fbpx Inneliggende kateter er vanligste årsak til HAI i urinveiene Hopp til hovedinnhold

Inneliggende kateter er vanligste årsak til HAI i urinveiene

Bildet viser et inneliggende kateter (KAD)

– Det viktigste infeksjonsforebyggende tiltaket er å ikke legge det inn når det ikke er indikasjon, sier Mette Fagernes i Folkehelseinstituttet.

Urinveisinfeksjoner står for rundt 40 prosent av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI), og den vanligste årsaken er inneliggende kateter.

Derfor er håndtering av urinkatetre viktig i det infeksjonsforebyggende arbeidet.

– Det viktigste tiltaket er å ikke legge det inn når det ikke er indikasjon, sier Mette Fagernes, sykepleier og seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet (FHI).

I tillegg:

– Må du legge det inn, bruk aseptisk teknikk ved innlegging og få det ut så fort som mulig.

Kun på klar indikasjon

Hun var med på å lage en nasjonal veileder for forebygging av kateterrelaterte urinveisinfeksjoner i 2013. Den skal nå revideres, men Fagernes mistenker at det ikke vil komme store endringer.

Dette er noen sentrale råd i veilederen som handler om indikasjon:

  • Bruk kateter kun på klare indikasjoner.
  • Unngå å bruke kateter for å håndtere inkontinens.
  • Vurder behovet for kateter fortløpende, og seponer så snart det ikke er indikasjon.
  • Ha rutiner for skriftlig forordning av blærekateter fra lege før det legges inn.

Tror færre har inneliggende

Hilde Aasen, hygienesykepleier ved Sykehuset i Vestfold, opplever at veilederen har bidratt til å løfte temaet. Prosedyrer er blitt revidert og forbedret, noe som igjen bedrer praksis. 

Hennes inntrykk fra eget sykehus er at det er blitt mer vanlig å finne andre løsninger enn å legge inn permanent urinkateter. Hun erfarer at færre pasienter har inneliggende kateter, både når de blir lagt inn, og under sykehusinnleggelsen.

Det tror hun har sammenheng med økt oppmerksomhet på infeksjonsforebygging generelt, samtidig som helsepersonell har mer kunnskap om at antibiotika er resistensdrivende og kun skal brukes når det er nødvendig.

– Det skal være slutt på å legge inn urinkateter av bekvemmelighetsgrunner, sier hun.

Dette er i tråd med anbefalingene i veilederen.

Bildet viser Hilde Aasen.

Skyller mindre

– Vi har også fått høyere terskel for å skylle gjennom kateteret, sier hun.

Kateteret skal håndteres med aseptisk teknikk, og koplinger skal ikke åpnes unødig. Tidligere har man skylt gjennom kateteret med fysiologisk saltvann eller antiseptisk væske for å forebygge infeksjon og forhindre tilstopping. Men ifølge veilederen viser ny kunnskap at slik skylling verken forhindrer infeksjon eller okklusjon. Derimot kan det virke irriterende på slimhinnen, og rutinemessig skylling skal normalt ikke gjøres.

Veilederen har også klare anbefalinger til blant annet alternative metoder for oppsamling av urin og innlegging og stell av kateteret. I tillegg har den prosedyrer for innleggelse, stell, urindrenasje og fjerning av katetre.

Gått lenger enn vanlig

– Akkurat det at vi tok med prosedyrer, var det litt diskusjon om internt, sier Mette Fagernes.

– I denne veilederen har vi gått lenger enn vi vanligvis gjør. Men vi opplever at det er etterspørsel etter prosedyrer. Vi ønsket å dekke litt av behovet til kommunehelsetjenesten, som ofte ikke har så mye ressurser til å lage materiell innenfor smittevern. 

Underveis i arbeidet med prosedyrene var de i dialog med Noklus og urologiske fagmiljøer. Å forebygge urinveisinfeksjoner har også vært et innsatsområde i pasientsikkerhetskampanjen.

Tall fra FHI viser at det har vært en nedgang i registrerte helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner de siste ti årene, men at forekomsten fremdeles er høy.

Fakta
Inneliggende kateter (KAD)

Et rør føres inn i urinblæren via urinrøret.

Røret fører urinen fra blæren til en urinoppsamlingssted som er koplet til kateteret.

Type kateter velges blant annet ut fra forventet varighet av kateteriseringen, medisinsk indikasjon, pris og tilgjengelighet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse