fbpx Disse 165 kommunene tilbyr noe ekstra til sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Disse 165 kommunene tilbyr noe ekstra til sykepleiere

Noen kommuner lokker med mer enn andre for å rekruttere og beholde sykepleiere. Se hvem som tilbyr hva her.

Kunne du tenke deg 60 000 kroner i bonus? Ta jobb i Sortland. Vil du heller ha mer ferie og fast tillegg på 40 000 kroner i året? Da er Lavangen kanskje stedet. Frøya disker opp med blant annet festivalbillett, mens i Stryn byr kommunen på seniortillegg.

[Artikkelen fortsetter under tabellen]Stor mangel, ifølge Nav

Sykepleiere er yrkesgruppen det er størst mangel på i Norge i dag: 
4550 sykepleiere og 1350 spesialsykepleiere mangler, viser estimerte tall fra Navs bedriftsundersøkelse for 2018. 

Derfor må mange kommuner grave dypere i lommene for å lokke til seg arbeidskraften de trenger: 

Sykepleien har spurt fylkeslederne i Norsk Sykepleierforbund og andre (se faktaboks nederst i saken) om hva som tilbys for å rekruttere og beholde sykepleierne.

I kartet er kommuner der vi har registrert tilbud og tillegg utover sentrale tariffoppgjør, markert som blå. Det betyr ikke at umerkede kommuner ikke har slike tilbud, bare at tilbudene ennå ikke er registrert. Vi kommer til å oppdatere kartet etter hvert som vi innhenter og får tilsendt utfyllende og presiserende informasjon.

En engangssum er borte når den er brukt opp, et lønnstillegg beholder du.
Eli Gunhild By, NSF-leder

– Lønn og bemanning

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, har sett kartet:

– Det viser et sett av ulike lokale tillegg og ordninger som ulike kommuner bruker for å rekruttere nødvendig sykepleierkompetanse, sier hun.

– Det er positivt at stadig flere kommuner innser at lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere i tjenestene i sine kommuner.

By mener at «god lokal lønnspolitikk» vil være et gode for alle kommuner.

– Sammen med tilstrekkelig bemanning, gode arbeidstidsordninger og et godt fagmiljø, mener hun.

Les også:Frister sykepleiere med 60 000 kroner og flyttetillegg

Forskjell på tilbudene

By mener det er en viktig forskjell på rekrutteringstiltakene:

– I den grad kommunene benytter seg av kortsiktige løsninger i form av «signeringsbonuser» og andre engangssummer, og med det tror de slipper å heve lønnen, så vil de snart finne ut at det ikke vil være en bærekraftig rekrutteringspolitikk.

– Både i de sentrale oppgjørene og lokalt må arbeidsgiverne innse at høyere lønn er et mye bedre virkemiddel i kampen for å rekruttere og beholde sykepleierne i kommunen, sier By og presiserer:

– En engangssum er borte når den er brukt opp, et lønnstillegg beholder du.

– Store summer til vikarbyråer

På spørsmål om denne konkurransen om sykepleiere tapper enkelte kommuner uforholdsmessig, svarer By: 

– Det blir feil å omtale det som «tapping» hvis en kommune ikke betaler sykepleierne konkurransedyktig lønn.

Hun peker på vikarbyråbruk: 

– Vi vet at mange kommuner hvert år bruker til dels store summer på dyr og dårlig innleie fra vikarbyråer. Da snakker vi om tapping av ressurser. Da er det mye bedre for både pasientene og kommunens skattebetalere om pengene brukes til å tilby en sykepleierlønn som gjør at kommunen lykkes med å rekruttere sykepleiere som ønsker å jobbe i faste og hele stillinger, sier By.

– Den lokale lønnspolitikken virker

Avdelingsdirektør i forhandlingsavdelingen hos KS, Hege Mygland, har også kikket på Sykepleiens oversiktskart.

– Utfordringen med sammenstillingen i kartet er at ulike tiltak er sammenliknet, og det er derfor ikke dekkende for de lønns- og arbeidsvilkårene sykepleiere i kommunal sektor får, sier hun.

Mygland minner om at lønnssystemet i KS-området er et garantilønnssystem, og at hovedtariffavtalen forutsetter at lønn benyttes lokalt som personalpolitisk virkemiddel for blant annet å beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere.

– Bildet viser at den lokale lønnspolitikken virker. De aller fleste sykepleiere i kommunal sektor har en avlønning over minimumsavlønningen nedfelt i tariffavtalen, nettopp fordi det er en arbeidstakergruppe som det er vanskelig å rekruttere.

Les også:Synnév sa ja takk til 40 000 kroner og en uke ekstra ferie

Les også: – Sykepleiermangelen fører til kommunal kannibalisme

Ikke overrasket

– At kommunene også tar i bruk lønn som virkemiddel, er ikke overraskende, sier Mygland.

– Heller ikke at kommunene velger ulike grep. Det er en del av det kommunale handlingsrommet som også hovedtariffavtalen legger opp til.

– Er dette et marked som fungerer for å lokke til seg sykepleiere i kommunene?

– Jeg ønsker ikke å spekulere i hvilke markedskrefter som brukes. Det vi ser, er at kommunene som ligger i nærheten av sykehus, kan oppleve arbeidsmarkedet for å rekruttere og beholde sykepleiere som krevende.

– Tapper dette økonomien i enkelte kommuner uforholdsmessig?

– Kostnadene kan bli uforholdsmessig høye dersom det er utelukkende fokus på lønn. Kommunene vet imidlertid at lønn bare er én av flere faktorer som er viktig i arbeidet med å rekruttere og beholde konkurranseutsatt personale.

– Jeg oppfordrer alle sykepleiere som søker jobb i kommunen til å finne ut hva som er det reelle lønnsnivået lokalt og ikke bare se hen til garantilønnen i hovedtariffavtalen.

Les også:Lokker sykepleiere med festivalbillett og nedbetaling av studielån

«Meget utfordrende» å rekruttere

KS' arbeidsgivermonitor fra 2017 viser at mange kommuner finner det «meget utfordrende» å rekruttere sykepleiere:

Og det har blitt verre de siste årene, viser blant annet en off­ent­lig ut­red­ning om frem­tid­ige kom­pe­tanse­be­hov som kom tidligere i år.

Det er anslått at mangelen på sykepleiere kommer til å øke i årene fremover. 

Byrået Samfunnsøkonomisk analyse publiserte tidligere i år en fremtidsanalyse basert på fire forskjellige scenarioer. Analysen, som var bestilt av Helsedirektoratet, viser at Norge kan komme til å ha behov for dobbelt så mange sykepleiere i 2040.

I de fire fremtidsscenarioene er blant annet oppgaveglidning og lavere nivå på offentlige tjenester mulige veier samfunnet kan komme til å gå.

Fakta
Fakta om lokketilbud til sykepleiere i kommunene

Disse 162 kommunene tilbyr noe ekstra til sykepleiere

Sykepleien har gjennom flere kilder etterspurt informasjon om lokketilbud for å rekruttere sykepleiere i kommunene, og hva kommunene tilbyr sykepleiere over garantilønn.

MYLDER: Sykepleierne møter forskjellige tilbud ute i kommunene. Illustrasjon: Sissel Hagen Vetter/Foto: Ann-Kristin B. Helmers

Sortland:
Frister sykepleiere med 60 000 kroner og flyttetillegg

Lavangen:
Synnév sa ja takk til 40 000 kroner og en uke ekstra ferie

Rådmannen i Lavangen: – Sykepleiermangelen fører til

kommunal kannibalisme 

Frøya:
Lokker sykepleiere med festivalbillett og nedbetaling av studielån 

Søndre Land:
Færre helger ga flere søkere i Søndre Land

Vefsn:
Utlysninger uten en eneste søker

Hattfjelldal:
Ga 100 000 til nyansatte – de andre sykepleierne fikk ingenting

Iveland:
Brevet som ga 23 000 kroner ekstra i Iveland

[[nid:70778 | Lokketilbud | Custom Embed Code]]

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse