fbpx Synnév sa ja takk til 40 000 kroner og en uke ekstra ferie Hopp til hovedinnhold

Synnév sa ja takk til 40 000 kroner og en uke ekstra ferie

… og det er kollegene i Lavangen kommune i Troms sjeleglade for.

En svingete vei mellom grønnkledde åssider går over i fjord og taggete fjell rett ved avkjørselen til Lavangen sykehjem i Troms. Det mangler ikke på storslått natur rundt de 19 beboerne på sykehjemmet, som akkurat har fått servert dagens middag.

Den høyreiste Spanstinden med fersk nysnø sees fra vinduet ved spisebordene. På den andre siden ligger en stille Lavangfjord. Det er helt vanlig nordnorsk villvakkert ute. Inne nærmer det seg et helt vanlig vaktskifte.

I dag har vikarbyråsykepleier Gabriella Kahn holdt fortet som eneste sykepleier på dagvakt. Hun gir stafettpinnen videre til den nyrekrutterte sykepleieren Synnév Noreng.

Les også : Disse 146 kommunene tilbyr noe ekstra

Vil ikke flytte

– Blant oss studenter var det ikke spesielt attraktivt å jobbe på sykehjem, forteller Synnév Noreng. 

Hun bor i Bardu, om lag trettifem minutters kjøring unna. Nysnø på Spanstinden og blikkstille fjord hjelper ikke – hun kommer ikke til å flytte til Lavangen.

Likevel er rekrutteringsfolkene i kommunen sjeleglade for å ha lokket henne til seg. Noreng hadde nemlig flere jobbtilbud på hånda i fjor høst, både på sykehus og i andre kommuner. Det avgjørende var ekstragodene fra Lavangen kommune: For å ta jobben fikk hun 40 000 kroner i rekrutteringstillegg og en uke ekstra ferie.

Nå har hun oppdaget at sykehjemsjobbing passer henne veldig bra, og at det absolutt ikke mangler på faglig utfordrende arbeidsoppgaver.

Alle nye sykepleiere som sier ja til å jobbe i kommunen, får rekrutteringstillegget. Men tillegget er også ment for å holde på dem som allerede jobber i kommunen, så alle sykepleiere i turnus får også 40 000 kroner og den ekstra ferieuka. Tillegget regnes som ekstra lønn, det fordeles utover året og blir utbetalt hver måned.

Les også:Frister sykepleiere med 60 000 kroner og flyttetillegg

Bakvakter

I Troms fylke mangler det ifølge Navs årlige bedriftsundersøkelse 400 sykepleiere og 100 spesialsykepleiere. Dette er estimerte tall og gjelder både første- og andrelinjetjenesten. 

Lavangen er et av stedene som sliter med å få tak i sykepleiere. Status denne junidagen er at det er to ubesatte vikariater. Det merkes i en liten kommune.

– Grunnbemanningen er allerede lav, og vi er veldig sårbare for sykefravær og liknende, forteller hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Lavangen, Tove Nordheim.

Hun forteller at i turnusen har de ikke sykepleier til stede på natt på sykehjemmet fra fredag til mandag. I stedet er det en bakvaktordning. Sykepleierne kan bli oppringt hjemme. For dette får de betalt for hver tredje time, med utrykningstillegg om de må reise ned til sykehjemmet for å bistå.

– Hvis det er fravær hos sykepleiere på kveldsvakt fra mandag til torsdag, hender det at vi må bruke bakvakt da også. 

– Lavangen er per i dag helt avhengige av vikarbyråer, sier Nordheim.

Sykepleiervikarene kommer på korte kontrakter på noen uker. De fleste kommer ikke tilbake, og mye tid går til opplæring.

Gabriella Kahn er en av de få vikarbyråsykepleierne som har kommet tilbake til kommunen flere ganger. De fleste er der én gang før de reiser et annet sted. Kahn trives i Lavangen og kunne kanskje tenke seg å flytte dit, sier hun.

– Men først må barna bli store nok. Det er de ikke ennå.

Kahn mener det er en fordel for pasientene å se et kjent ansikt, ikke bare nye som er innom og reiser igjen med en gang de har blitt litt kjent.

Tove Nordheim er ikke glad for bakvaktordningen eller bruken av vikarbyråsykepleiere. Samtidig innser hun at de må sette inn tiltak for å få dagene til å gå rundt på sykehjemmet.

– Vi fikk gjennom dette rekrutteringstillegget. Men det har ikke vært så stor interesse for det, og vi har hatt utlysninger uten en eneste søker også etter at det ble innført, så jeg vil ikke akkurat kalle det en stor suksess. Vi har fremdeles to vakante stillinger i vikariat og får et ledig vikariat til nå i høst.

– Kommunen har også et tilbud om 30 000 kroner og bindingstid til fast ansatte helsefagarbeidere som tar desentralisert sykepleierutdanning, men jeg kjenner per i dag ikke til at noen har mottatt dette tilbudet, sier hun.

Nordheim mener rekrutteringsproblematikken må løftes til et nasjonalt nivå:

– Det blir jo ikke flere sykepleiere av at kommunene overbyr hverandre med lokketilbud. Det blir en alles kamp mot alle, eller som rådmannen her i bygda så treffende kalte det: kommunal kannibalisme.

Les mer: Rådmann i Lavangen i Troms: Sykepleiermangelen fører til kommunal kannibalisme

SE VIDEO:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse