fbpx Innhold og PDF Hopp til hovedinnhold

Innhold og PDF

Her finner du innholdsliste og lenker til alle artiklene til #Etikk, metode og verktøy. Les PDF-utgave

8 Leder, redaktør Barth Tholens: Sykepleieforskning er sykepleiernes columbi egg
10 Kommentar, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen: – Er det et realistisk mål å arbeide kunnskapsbasert?
12Det brenner et blått lys for profesjonsetikken
16Digital selvrapportering kan gjøre pasienten mer involvert i behandlingen
22Fortolkende beskrivelse er en egnet metode for sykepleiere og forskere
28Slik kan samarbeidet bli bedre mellom høyskole og praksissted
34Sykepleieres kunnskap og oppfatninger om generisk bytte
42 Møt forskeren, Rolf Johansen: Fant ut at sykepleiere misforstår ved generisk bytte
46Nye dokumentasjonsverktøy ga bedre oppfølging av øyepasienter
52Studentassistenter bidro til læring i anatomi, fysiologi og biokjemi
60Digitalisering i helsevesenet skaper nye roller for sykepleier og pasient
64Finnes det evidens for at sykepleiefaglig veiledning er nyttig?
70Sykepleieres erfaringer med å bruke ESAS til å kartlegge symptomer hos kreftpasienter
76Sykepleierstudenter får praksisveiledning i virtuelle møter
82Poliklinikken må utnyttes som praksisarena for sykepleierstudenter
88Tverrprofesjonell samarbeidslæring økte bevisstheten om egen profesjon
94Heltid eller deltid? Sykepleieres arbeidstidspreferanser
102Studenter lærer å dokumentere sykepleie enklere
108Slik kan jordmorstudenter lære kunnskapsbasert praksis
112Helsepersonell i hjemmetjenesten vurderer kvaliteten på eget arbeid
116Hvordan lykkes med velferdsteknologi?
122Personsentrert tilnærming må omfatte alle
124Simulering gjør sykepleierstudenter tryggere på å behandle meningitt
130Opplæring i systematisk observasjon (ALERT) i kommunehelsetjenesten og betydningen for jobbtilfredshet
136 Møt forskeren, Anita Sletner: Bruk av kartleggingsverktøy har positiv innvirkning på jobbtilfredsheten
140En klinisk etikk-komité kan hjelpe med etiske utfordringer
142Studenter testes i nyfødtsykepleie på standardiserte stasjoner med objektiv metode
146Hvordan kan sykepleiere styrke samhandlingen mellom sykehus og hjemmesykepleien?
152Elektronisk vurdering er effektivt for studenter i praksisstudier
156Etikkundervisning på krigsminnemuseum gjorde studentene mer reflekterte
160Evaluering av den helsefaglige forskningssatsingen i Helse Nord
168 Kliniske studier: Får deltakerne god nok skriftlig informasjon?
172«Østfoldmodellen» kan forbedre kvaliteten på praksisstudier
176Norsk oversettelse av nytt, pasientrapportert flerdimensjonalt spørreskjema ved dyspné
184Nyutdanna sjukepleiarar får realitetssjokk i yrkeskvardagen
190 Kommentar, Mette Irene Ramstad Dønåsen: Med faggruppene i front: – Klinisk fagutvikling og forskning må være våre fremste oppgaver
192Sykepleiere kan gjøre helsetjenesten mer miljøvennlig

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse