fbpx Mentorordning skal trygge nyansatte sykepleiere i kommunene Hopp til hovedinnhold

Mentorordning skal trygge nyansatte sykepleiere i kommunene

– Det er skummelt å tenke tilbake på hvor mye jeg ikke visste og hvor stort ansvar jeg hadde, sier Sara Trøftbråten om tiden da hun var fersk i faget.

Utfordringen i Kongsvinger er som i mange andre kommuner: For mange av de nye sykepleierne slutter etter relativt kort tid.

Derfor takket kommunen ja til å bli med i et nystartet læringsnettverk for å få på plass mentorordninger for sykepleiere og vernepleiere. Målet er blant annet at flere av de nytilsatte blir værende i jobben, og at de opplever starten som trygg.

Mentoreringsprogrammet er utviklet i et samarbeid mellom prosjektet Jobbvinner i Trondheim kommune og Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Startskuddet for nettverket gikk i august. De tolv kommunene som er påmeldt, stiller med ett eller flere team.

Husker følelsen av å være ny

Foreløpig er det ingen som faktisk har rollen som mentor i Kongsvinger kommune.

Men både prosjektleder Siv Anita Westheim, rådgiver i stab for kommunalsjef i helse og mestring, og Sara Trøftbråten, hovedtillitsvalgt for NSF i kommunen, er optimistiske.

Sara Trøftbråten jobber også som sykepleier ved Skyrud demenssenter i kommunen. Hun har relativt fersk erfaring med hvordan det oppleves å være nyutdannet sykepleier og plutselig stå der alene som sykepleier på en helgevakt: 

– Det gikk jo bra, men det er jo skummelt å tenke tilbake på hvor mye jeg ikke visste og hvor stort ansvar jeg hadde, sier hun.

– Må prioriteres i hverdagen

– Målet med mentorordningen er at nyutdannede og nyansatte sykepleiere i kommunen skal få en langvarig og tett oppfølging av en fast mentor som de kan spørre og diskutere ulike situasjoner med. På den måten håper vi at de føler seg tryggere i jobben og ikke føler at de blir kastet alene ut i det, sier Westheim.

Gjennom læringsnettverket skal de finne en måte å få dette til å fungere på i sin kommune. Nettverket pågår i to og et halvt år, og det skal være ni samlinger hvor teamene fra de forskjellige kommunene samles.

Mellom samlingene skal teamene jobbe med tiltak i egen kommune.

Sara Trøftbråten og Siv Anita Westheim

TEAMARBEID: Sara Trøftbråten er med i teamet som hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, og samarbeider med prosjektleder Siv Anita Westheim om å få på plass en mentorordning. 

Selv om planleggingen av mentorordningen er helt i startfasen i Kongsvinger, er Trøftbråten overbevist om en ting:

– For at det skal lykkes, må det settes av tid til oppfølgingen, både for den nye og den erfarne, understreker hun. 

– Det er viktig for at dette skal være attraktivt og noe sykepleierne ikke bare opplever som enda en oppgave til som de egentlig ikke har tid til. Det må prioriteres tydelig i hverdagen, og det er viktig å ha et realistisk utgangspunkt når det kommer til hvor mye tid mentorarbeidet skal ta. Da kan det lykkes, sier Trøftbråten.

Tror det kan bli et pluss for begge parter

Trøftbråten tror at hvis rammene er gode, kan det bli vekselvirkning hvor den nye og den erfarne etter hvert kan lære av og støtte hverandre.

– Det kan være godt for begge å ha en kollega du vet hvor du har når det brenner som verst. Forhåpentligvis vil det bidra til noe positivt for arbeidsmiljøet, for det vet vi er viktig for at sykepleierne skal ha lyst til å fortsette i stillingen, sier hun.

Begge tror at det å ha en mentorordning som fungerer, kan være med på å skille seg positivt ut i jakten på sykepleiere.

– Vi håper vi får et godt rykte som sier at her kan nye sykepleiere føle seg trygge, sier Westheim.

Skal spørre

I løpet av høsten skal Sara Trøftbråten og Siv Anita Westheim invitere seg selv rundt på sykehjemmene og i hjemmetjenesten i kommunen.

Med seg har de et spørreskjema.

– Vi skal prøve å finne ut hva sykepleierne selv tror er grunnen til at det er vanskelig å rekruttere til kommunen. Hva gjør at de selv tenker på å slutte, hva skal til for at de vil bli? Svarene skal vi lytte nøye til og ta med oss videre i diskusjonene om hva som er viktig for å rekruttere nye, men også hva som må til for å beholde de sykepleierne vi har, sier Trøftbråten. 

De vil også se til nabokommunene: Hvem andre sliter, hvem får det til?

Ønsker å prøve ut delte stillinger

Et annet forsøk de håper på å videreutvikle, er å få til delte stillinger mellom Ahus Kongsvinger og kommunen.

– Vi mister mange sykepleiere til sykehuset. Nå har vi fått til to sykepleierstillinger som er 60 prosent i kommunen og 40 prosent ved sykehuset. Dette er også helt i startgropa, men vi håper det kan utvikles og bli noe som kan være attraktivt, sier Westheim.

Kongsvinger er ikke den eneste kommunen i området som opplever det som svært vanskelig å få tak i nok sykepleiere.

– Vi hører det samme fra nesten alle kommuner. Noe må vi jo gjøre, dette er en situasjon som ikke løser seg selv, sier Westheim.

Fakta
Disse er med i læringsnettverket:

Tolv kommuner deltar i læringsnettverket med ett eller flere team:

Kongsvinger, Røros, Lillestrøm, Indre Østfold, Moss, Sarpsborg, Halden, Modum, Nore og Uvdal, Flesberg, Midt-Telemark og Tønsberg

I ordningen kalles den erfarne for mentor og den nytilsatte for mentee.

Det kan være forskjell på oppfølgingen fra mentor ut fra om den nytilsatte er nyutdannet eller er erfaren.

Fakta
Læringsnettverk for mentorprogram til helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Læringsnettverket har som mål å utvikle og eller innføre et mentorprogram i et felles samarbeid mellom kommunene.
  • Tverrfaglige sammensatte team fra ulike kommuner deltar.
  • Et team med tre til fem ansatte møtes til samlinger med andre team cirka tre ganger per år for relevant kunnskapspåfyll, erfaringsutveksling og felles læring og refleksjon.
  • Mellom samlingene jobber deltakerne med å utvikle et mentorprogram tilpasset sin kommune.

Kilde: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten


Anbefalt mentorprogram

Gjennom det såkalte Jobbvinner-prosjektet, som har til hensikt å rekruttere og beholde helsepersonell i kommunene, har flere kommuner testet ut forskjellige mentorordninger.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten har landet på å anbefale to ordninger:

Et mentorprogram med utgangspunkt i Trondheim kommune og et traineeprogram som opprinnelig ble prøvd ut i tidligere Eidsberg kommune.

Kilde: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse