fbpx Mener politikerne har ansvar for å tilby så gode vilkår at sykepleierne vil bli Hopp til hovedinnhold
NSF-lederen:

Mener politikerne har ansvar for å tilby så gode vilkår at sykepleierne vil bli

Lill Sverresdatter Larsen og journalist i Sykepleien Ingvald Bergsagel

– Kommunene fortjener ros for at de gjør hva de kan for å tiltrekke seg og beholde livsnødvendig kompetanse, mener NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

I vinter har Sykepleien gjennomført en større kartlegging av hva norske kommuner tilbyr sykepleiere av økonomiske goder utover garantilønn.

Vi lar Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, få en sniktitt på oversiktskartet, der tilbud fra rundt 230 kommuner presenteres.

– Hva synes du om at kommunene nærmest overbyr hverandre for å skaffe nok sykepleiere til seg selv?

– Jeg vil ikke beskrive det slik. Kommunene fortjener ros for at de gjør hva de kan for å tiltrekke seg og beholde livsnødvendig kompetanse. Jeg mener dette vitner om lokalpolitikere som tar ansvar.

Jeg vil uansett anbefale flere å ha et åpent sinn om hvor de kan tenke seg å jobbe og bo
Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Kartleggingen til Sykepleien viser at det finnes mange muligheter og tilbud dem som kan og vil flytte på seg. Vil du anbefale mobile sykepleiere å «shoppe» litt rundt?

– Det kan de godt. Jeg vil uansett anbefale flere å ha et åpent sinn om hvor de kan tenke seg å jobbe og bo. Denne oversikten gir et fint utgangspunkt for å sjekke lønn og arbeidsvilkår i ulike kommuner.

Larsen tror en del kan være unødig skeptiske til å flytte på seg, selv om det finnes bedre muligheter for dem andre steder i landet. Hun forteller om et møte med en medisinstudent, en byjente, som hadde vurdert å slutte på studiet etter at hun måtte ha praksis to ulike steder i Finnmark.

– Men hun trivdes kjempegodt! Da praksisperiodene var over, ville hun tilbake.

Advarer mot å satse kun på nyrekruttering

– Kommunene lokker med mange ulike typer tilbud. Hva slags økonomiske incitamenter har du mest tro på?

– Det viktigste, sett fra NSFs ståsted, er å heve grunnlønna og det som blir pensjonsgivende. Samtidig vil det kunne være andre typer tillegg og ordninger som er viktige for enkelte sykepleiere og som kan gi kommuner den kompetansen akkurat de har behov for.

Om kommunene bare satser på nyrekruttering, blir det uheldig overfor sykepleierne som har vært der i mange år allerede
Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Kommunene retter en betydelig del av sine lokketilbud inn mot studenter, nyutdannede og andre som ikke allerede bor og jobber i kommunen. Blant annet frister mange med stipendordninger for sykepleierstudenter, nedbetaling av studielån samt rekrutteringstillegg og full ansiennitet for nytilsatte.

– Om kommunene bare satser på nyrekruttering, blir det uheldig overfor sykepleierne som har vært der i mange år allerede, sier Larsen.

– Det er viktig at kommunene også jobber for å holde på arbeidskraften man har.

Ikke et moralsk ansvar

Norske kommuner bruker mye, og stadig mer, på innleie av vikarer. VG har i vinter hatt flere saker om sykepleiere som leier ut sin arbeidskraft via byråer til langt høyere kostnad enn det kommunen betaler for sine faste ansatte. 

Hvordan mener NSF-lederen at vikarbruken føyer det seg inn i totalbildet?

– Jeg ser det som et tegn på at offentlig sektor ikke makter å ta godt nok vare på folkene sine, sier Larsen.

– De tilbyr rett og slett ikke god nok lønn og gode arbeidsvilkår til at folk vil bli værende.

Sykepleiere har ikke noe moralsk ansvar for å jobbe i offentlig sektor
Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Larsen beskriver vikarbruken som et symptom på et større problem. Hun advarer mot å kritisere sykepleiere som velger å bytte ut fast ansettelse i en kommune mot en tilværelse som vikar.

– Sykepleiere har ikke noe moralsk ansvar for å jobbe i offentlig sektor. Politikerne har derimot et ansvar for å tilby så gode vilkår at folk trives og vil bli.

Sykepleien viser også NSF-lederen grafer basert på KS’ arbeidsgivermonitor, som viser en dramatisk utvikling: På kun åtte år har andelen kommuner som oppgir at det var meget eller ganske utfordrende å rekruttere sykepleiere, nesten doblet seg fra 53 til 93 prosent.

– Dette beskriver en akutt og alvorlig situasjon som forverres ganske dramatisk. Vi har varslet om dette lenge og kalt det kode rød.

Lill Sverresdatter Larsen ser på kartet over kommunenes lokketilbud

Geografiske forskjeller

Som Sykepleiens kartlegging viser, tilbyr et flertall av norske kommuner sykepleiere noe ekstra utover sentral tariffavtale. Ifølge tall fra kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS, ligger da også sykepleiere i snitt mer over garantilønn enn gjennomsnittet for kommunesektoren.

Det er også geografiske forskjeller. Ifølge KS er det grovt sagt slik at jo mindre sentral kommunen er, jo mer over minstelønn ligger sykepleiere.

Nå står vårens tariffoppgjør for døren, og i år er det i forkant avtalt at det skal settes av en pott til lokale forhandlinger i kommuneoppgjøret. Larsen vil ikke si for mye om NSFs krav og strategi på forhånd.

Behovet for sykepleieres arbeidskraft er der og vil være der i all overskuelig fremtid. Ingen trenger å utdanne seg til arbeidsløshet, dersom de tar sykepleierutdanning.
Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Men NSF vil alltid ha som strategi å heve lønnen for våre medlemmer over hele landet, ikke bare utvalgte regioner eller kommuner, understreker hun.

Når det gjelder lokale rekrutteringsutfordringer, mener NSF-lederen rikspolitikerne bør mer på banen, og ikke bare henvise til partene i arbeidslivet.

– Regjeringen skryter av hva de har gjort for fastlegene. De kunne også gjort mer for sykepleiere og brukt regionale tiltak der skoen trykker mest, sier hun.

– Om myndighetene for eksempel ønsker å ha god beredskap i nord eller at det fortsatt skal bo folk i rurale strøk, må de legge til rette for dette. Det er blitt gjort for andre yrkesgrupper og sektorer. Det bør også kunne gjøres for sykepleiere.

– Vil klare seg uansett

Ser du noen positive sider ved dagens situasjon og rekrutteringsutfordringene i kommunene?

– Det måtte være at sykepleiere vil klare seg uansett. Behovet for sykepleieres arbeidskraft er der og vil være der i all overskuelig fremtid. Ingen trenger å utdanne seg til arbeidsløshet, dersom de tar sykepleierutdanning. Det er et trygt valg. 

Om ikke politikerne makter å ta vare på sykepleierne i de offentlige helsetjenestene, mener Larsen at det vil åpne seg et større privat marked.

– Sykepleiere vil også ha jobb der. Men vi ønsker ikke et todelt helsevesen, etter amerikansk modell. De som taper på det, vil, som alltid, være de mest utsatte og sårbare i samfunnet.


 

Fakta
Lokketilbud: Kampen om sykepleierne

Sykepleien har vinteren 2024 spurt alle landets kommuner hva de tilbyr utover tarifflønn for å rekruttere og beholde sykepleiere. Vi har i tillegg hentet inn informasjon fra tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund, stillingsutlysninger og andre kilder.

Godt over halvparten av kommunene har slike tillegg utover garantilønn.

Klikk her og se hvilke goder kommunene lokker med.

Les mer her:

SE VIDEO:

Sykepleier i ambulerende nattjeneste: – Det er krevende til tider

Nyutdannede Anna: Jeg hadde kommunehelsetjenesten som førstevalg


 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse