fbpx Styreren på Sandsli: – Kjekt å kunne tilby faste hele stillinger Hopp til hovedinnhold

– Kjekt å kunne tilby faste hele stillinger

Elisabeth Heggholmen, Sandsli

– Det har vært krevende for ansatte å tilpasse seg en ny måte å jobbe på, sier sykehjemsstyrer Elisabeth Heggholmen på Sandsli bo- og aktivitetssenter.

Sandsli bo- og aktivitetssenter åpnet høsten 2020.

Bygget er nytt, turnusen og oppgavefordelingen er ny. Sykehjemmet tilbyr kun heltidsstillinger – og langvakter.

Mye var annerledes for personalet som kom fra tre nedlagte sykehjem. I et år før oppstart hadde styrer Elisabeth Heggholmen jevnlige samtaler med ansatte som skulle omstilles.

– Det har vært en utfordring å få ansatte som tidligere jobbet deltid, med på å gå heltid, sier hun.

De innførte langvakter hver fjerde helg, i stedet for ordinære helgevakter hver tredje.

– Vi utlyste stillingene slik, og søkerne visste hva de søkte på. Ansatte kan ønske langvakter i ukedagene, også. Noen går kun langvakter.

Les om hvordan de jobber på det nye sykehjemmet: Krav om heltid endret turnusen på det nye sykehjemmet

For tøft for noen, suverent for andre

– Er det mest de unge som velger mange langvakter?

– Det er faktisk stor variasjon. Det kan være de yngre, de med små barn som har samboer som reiser mye, og noen eldre som nærmer seg pensjonsalder, og som vil reise og være med barnebarn. Noen har erfart at det ble tøffere enn de hadde trodd, andre syns det er suverent og vil aldri tilbake, forteller Heggholmen.

(Saken fortsetter under bildet.)

Christoffer Kviteberg og Randi Vetås, sykepleiere på Sandsli bo- og behandlingssenter

Slik er sykehjemmet organisert:

 • Kun heltidsstillinger, noen studentstillinger i helg.
 • Sykepleierne på avdelingen er erstattet av helsefagarbeidere, også avdelingslederne.
 • Et sykepleierteam på tolv «server» avdelingene.
 • Alle har langvakter (12,5 timer) i helgene. Noen også i uken.

Se mer fakta om sykehjemmet nederst i saken.

Alle helsefagarbeiderne har såkalte ressursvakter innimellom.

– Da blir de plassert der det er mest behov for dem. Dette er et virkemiddel for å gi helsefagarbeiderne fulltidsstilling, forteller sykehjemsstyreren.

Vaktene begynner og slutter på ulike tider: De kan starte klokken 7.30, 8.30 eller 9 og varer i 12,5 timer.

En helg med langvakter er slik: Senvakt fredag, langvakt lørdag og søndag.

Binder seg til årsturnus

Sykehjemmet har innført årsturnus. Det vil si at de ansatte kommer med ønsker og binder seg for ett år.

– Er det komplisert å utarbeide en slik turnus?

– Det er tidkrevende å innhente ønsker fra alle. Men når man først har utarbeidet årsturnus, er jobben gjort.

Feriekabalen er lagt, helligdagene er satt opp.

– Det er veldig mye jobb en gang i året, men det er verdt det.

– Ting kan skje som forrykker hele planen?

– Noen kan si opp, men da må vi ha inn en ny. Det er en utfordring hvis en med veldig spesielle ønsker slutter, for eksempel en som bare har langvaktturnus. Da må den nye gå i den til vi skal lage ny årsturnus.

Turnusen går fra mars til mars.

– Det er flere som setter pris på fleksibiliteten hos oss. Vi har for eksempel en intensivsykepleier, som jo er veldig attraktiv, som har fått tilpasset vaktene slik at hun har lyst til å jobbe hos oss. Det er verdifull kompetanse.

Stiller mer krav til språk

Sykepleierne i team må kommunisere veldig godt, påpeker Heggholmen.

– De skal lære opp og være gode rollemodeller. Språk er blitt enda viktigere med denne rollen. Vi skriver i utlysningsteksten at internundervisning er en sykepleieroppgave, og sykepleierne har det som en del av sin stillingsbeskrivelsene.

– Modellen stiller mer krav til språk også hos helsefagarbeiderne, legger hun til.

– Større ansvar uten ekstra lønn

– Sykepleierne må like å være rundt og ha stort ansvar.

– Betyr mer ansvar også høyere lønn?

– De har lønn som vanlig sykepleier eller spesialsykepleier. Det er klart at de har et større ansvar uten ekstra lønn. Insentivet er at de får gjøre sykepleieoppgaver, tilpasset turnus. Det er ikke sikkert det holder i lengden. De er også medisinsk ansvarlige når lege ikke er til stede, sier Heggholmen.

Sykehjemmet har lege hver dag på dagtid, til sammen 1,4 årsverk.

– Vi er fleksible

– Vi har en lang vei å gå og gjør endringer hele tiden.

– Etter ett år: Hva er den største fordelen med organiseringen deres?

– Vi er fleksible og har høy fagdekning. Jeg vil si at vi utnytter ressursene våre til det fulle. Kjekt å se at så mange helsefagarbeidere trives med mer ansvar. Og veldig kjekt å kunne tilby faste hele stillinger.

– Og hva er det vanskeligste?

– Det har vært krevende for ansatte å tilpasse seg en ny måte å jobbe på. Vi er stadig i endring og jobber med å få på plass gode rutiner som er kjent for alle i organisasjonen, sier Elisabeth Heggholmen.

   Fakta
   Sandsli bo- og aktivitetssenter
   • Åpnet i 2020
   • 120 sykehjemsplasser
   • 30 omsorg pluss leiligheter
   • Aktivitetssenter for hjemmeboende med demens

   0 Kommentarer

   Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

   Ledige stillinger

   Alle ledige stillinger
   Kjøp annonse