fbpx #Hva er egentlig sykepleie? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

#Hva er egentlig sykepleie?

Seks av ti sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde utføre, viser Sykepleiens ferske undersøkelse. Likevel er ikke alle sykepleier enig i at renhold og matlaging aldri er sykepleie.

Sykepleiens redaktør om sykepleie
Sykepleiens undersøkelse
Hva gjør sykepleiere egentlig
Kan sykepleieteoretikerne svare på hva sykepleie er?

Trenger vi sykepleieteori?

For å kunne argumentere overbevisende for å opprettholde sykepleieprofesjonens ansvar og kjerneoppgaver trenger vi en kollektiv og samlet stemme.

Tilbake til Nightingale

For Florence Nightingale er erfaringsdimensjonen helt sentral i forståelsen av sykepleiens funksjon og verdigrunnlag.

Hva har sykepleiere felles?
bildet viser jordmor Anette Steelman

Jordmor på toppen

Anette Steelman tenker ikke at hun er sykepleier i bunn, men heller jordmor på topp. – Identiteten som jordmor er mye sterkere enn identiteten jeg hadde som sykepleier, sier hun.

Hvorfor ble det sånn?

Hierarkiet vi ikke snakker om

– Sykehushierarkiet lever i beste velgående, særlig inni hodet på folk, sier Nina Olsvold. Hun har forsket på sykepleieres yrkesrolle i sykehus.

– Det vil alltid være et hierarki

De merker at det er et maktforhold. Men sykepleiere på to medisinske sengeposter ved Sørlandet sykehus føler ikke at hierarkiet i sykehuskorridorene begrenser dem i jobben.

Er sykepleie tydeligere definert i andre land?

Sykepleierne var oftest menn

Hvis en pasient døde, var det ganske vanlig at pårørende skyldte på sykepleieren. I ­Gaza var det en helt annen arbeidshverdag for ­Abdallah Abudayya.

For meg handler sykepleie om ...

En hverdag på hospitalet

Det er godt at kompetente kolleger, med ny giv og tomme blærer, kommer og overtar for en, så man kan kople ut før neste skift. Selv om det bare er noen timer til.

Fra Florence til Frøken Detektiv

De små forandringene forteller meg at det er noe i gjære. Herr Hansen lokker frem detektiven i meg, skriver Caroline Boda Sakariassen.

Uten

Jeg har alltid følt meg nærmest kjernen av sykepleien når jeg tar noe vekk.

Debattmøte på Kulturhuset i Oslo

Debatt: Hva er egentlig sykepleie?

6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde ha utført. Se debatten fra Kulturhuset i Oslo her, direkte eller i opptak.

Utgaven på papir