fbpx Lite gjøres for å løse sykepleierkrisen Hopp til hovedinnhold

Lite gjøres for å løse sykepleierkrisen

Stadig kommer nye tall fra SSB og Nav som viser en økende sykepleiermangel. Det bekymrer både arbeidsgivere og politikere. Tross stor bekymring skjer det lite, skriver Karen Brasetvik.

Når Norge mangler lærere, er regjeringen raskt ute med å iverksette både hurtigvirkende og langsiktige tiltak som nedskriving av studielån og lønn under videreutdanning. Lærerutdanningen har blitt masterutdanning både for å styrke kompetansen og statusen for læreryrket. Og det har effekt!

For å bøte på sykepleiermangelen foreslås økt helgejobbing og mer belastende turnuser.

Når Norge mangler sykepleiere, finnes verken evne eller vilje til å iverksette virkningsfulle tiltak. For å bøte på sykepleiermangelen foreslås økt helgejobbing og mer belastende turnuser. Og det foreslås avkortet sykepleierutdanning.

De fleste sykepleiere betaler selv for videreutdanning. Mange får heller ingen lønnskompensasjon for det. Etter årets lønnsoppgjør tjener sykepleiere i sykehus nesten 50 000 kroner mer per år enn kollegaene i kommunene. Det har gitt kommunene enda større rekrutteringsutfordringer.

Truer pasientsikkerheten

God sykepleie handler ofte om de komplikasjonene som aldri oppsto eller som ble fanget opp på et tidlig tidspunkt, slik at det ikke ble så alvorlig som fryktet. God sykepleie kan bøte på alvorlig sykdom. Mangelfull eller dårlig sykepleie kan gjøre byrden større. Kommunenes ansvar er å sikre trygge og forsvarlige helsetjenester. En stor og økende sykepleiermangel truer pasientsikkerheten.

Mange deler Sykepleierforbundets bekymring; Helsebarometeret 2018 viser at 82 prosent av befolkningen mener mangelen på sykepleiere går på bekostning av pasientsikkerheten.

Bare Kommune-Norge trenger 4000 nye sykepleierårsverk hvert år.

Hva gjør så regjeringen for å rekruttere og beholde landets mest etterspurte yrkesgruppe? I revidert nasjonalbudsjett fikk høyskoler og universitet totalt 100 nye studieplasser på landets sykepleierutdanning. Bare Kommune-Norge trenger 4000 nye sykepleierårsverk hvert år. I tillegg er det et stort behov for flere sykepleiere i sykehus.

Årlig utdannes cirka 3500 sykepleiere. Det dekker knapt avgangen fra yrket. Samtidig nytter det ikke å utdanne flere, hvis vi ikke klarer å holde på dem. Én av fem sykepleiere slutter i yrket.

Trenger et sykepleierløft

I tillegg til puslete tiltak fra regjeringen, er planlagte tiltak for å rekruttere nok sykepleiere fraværende i de fleste kommunene. Fortsatt tilbyr de fleste arbeidsgiverne minstelønn og deltidsstillinger.

Kommunene trenger hjelp fra regjeringen for å løse sykepleiermangelen.

Kommunene trenger hjelp fra regjeringen for å løse sykepleiermangelen. Derfor har Sykepleierforbundet etterspurt en nasjonal rekrutteringsplan for sykepleiere. Den må ta for seg utdanningskapasitet både på bachelor- og videreutdanningsnivå. Og den må ta for seg studiefinansiering samt sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår.

Sykepleiermangelen kan og må løses – det krever handling fra både lokale arbeidsgivere og fra regjeringen. Vi trenger et sykepleierløft.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse