Det er kritisk sykepleiermangel i kommunen

Julie Spånberg Husfloen er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Engerdal. 

Hun har tro på den nye rekrutteringsstrategien.

– Tillitsvalgte har jobbet hardt for å få en plan på plass. Det er kritisk sykepleiermangel i kommunen, sier hun.

I en periode hadde de ingen rekrutteringstilbud, og søkerne, de uteble, forteller hun. Da ble vikarbyrå løsningen, og det sved for den stramme kommuneøkonomien.

Så noe måtte gjøres.

– Jeg tror vi nå er mer attraktive og har et håp om at vi skal klare å rekruttere, sier hun. 

Fikk selv 16 års ansiennitet som fersk sykepleier 

– Jeg tror jo det hadde hjulpet med enda mer i lønnstillegg. Men samtidig tror jeg ikke det bare er lønn som lokker, sier hun.

Fakta
Engerdal tilbyr:
  • 20 000 i lokalt tillegg. 
  • Nedbetaling med inntil 20 prosent av studielånet hvert år, maksimalt 30 000 og begrenset oppad til 5 år. Forutsetter full, fast stilling og utbetales etterskuddsvis etter 1 års arbeid. 
  • Stipendordninger ved kompetanseheving. 
  • Seniorordning fra fylte 62 med full lønn enten 80 prosent stilling og jobb annenhver helg eller 90 prosent og jobb hver tredje. Eventuelt ekstra ferieuke.
  • Klikk her for å se de fire utlyste stillingene med langturnus

Kilde: Engerdal kommune/HTV

Hun snakker av erfaring.

I 2016 fikk hun nemlig selv et lønnstilbud fra Engerdal som hun syntes det var vanskelig å si nei til: 

Med bare to års arbeidserfaring ble hun tilbudt lønn tilsvarende 16 års ansiennitet for å jobbe i hjemmesykepleien. Det var 62 000 kroner mer enn det hun ville fått med sin ansiennitet. 

– Jeg var en av dem som tok imot tilbudet fra kommunen. Vi var greit bemannet med sykepleiere i den perioden vi hadde rekrutteringstilbudet, sier Julie Spånberg Husfloen.

Trengte en plan

Julie Spånberg Husfloen har frem til nå jobbet i samme stilling som hun ble rekruttert til i 2016. 

I februar gikk hun over i ny jobb, og er nå helsekoordinator for asylsøkere og flyktninger i kommunen. 

– Jeg trivdes godt i hjemmesykepleien, men hadde et ønske om nye utfordringer og en dagjobb som passer bedre med livet med småbarn hjemme, sier hun. 

Som hovedtillitsvalgt har hun god oversikt over ubesatte sykepleierstillinger.

– Per i dag er det i praksis 1,4 stillinger besatt av sykepleiere i hjemmesykepleien. I kommunen er det blant annet to ledige deltids-nattstillinger og fire ledige heltidsstillinger. Vi sliter veldig med sykepleiermangel nå. 

– Det var veldig viktig å få denne nye rekrutteringsplanen på plass, sier hun.

Lite og øde – eller et unikt sted det er godt å bo

Hun tror markedsføring av kommunen også kan bidra til rekrutteringen. 

– Mange kan synes at Engerdal er lite og øde, men vi har mye unikt å tilby, og i Engerdal er det godt å bo både i forhold til jobb og fritid, sier hun.

Engerdal dekker et langstrakt område som strekker seg fra Trysil i sør, Røros i nord og Rendalen vest. Østsiden av den skogrike kommunen har en lang grense mot Dalarna i Sverige. 

I jobben som hjemmesykepleier hender det at man bruker fire timer av arbeidsdagen i bil i kommunen. 

Per i dag har hjemmesykepleien ansvar for 75 brukere som er spredt utover hele kommunen.

Hytteturistene trekker mot Femunden nord i kommunen, også de har krav på helsehjelp når de er på ferie.

Håper planen virker

Kommunen har mye å by på for den friluftsinteresserte, men likevel har søkerne nå uteblitt i den grad at de må bruke pendlermulighet og gratis bolig som en gulrot.

Julie Spånberg erkjenner:

– Jeg personlig trives veldig godt her. Men vi må innse at det ikke er for alle å bo i en kommune som Engerdal. Så jeg håper noen finner langturnus-stillingene attraktive og at rekrutteringsplanen vil virke, sier hun.

Fakta
Lokketilbud: Kampen om sykepleierne

Sykepleien har vinteren 2024 spurt alle landets kommuner hva de tilbyr utover tarifflønn for å rekruttere og beholde sykepleiere. Vi har i tillegg hentet inn informasjon fra tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund, stillingsutlysninger og andre kilder.

Godt over halvparten av kommunene har slike tillegg utover garantilønn.

Klikk her og se hvilke goder kommunene lokker med.

Les mer her:

SE VIDEO:

Sykepleier i ambulerende nattjeneste: – Det er krevende til tider

Nyutdannede Anna: Jeg hadde kommunehelsetjenesten som førstevalg

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse