fbpx 100 kommuner mener det er «meget utfordrende» å få tak i sykepleiere Hopp til hovedinnhold

100 kommuner mener det er «meget utfordrende» å få tak i sykepleiere

Bare 2 av 179 kommuner oppgir i en KS-undersøkelse at det ikke er utfordrende å rekruttere sykepleiere. En av dem ligger midt i Finnmark.

I en undersøkelse utført av KS, har norske kommuner rapportert hvor lett eller vanskelig det er å rekruttere forskjellige yrkeskategorier til kommunesektoren.

De fleste sliter 

Av 179 kommuner som har deltatt i undersøkelsen, fordeler svarene seg slik:

  • 100 kommuner melder om at det er «meget utfordrende» å rekruttere sykepleiere
  • 55 sier det er «ganske utfordrende»
  • 22 sier det er «litt utfordrende»
  • 2 svarer «ikke utfordrende»

Unntaket i nord

Mens Kautokeino, Hammerfest og Alta har svart at det er meget eller ganske utfordrende å få fatt i sykepleiere, har den tilgrensende kommunen Porsanger svart at det dette ikke er utfordrende hos dem. Den andre som har svart ikke utfordrende, er lille Dønna i Nordland.

Se en større utgave av kartet her: Aller vanskeligst er det å få tak i sykepleiere.

Christina Korslund

Christina Masternes Korslund (bildet), avtroppende hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Porsanger kommune, har blitt presentert for disse vurderingene.

– Stemmer dette med ditt bilde av situasjonen i Porsanger?

– Svaret på det er både ja og nei, sier Korslund.

– Vi har nok hatt litt bedre tilgang på sykepleiere på grunn av den geografiske plasseringen, sier hun.

Hun viser til at beliggenheten er midt i smørøyet i Finnmark, omkranset av seks andre kommuner: Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Tana og Lebesby, Karasjok og Alta. Arealmessig er kommunen stor, landets tredje største, men har bare i underkant av 4000 innbyggere.

To ledige stillinger

Hun opplyser at de per september 2021 kun har to ledige sykepleierstillinger, der den ene stillingen er et vikariat. Det er rundt 45 sykepleierstillinger i kommunen, ifølge Korslund.

– Den sentrale plasseringen og det at det daglig er flyforbindelse til Tromsø, og to ganger i uka til Oslo, tror jeg hjelper oss i rekrutteringen. Det er også en «runddans» hvor sykepleiere flytter seg mellom stillinger innad i kommunen – ofte blir det ei råd når noen slutter, sier hun.

– Ingen hvilepute

Men at de per i dag ikke sliter like mye som andre kommuner i nærheten, kan ikke være noen hvilepute, sier Korslund.

– Vi har allerede mistet to–tre sykepleiere til Karasjok ved spesialisthelsetjenesten, men har klart å få nye sykepleiere inn i stillingene, sier hun.

– Det er fullt mulig å pendle til for eksempel Karasjok, så det er veldig viktig å passe på at de erfarne sykepleierne blir i kommunen.

Hun sier at de som har jobbet lenge og har voksne barn, lett kan forsvinne til andre og mer lukrative stillinger utenfor kommunen.

– Det er hele tiden en jobb å gjøre for å beholde dem vi har, i tillegg til å rekruttere nye. Jeg merker at det blir murring når omkringliggende kommuner som sliter mer, har diverse lokketilbud.

– Det er ikke gitt at de som har vært her lenge, blir her for alltid, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse