fbpx Innhold og PDF Hopp til hovedinnhold

Innhold og PDF

Her finner du innholdsliste og lenker til alle artiklene til #Akutt, kritisk og kronisk sykdom. Les PDF-utgave

8 Leder, redaktør Barth Tholens: Sykepleieforskning er sykepleiernes columbi egg
10 Kommentar, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen: – Er det et realistisk mål å arbeide kunnskapsbasert?
12Oppgaveglidning kan gi bedre helsetjenester
16Slik påvirker skiftarbeid sykepleieres søvn og helse
22Pårørende til hardt skadde vil ha informasjon, men beholde håpet
26Hypotermi hos operasjonspasienter ved ankomst til postoperativ avdeling
34Kan erfaringer med somatisk sykdom og skade føre til personlig vekst?
38Kartlegging av prosedyrer for oppdekking av instrumentbord ved kirurgiske inngrep
46 Møt forskeren, Unni Igesund: Operasjonssykepleiere dekker opp instrumentbordet ulikt
50Fibromyalgi: Symptomer kan lindres med fysisk aktivitet og kognitiv terapi
56 Slik blir pasienter med prostatakreft mer tilfreds med informasjonen
62Ansvarsforholdet er uklart når pasienter skrives ut
68 Systematiske pasientundersøkelser avdekker forverring og kan redde liv
74Kartlegging av kompetanse er nødvendig for å sikre gode helsetjenester
78Hvorfor vegrer pasienter med type 2-diabetes seg mot insulinbehandling?
84Sykepleiere på akuttmottak ønsker mer kunnskap om brannskader
88Kreft: Hvordan velge rett kosthold?
92Sepsis kan oppdages tidlig med disse verktøyene
96Sykepleiere kan gjøre maskebehandling bedre med enkle tiltak
100Kreftkoordinator: Samarbeidsproblemer går på helsa løs
104Alternativ medisin virker fordi placebo virker
108Å ivareta barn på generell intensivavdeling – intensivsykepleieres erfaringer
116 Møt forskeren, Hanne Gravdal: – Min største skrekk var å få ansvaret for et barn
120Covid-19: Helsepersonell får hudproblemer av beskyttelsesutstyret
126Slik behandles covid-19-smittede med respirasjonssvikt
132Pasientreinnleggelse på intensivavdelingen – en kasuskontrollstudie
140Mangel på utstyr på ikke føre til endrede smittevernprosedyrer
144Unngå feil ved generisk bytte
150 Kommentar, Mette Irene Ramstad Dønåsen: Med faggruppene i front: – Klinisk fagutvikling og forskning må være våre fremste oppgaver

0 Kommentarer

Innhold og PDF Neste artikkel