fbpx – Jeg frykter ikke at det skal bli noen masseflukt av sykepleiere Hopp til hovedinnhold
KS-direktør om Sykepleiens undersøkelse:

– Jeg frykter ikke at det skal bli noen masseflukt av sykepleiere

Tor Arne Gangsø i KS

Tor Arne Gangsø tror svarene i Sykepleiens undersøkelse er preget av at sykepleierne i kommunene har hatt det tøft under pandemien.

– Det er ikke unaturlig at man tenker på å bytte arbeidsplass fra tid til annen.

Det sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS, kommunenes arbeidsgiverorganisasjon. Det samme svarte han da tallene på hvor mange som oppga at de hadde vurdert å slutte, ble kjent i august: 72 prosent svarte bekreftende på dette.

Sykepleiere som er ansatt i kommunehelsetjenesten, ble spurt om de det siste året har vurdert å bytte arbeidsplass eller slutte som sykepleier. De ble også bedt om å vurdere arbeidsforholdene sine.

– Jeg frykter ikke at det skal bli noen masseflukt av sykepleiere fra kommunehelsetjenesten, sier Gangsø nå.

– Vi har ingen indikasjon på det. Det er ikke høyere turnover for sykepleiere enn for mange andre yrkesgrupper i kommunal sektor, sier han.

Les om resultatene i undersøkelsen her: 

Tror sykepleierne hadde svart annerledes på et annet tidspunkt

KS-direktøren mener svarene i spørreundersøkelsen må ses i lys av pandemien.

– Det er ingen tvil om at blant andre sykepleiere i kommunesektoren har hatt det tøft under pandemien. Det har vært en svært krevende periode, sier Gangsø.

Han tror derfor at sykepleierne har svart annerledes i denne undersøkelsen enn om de hadde blitt spurt på et tidspunkt hvor de ikke sto midt i en pandemi.

– Mange andre har nok også vurdert å bytte arbeidsplass både nå og tidligere, det er ikke unaturlig at man tenker på det fra tid til annen. 

Men det er likevel grunn til å ta det som kommer frem på alvor, mener han.

– Vi trenger flere sykepleierstillinger

– Svarene bekrefter at det bildet kommunale ledere har pekt på de siste seks til åtte årene, er reelt, sier han:

– Vi trenger flere sykepleiere i kommunene. Oppgavene har blitt flere, og da må veksten i sykepleierstillinger også øke, sier han og viser til at selv om det har vært det han kaller «betydelig vekst», så er ikke det nok.

– Samhandlingsreformen og flere oppgaver som har blitt overtatt av kommunene, krever flere ansatte, sier Gangsø. 

Tilbake til sykepleiernes vurderinger av arbeidsforholdene. Er det noe han mener arbeidsgivere lokalt burde ta tak i her?

– Vi oppfordrer ledere i kommunal sektor til å legge til rette for at syke­pleiere får faglig utvikling og godt ­arbeidsmiljø. Dette vet vi fra andre ­undersøkelser at er viktige faktorer for å bli i jobben, sier han.

Samme år etter år 

Gangsø sier at han snakker med både ­sykehjemsledere og ledere for hjemmetjenester i kommunene om dette, i tillegg til kommunale ledere på høyere nivåer.

– Det er de samme utfordringene som går igjen. Kommunene sliter med å rekruttere ansatte på flere områder, men det er spesielt vanskelig å få tak i nok ­sykepleiere. Å dokumentere dette er som å slå inn åpne dører. KS’ Arbeidsgiver­monitor viser dette år etter år, påpeker han og viser til at det er mye arbeid og mange prosjekter på gang:

– Både i regi av KS alene, men ­også i godt samarbeid med NSF og øvrige ­parter i sektoren om rekruttering og for å beholde sykepleiere, sier han.

– Hva med lønna?

– Lønn er viktig for ­rekrutteringen. Vi ser at mange i kommunal sektor har brukt lokalt handlingsrom for å ­prioritere ­høyere lønn til sykepleiere. Og så fikk vi i siste året (2019) før pandemien rammet oss til et ordentlig løft nettopp for sykepleiere, sier han og ­mener det viser sektorens vilje og evne til å prioritere der det er nødvendig.

Gangsø sier det er opp til kommunene selv å vurdere om det er hensiktsmessig å komme med «tilbud» i form av ­stipender eller andre enkelttiltak i konkurransen om sykepleierne.

– Snakk med nærmeste leder

– Hva har du å si til sykepleiere som vurderer å bytte arbeidsplass eller slutte i yrket?

– Jeg anbefaler å snakke med ­nærmeste leder om det du som sykepleier opp­lever og møter i hverdagen. Slik kan man gjøre individuelle tilpasninger og sikre et godt arbeidsmiljø. Det er ­utfordrende å ­jobbe i kommunen. Sykepleierne og ­andre i kommunehelsetjenesten har hatt et tøft år. ­Ingen har hatt større trøkk enn kommune­ansatte, sier han. 

Gangsø viser videre til en nettside hvor KS publiserer ofte stilte spørsmål og svar. Et ofte stilt spørsmål er:

«Hvordan mener KS at sektoren skal ­klare å rekruttere sykepleiere uten å øke ­lønna betraktelig?»

I svaret er dette trukket frem:

  • Flere må utdanne seg til å bli syke­pleiere.
  • Heltidskultur må fremmes.
  • Trivsel på arbeidsplassen må ­vektlegges.
  • KS «håper og tror» at flere sykepleierstudenter vil ha arbeid i kommune­sektoren som førstevalg, «ikke minst fordi det faglige innholdet i arbeidet blir mer utfordrende og spennende», heter det i svaret på det ofte stilte spørsmålet, og til slutt:
  • Tilbud om praksisplasser som vei til rekruttering av sykepleiere, blant annet gjennom prosjektet Jobbvinner.

Les hva Lill Sverresdatter Larsen sier om Sykepleiens undersøkelse her: 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse