fbpx KS-oppgjøret: Sykepleierne får mellom 26.300 og 42.000 kroner Hopp til hovedinnhold

KS-oppgjøret: Sykepleierne får mellom 26.300 og 42.000 kroner

Bilde av Silje Naustvik

– Oppsiktsvekkende bra, sier Silje Naustvik. – Det KS la frem, kunne ingen si nei til.

Lørdag kveld 29. april, ble KS enige med både Unio, LO, YS og Akademikerne om lønnsoppgjøret i kommunene.

En lønnsramme på 5,4 prosent er over frontfagets resultat.

– Det er lenge siden vi har hatt forhandlingsløsning i KS-området uten mekling, sier Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund.

Hun er også nestleder i forhandlingsutvalget i Unio kommune.

Unio er NSFs hovedorganisasjon.

– Kunne ikke si nei

– Det KS la frem, kunne ingen si nei til. For KS møtte kravene fra alle, sier Silje Naustvik.

Med alle mener hun altså Unio, LO, YS og Akademikerne.

(Se Unios hovedkrav nede i saken.)

– Resultatet har en tydelig lavlønnsprofil, som LO er fornøyd med. Og vi har forståelse for at de med lavest lønn blir møtt i denne dyrtiden.

Samtidig møtes også ansatte med lengst ansiennitet og utdanning i dette oppgjøret, sier Naustvik.

Hun legger til:

– Og 5,4 prosent er jo 0,2 over frontfaget. Det er oppsiktsvekkende bra.

– Det ser ut som at diskusjonen vi har løftet om at offentlig sektor skal ha mer enn frontfaget, har ført frem. To år på rad har vi fått en lønnsramme som er noe over frontfaget. Det er små steg som er viktig, sier Naustvik.

Det er industrien i privat sektor som kalles frontfaget. De er første ute i forhandlinger, og resultatet der legger føringer for lønnsoppgjørene i offentlig sektor.

Får mellom 26 000 og 42 000 kroner

Sykepleiere i kommunene vil få et lønnstillegg på mellom 26 000 og 42 000 kroner.

Laveste sum gjelder de få som ikke har ansiennitet. Høyeste sum gjelder dem med mastergrad.

– Var det likevel noen vanskeligheter underveis?

– Det var jo det. Det var reelle forhandlinger hele tiden. Vi brukte mye tid på hvordan pengene skal fordeles. Det er så mange hensyn å ta. Det brukte vi mye av tiden på. Men det var hele tiden gode diskusjoner og samtaler, sier Naustvik.

Alt fordeles sentralt

Hele lønnsrammen fordeles sentralt. Det bli altså ingen lokale forhandlinger i kommunene i år.

– Men neste år skal det være lokale forhandlinger igjen, det er protokollført, forsikrer Naustvik.

– Er det vanlig at det bare er sentrale tillegg i kommunene?

– Arbeidsgiver ønsker alltid å gi noe lokalt. Sykepleierforbundet har ofte krav om det også. Men det er veldig ulikt hva man mener om lokale forhandlinger, og det er alltid en diskusjon om hvor stor en lokal pott skal være.

– Viktig å få et resultat uten mekling

– Det er viktig for forhandlingsinstitusjonen at vi klarte å bli enige, at ikke lønnsoppgjøret alltid går til mekling før vi får et resultat, påpeker Naustvik.

– Nå blir det spennende å se hva som skjer i Spekter-oppgjøret, legger hun til.

Også Oslo kommune, som er et eget tariffområde, er fortsatt i forhandlinger.

Hovedkravene ble innfridd

Unio hadde tre hovedkrav i dette mellomoppgjøret, som bare handlet om økonomi:

  • Reallønnsvekst for alle medlemsgrupper
  • En ramme som lå over frontfaget
  • En prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet.

Alle ble innfridd i dette oppgjøret, påpeker Unio:

  • Prisstigningen er anslått til å bli 4,9 prosent
  • Lønnsrammen på 5,4 prosent er 0,2 prosent over frontfaget
  • De med lengst erfaring og utdanning er prioritert.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, er forhadnlingsleder i Unio kommune.

– Dette er et tilfredsstillende resultat for våre medlemsgrupper. Vi har fått en ramme på 5,4 prosent, som er over frontfaget og vil gi reallønnsvekst, sa han da resultatet var et faktum lørdag kved.

10 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Andre Wilber Murray

Sykepleier
1 år siden

5,4% blir bare kosmetisk, med inflasjon og de daglig prisstigning folk flest er utsatt for det siste ble dette ingenting og skritte på.

Odd Håker

1 år siden

I kroner og ører blir det en god slump penger ut av årets oppgjør. Men jeg tror det er vel optimistisk å konkludere med at det blir reallønnsvekst. Til det har prisveksten hittil i år vært så høy at TBUs anslag på 4,9 % for 2023 neppe holder stikk.

Nina Lid

Sykepleier
1 år siden

Det var virkelig på tide! Hipp hurra

Trine

Spesialsykepleier
1 år siden

Hva så med sykepleiere med videreutdanning dom gir 60 stp. ?
Fra 1/1-24 vil vi med 10 års ansiennitet ligge ca 100000 under samme i spekter. Og når skal belønningen for å ta disse 60 stp utgjøre litt mer enn 20000? For mange dekker ikke dette utgiftene ved å ta utdanning.

Dette handler ikke om å være misfornøyd eller aldri fornøyd med noe, men er et genuint spørsmål.

Anita Uggedal

Sykepleier
1 år siden

Nå er det sykepleierne som jobber i travle sengeposter sin tur. Det er der det er vanskelig å rekruttere og holde på de som er der.
Lavtlønnsprofil de luxe. Lykke til!!

Gunn Næss

Spesialsykepleier
1 år siden

Kjæmeflott at alt ble sentralt. De lokale forhandlinger blir «trynefaktor».

Sunniva

Helsesykepleier
1 år siden

Slik jeg forstår det er det enda ytterst få sykepleiere med master, som faktisk blir lønnet for det. I kommunen må man være i en stilling med KRAV om 5-årig utdanning, for å bli lønnet deretter.

Karin Margarete Akre-Aas

Spesialsykepleier
12 måneder siden

Dette må vi forhandle selv. I jobbtilbud akseptere ja til stilling men vi skal ha lønn etter utdanning og ansinitet. Jeg får og legger vekt på at m min spisskompetanse og leders ønske om å ansette meg, da koster det. Vi skal stille krav ellers har de ikke oss

Trine Rian

Spesialsykepleier
1 år siden

Det er flott og fint at en kommer til enighet og at de aller fleste kommer godt ut av det, men jeg stiller spørsmål om spesialsykepleieren med videreutdanning, ikke master, igjen er avglemt.
Når skal belønningen for 60stp bli høyere? I dag er det ca 20000 som skiller sykepleier og spesialsykepleier i kommunen. Denne økningen er ikke i nærheten av å dekke inn utgiften spesialsykepleieren har hatt ved å ta utdanning, eller tapet av inntekt når det har vært nødvendig med fri for å studere.

Fra 1/1-24 vil spesialsykepleier i spekter ha ca 100 000 mer i grunnlønn enn en i kommunen. Er det virkelig så stor forskjell på jobben som gjøres?

Iselin Hestnes

Sykepleier med videreutdanning
1 år siden

Vet det jobbes iherdig lokalt og sentralt for å få ril gode arbeids- og lønnsvilkår for oss sykepleierne.

Heia!

God uke alle kollegaer :)

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse