fbpx Sykepleiere i denne kommunen får 100 000 kroner hvert tredje år Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere i denne kommunen får 100 000 kroner hvert tredje år

Bildet viser Susanna Bjørkås-Olsen

– Det er viktig å belønne sykepleierne som blir i kommunen, sier ordfører Sigurd Rafaelsen (Ap), der nyansatte sykepleiere også får ti års ansiennitet.

Sykepleiere i Lebesby kommune får en stabiliseringsbonus på 100 000 kroner hvert tredje år.

– Målet er å sikre stabil bemanning og at vi har sykepleiere i 100 prosent stillinger i kommunen, sier Sigurd Rafaelsen, ordfører i Lebesby.

Varer i alle fall til år 2027

Bonusen ble vedtatt i januar i år og gjelder minst seks år frem i tid. Da skal den evalueres.

Ordningen har blitt til i samarbeid med kommuneadministrasjonen og Norsk Sykepleierforbund lokalt og gjelder rundt ti fast ansatte sykepleiere i turnus.

Håper at også de nye blir

– Jeg er glad vi har fått dette på plass. Altfor lenge har det dreid seg om å lokke til seg nye sykepleiere uten å tilby tilsvarende summer for å sikre at sykepleiere blir værende i stillingene, sier Susanna Bjørkås-Olsen, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Lebesby kommune.

Håpet er at de nå både får rekruttert nye, og at både de nye og de som er her, blir værende lenge.

– Sykepleiere som er stabile og blir i stillingene, bør jo ikke oppleve at de blir stående igjen, mens de nye blir belønnet, mener hun.

Leter lokalt

Lebesby kommune gir også ti års ansiennitet til alle sykepleiere som blir ansatt i kommunen.

Rafaelsen mener det er viktig både for kompetansen og for stabiliteten å ha ansatte med lokal tilhørighet.

– Det er også ansatte i egen organisasjon som nå har begynt på et løp for å utdanne seg til sykepleiere.

– Satsing på desentralisert utdanning vil være viktig for å få løst sykepleiermangelen i distriktene, mener han.

Per september 2021 er det tre ledige stillinger, opplyser Rafaelsen.

– Sykepleiere som er stabile og blir i stillingene bør jo ikke oppleve at de blir stående igjen, mens de nye blir belønnet
Susanna Bjørkås-Olsen, sykepleier og tillitsvalgt i Lebesby kommune

Her er flere kommuner som lokker: 

Lønnshopp i Lofoten

Mens sykepleiere flest fikk lite ut av årets lønnsoppgjør, gjorde sykepleierne i Vestvågøy et lønnshopp i lokale forhandlinger. Grunnlønnen ble økt med 20 000 kroner for alle sykepleiere. I tillegg økte også lønnen etter ansiennitet. For flere av sykepleierne betyr dette at lønnen har økt med 40 000 kroner over natten.

– Mange kommuner har såkalte lokketilbud for å rekruttere nye sykepleiere. Men det er kortvarige tilbud. Det som er positivt med dette, er at det er en varig lønnsøkning og gjelder alle, sier fylkesleder i NSF Nordland, Gjertrud Helene Krokaa.

Barnehage, flytting og 100 000 kroner i bonus i Hadsel

Hadsel kommune i Nordland har et stående tilbud om 100 000 kroner i bonus utbetalt etter seks måneders prøvetid for nye sykepleiere som binder seg til å jobbe to år i kommunen. De tilbys også barnehageplass og betalt flytting.

Fulltidsstudenter kan få 40 000 utbetalt årlig om de binder seg til to år etter endt utdanning.

Trippel lønn i Aure

I Aure kommune betaler de sykepleierstudentene lønn for tre ganger lenger enn de jobber. I fire nyopprettede rekrutteringsstillinger får de, mot å binde seg til å jobbe i ­kommunene i fem år, utbetalt som om de skulle gått i 60 prosent stilling, men jobber kun 20 prosent. Ordfører i ­kommunen, Hanne-Berit Brekken, sier til NRK at konkurransen om sykepleierne er hard, og at hun håper at dette tiltaket vil sikre at studentene blir godt kjent i kommunen og velger å bli.

Lønnsløft i to omganger i Randaberg

– Lønn er nok det viktigste tiltaket for å rekruttere nødvendig kompetanse, sier kommunalsjef i Randaberg kommune, Elisabeth Sortland Sande, på kommunens nettsider.

I sommer fikk sykepleiere i klinisk drift med til ti års ansiennitet ­­12 000­ kroner ekstra på sin garantilønn, mens de med 16 års ansiennitet fikk 21 000 kroner.

Det nye rekrutteringstiltaket kom på toppen av lønnsløftet fra 1. februar, da turnusarbeidende sykepleiere fikk 20 000 kroner ­ekstra, mens sykepleiere i nattjeneste fikk et tillegg på 45 000 kroner.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Carmen

Sykepleier
9 måneder 1 uke siden

Hei.
Jeg lurer på hvordan det finnes den muligheten til å søke på den stillingen.
Med vennlig hilsen ,
Carmen

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse