fbpx På jobbjakt? Sjekk ut hva sykepleiere fristes med i over 230 kommuner! Hopp til hovedinnhold
Stor oversikt:

På jobbjakt? Sjekk ut hva sykepleiere fristes med i over 230 kommuner!

Kart

Kampen om sykepleieres arbeidskraft blir stadig hardere. Et flertall av norske kommuner frister med lokale lønnstillegg, bonusordninger, stipender og andre goder. Her er en oversikt.

Sykepleien har denne vinteren spurt alle Norges kommuner hva de tilbyr sykepleiere utover sentral tarifflønn.

Vi har også samlet data fra andre kilder, som stillingsannonser og tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund.

Nå kan vi presentere resultatet og en oversikt over hvordan over 230 kommuner forsøker å lokke til seg sykepleiere, eller beholde dem de allerede har.

Artikkelen fortsetter nedenfor kart og tabell. 

 

Kartet kan fremstå som et bugnende koldtbord for sykepleiere på jobbjakt. I alle fall de som ikke er altfor stedbundne.

Nytilsatte kan for eksempel få 20 000 ekstra i Kragerø, 24 000 i Bamble, 30 000 i Hol, 50 000 i Kvænangen, 80 000 i Karlsøy og hele 100 000 i både Sortland, Bø, Hadsel og Øksnes.

For å nevne noe.

Selv om et mindretall av nyutdannede sykepleiere har kommunehelsetjenesten som førstevalg, er det ofte disse kommunene retter sitt skyts mot.

I Sykepleiens oversikt kan studenter finne mange fristelser som stipender, nedbetaling av lån og godt betalte deltidsstillinger ved siden av studiene. Aure tilbyr for eksempel trippel lønn under utdanning i sine rekrutteringsstillinger. 

Er du nyutdannet og kunne tenke deg å hoppe rett til topps på ansiennitetsstigen, så finnes det muligheter i for eksempel Fyresdal, Bygland og Aremark. Sistnevnte kommune slenger dessuten 15 000 på toppen for sykepleiere som allerede har opparbeidet seg full ansiennitet.

Og dersom du ikke har noe imot å jobbe natt, så tilbyr Gloppen 18 000 ekstra for det, Sarpsborg høyner til 26 000 mens Herøy og Stavanger er oppe i 40 000 for å nevne noen få.

Ekstra, ekstra!

De fleste norske kommuner tilbyr altså i dag noe ekstra utover garantilønnen som er sikret gjennom hovedtariffavtalen med kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS. Ifølge tall fra KS, ligger sykepleiere i snitt 25 500 kroner over garantilønn, noe som er vesentlig mer enn gjennomsnittet for ansatte i kommunesektoren.

Og mer kan det bli, for foran årets lønnsoppgjør er det allerede klart at det skal settes av en pott til lokale forhandlinger, noe som gir kommunene mer handlingsrom for egen lønnspolitikk.

Dermed er bordet duket for nok en heftig budrunde om sykepleiernes gunst utover våren.

Fakta
Om kartleggingen
 • Januar 2024 sendte Sykepleien forespørsler alle fylkeskontorene i Norsk Sykepleierforbund samt forbundets hovedtillitsvalgte i kommunene. 
 • Vi kjøpte også en e-post-liste fra Kommuneforlaget med oppdaterte adresser til postmottakene i alle landets 357 kommuner. 
 • Vi ba fylkeskontorene, hovedtillitsvalgte og kommunene om å sende inn opplysninger om lokale tillegg og gjeldende ordninger som ga sykepleiere og spesialsykepleiere noe ekstra utover det som garanteres gjennom gjeldende tariffavtale med KS
 • I tillegg gikk vi gjennom aktive stillingsutlysninger på Finn.no
 • Det ble sendt purring til kommuner som ikke hadde svar i løpet av tre uker og bedt om presiseringer ved uklarheter eller motsigende informasjon. 
 • Innkomne data om ordninger og tillegg kom i mange ulike former og formater, og ble derfor redigert av hensyn til tydelighet og sammenliknbarhet. 
 • Alt ble registrert, organisert og behandlet i Excel, og presentasjoner med interaktivt kart og søkbar tabell ble laget ved hjelp av verktøyet Datawrapper
 • Oversikten ikke er fullstendig. For det første mangler fremdeles data fra enkelte kommuner. For det andre inkluderes ikke tillegg enkelte ansatte har tilegnet seg gjennom individuelle forhandlinger. Dessuten finnes det tilleggsgoder som ikke måles i kroner og øre. 
 • Likevel illustrerer kartleggingen at konkurransen om sykepleiernes arbeidskraft er stor, og ifølge beregninger fra SSB, forventes den å bli større i årene fremover. 
 • Sykepleien gjorde en liknende kartlegging i 2018, den gang med data fra 165 kommuner. 
 • Gi gjerne beskjed dersom du finner feil eller mangler i presentasjonen.
Fakta
Lokketilbud: Kampen om sykepleierne

Sykepleien har vinteren 2024 spurt alle landets kommuner hva de tilbyr utover tarifflønn for å rekruttere og beholde sykepleiere. Vi har i tillegg hentet inn informasjon fra tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund, stillingsutlysninger og andre kilder.

Godt over halvparten av kommunene har slike tillegg utover garantilønn.

Klikk her og se hvilke goder kommunene lokker med.

Les mer her:

SE VIDEO:

Sykepleier i ambulerende nattjeneste: – Det er krevende til tider

Nyutdannede Anna: Jeg hadde kommunehelsetjenesten som førstevalg

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse