fbpx Her får sykepleiere med små barn opptil ti ekstra fridager Hopp til hovedinnhold

Her får sykepleiere med små barn opptil ti ekstra fridager

Sykepleier Toske-Jan blir pappa i april. Han har allerede lagt inn ekstra fridager i sommerferien i kalenderen.

Sykepleier-paret Toske-Jan Lindenburger og Kristina Mølbach Wilhelmsen jobber begge turnus og går langvakter ved Færvik bo- og omsorgssenter på Tromøya utenfor Arendal. 

Han har hundre prosent stilling, mens hun jobber sytti prosent.

Nå som de venter sitt første barn, har stillingsprosenten deres fått mye å si.

Vil lokke til heltid

I håp om å rekruttere og beholde heltidsarbeidende sykepleiere i turnus, tilbyr Arendal kommune nemlig ekstra fridager til småbarnsforeldre:

  • Jobber man hundre prosent og har barn under fire år, får man fem ekstra fridager med full lønn per år. 
  • Er man alene om omsorgen for barn under fire år, dobles antallet til ti ekstra fridager med full lønn.

Sykepleierne må jobbe turnus for å få fridagene. I tillegg er det andre goder som kun gjelder for de med hundre prosent stilling. (Se faktaboks under)

Gjelder ikke for begge

– Jeg jobber ikke fullt, og godene gjelder derfor ikke for meg, sier Kristina og legger til at hun er glad samboeren får disse fridagene:

– Jeg er glad Toske får disse fridagene, det kommer både barnet og oss til gode. Vi får mer tid sammen som familie, sier hun.

Terminen er i april, og for dette året har Toske-Jan lagt inn de ekstra dagene i kalenderen.

– Hvordan skal fridagene brukes?

– Planen er en hel uke hjemme, med sommer og sol, hav og båt. Vi trenger jo ikke reise bort på sommeren, vi som bor i Arendal, sier han.
 

Fakta
Dette tilbyr Arendal kommune:

• Lønn tilsvarende Spekter for spesialsykepleiere (100 prosent stilling)
• 5 ekstra fridager årlig for dem med barn under 4 år. 10 ekstra fridager for eneforsørgere. (100 prosent stilling) 
• Sykepleiere i turnus får 5 ekstra fridager per kalenderår fra fylte 62 år (100 prosent stilling). Disse dagene kommer i tillegg til den generelle ordningen med 5 ekstra fridager for seniorer i Arendal kommune.

• For nyutdannede sykepleiere tilbyr kommunen inntil 15 000 kroner i nedbetaling av studielån. 
Nyrekrutterte sykepleiere får også en velkomstpakke med Ipad. 

Kommunen har også flere tiltak som skal stimulere til kompetanseheving:
• Sykepleier med master innplasseres i masterkode, selv om dette ikke kreves i stillingen
Praksisveiledere med minimum 10 studiepoeng praksisveilederkompetanse får 13 000 kroner ekstra i godtgjøring 
• Det er mulig for sykepleiere å inngå avtale om videreutdanning med lønn og dekning av kostnader.
• Sykepleiere som hovedsakelig jobber natt ligger 20 000 kroner over garantilønn uavhengig av stillingsstørrelse.
• Mentorordning, hvor mentor gis en godtgjøring på 1000 kroner per måned, pluss to timer avsatt ukentlig til «mentortid» de første fire ukene.

Men fridagene er ikke det eneste tilleggsgodet Lindenburger har dratt nytte av:

– Hvert år betaler kommunen 15 000 kroner på studielånet mitt. Det er fint, sier han. 

– Jeg holder på med master som avansert klinisk allmennsykepleier (AKS). Kommunen har fått lønnstilskudd fra Helsedirektoratet, slik at arbeidsgiver kan fristille meg i stor grad under utdanningen.

– Treffer ikke alle like godt

– Har du fått reaksjoner fra kolleger som ikke er i en livssituasjon hvor de har mulighet til å få ekstra fridager?

– Ikke direkte på den måten at noen ikke vil at akkurat jeg skal ha det. Men det er et kritikkpunkt at noen av de ekstra godene ikke treffer alle like godt, sier han, og legger til:

– Mye er bundet opp til at man jobber hundre prosent stilling. Og om man ikke har så lang tid igjen i yrkeslivet, er det kanskje ikke like aktuelt å ta en videreutdanning. Det er heller ikke alle som har barn eller som er over den fasen. Det vet jeg at ikke alle er like fornøyd med, sier han. 

Han sier at han kan ha forståelse for det. Samtidig ser han ingen problemer med å benytte seg av de ekstraordningene som finnes, for egen del. 

– Jeg er nok en av dem som har kommet bra ut av det. Jeg tar alt jeg får og er kjempefornøyd, sier han.

Regner med lønnsforhøyelse til sommeren

For Toske-Jan Lindenburger virker også tilskuddet til å holde ham i stillingen han har:

– Om tanken på å skifte jobb skulle streife meg, så er det å miste godene noe som er med på å holde meg tilbake. I tillegg til at jeg trives og ikke har noen umiddelbare planer om å flytte på meg, sier han. 

Til sommeren er han ferdig med AKS-masteren og kan søke om spesialistgodkjenning. 

– Da får jeg lønn tilsvarende stilling med krav om masterkrav, selv om stillingen egentlig krever en bachelor. Ja, det regner jeg i alle fall med, sier han. 

NSF-tillitsvalgt: Gode rekrutteringstiltak 

Renate Johansen er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Arendal kommune. Hun er fornøyd med rekrutteringstiltakene:

– Rekrutteringstiltakene synes jeg er gode, spesielt tiltak som er rettet mot nyutdannede sykepleiere, spesialsykepleiere og sykepleiere med master.

– Få kvalifiserte søkere

Hun sier at selv om det varierer noe, er det vanskelig å få søkere til ledige sykepleierstillinger:

– Det er generelt få kvalifiserte søkere til sykepleierstillinger, spesielt i tjenester med turnus. Det har også vært utlyst sykepleierstillinger som ikke har fått søkere i det hele tatt, sier hun.

– Sykepleiere er i forskjellige livsfaser og livssituasjoner, er det noen reaksjoner på de ekstrafridagene blant dem som ikke har mulighet til å få dette godet?

– Ja, jeg er kjent med at det er sykepleiere som opplever at tiltakene i liten grad treffer dem med lang erfaring og som har noen år igjen før seniortiltakene slår inn, svarer hun.

Kartlegger hvorfor sykepleiere sier opp

Hun synes kommunen har flere gode lønnstiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere, og at det kan være noe andre kommuner kan se til Arendal for å lære av:

– Innplassering i masterkode for sykepleiere med master og Spekter-lønn for spesialsykepleiere er viktige tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere med videreutdanning. Ekstra fridager til småbarnsforeldre og seniorer i fulle stillinger, kan være det lille som trengs for å unngå at noen velger å jobbe redusert i perioder, sier Johansen og legger til:

– Kommunen har også begynt å kartlegge årsakene når vi har sykepleiere som sier opp. Dette tror jeg også vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for å kunne jobbe målrettet med det å rekruttere og beholde sykepleiere.

Fakta
Lokketilbud: Kampen om sykepleierne

Sykepleien har vinteren 2024 spurt alle landets kommuner hva de tilbyr utover tarifflønn for å rekruttere og beholde sykepleiere. Vi har i tillegg hentet inn informasjon fra tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund, stillingsutlysninger og andre kilder.

Godt over halvparten av kommunene har slike tillegg utover garantilønn.

Klikk her og se hvilke goder kommunene lokker med.

Les mer her:

SE VIDEO:

Sykepleier i ambulerende nattjeneste: – Det er krevende til tider

Nyutdannede Anna: Jeg hadde kommunehelsetjenesten som førstevalg

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse