Utlysninger uten en eneste søker i Vefsn: – En fortvilende situasjon

FÅR TILSKUDD: 60 000 kroner får nyrekrutterte sykepleiere i Vefsn kommune.

– På de fleste utlysningene har vi ikke en eneste henvendelse, sier enhetsleder og sykepleier Mildred Hendbukt-Søbstad i Vefsn.

I begynnelsen av august var det 22 ledige sykepleierstillinger i Vefsn kommune i Nordland. Flere av de ledige stillingene har blitt utlyst gang på gang, både lokalt og på landsbasis.

– På de fleste utlysningene har vi ikke en eneste henvendelse, og i alle fall ingen søkere, sier Mildred Hendbukt-Søbstad. Hun er enhetsleder for Omsorgsdistrikt Nord i Vefsn kommune i Nordland.

Se kartet og gi gjerne tilbakemelding hvis din kommune mangler:
Disse kommunene tilbyr noe ekstra til sykepleiere

Mildrid Hendbukt-Søbstad, Vefsn kommune
PÅ SYKEPLEIERJAKT: Enhetsleder Mildred Hendbukt-Søbstad i Vefsn kommune.

La på 60 000 kroner

Tretten av de ledige sykepleierstillingene som sto tomme i august, var i hennes distrikt, mens ni stillinger sto ledige i Omsorgsdistrikt Sør. 

– Vi har allerede lyst ut våre ni ledige stillinger tre ganger. Nå forsøker vi en fjerde gang. Vi har ikke annet valg, sa Aud Juliussen, økonomi- og personalkonsulent ved Omsorgsdistrikt Sør til avisen Helgelendingen før sommeren.

Etter tre utlysningsrunder hadde de bare fått én eneste søknad tilbake. Først prøvde de med et rekrutteringstilskudd på 20 000 kroner, uten effekt. Kommunen innførte deretter et rekrutteringstilskudd på 60 000 kroner.

Etter at søknadsfristen hadde gått ut 20. august, var det sju kvalifiserte søkere til sykepleierstillinger. Fire av dem interne, og en hadde søkt på flere stillinger.

– Strengere prioritering av sykepleierne

– Hvilke konsekvenser får dette for den daglige driften?

– Vi må prioritere strengt, slik at sykepleiere kun gjør sykepleieroppgaver, sier Mildred Hendbukt-Søbstad.

Hun sier de har hatt god sykepleierdekning, men hun ser ikke bort fra at de må vurdere en annen måte å organisere seg på fremover.

– Selv om sykepleierne bør være med i for eksempel stell og under måltider for å kunne observere pasienten og å kunne veilede og lære opp, må de ikke delta i disse oppgavene.

– Jeg ønsker at de skal være med også i disse situasjonene, men når vi er i så stor manko, må de sykepleierne vi har, heller gå oppå og ta de oppgavene som kun sykepleierne kan ta, sier hun.

– Oppgaver som også andre kan gjøre, må fordeles på helsefagarbeidere og ufaglærte, sier hun.

– Dette er ikke optimalt, men med den varslede sykepleiermangelen tror jeg vi må snu oss den veien for å få det til å gå opp, sier hun.

Vil ha desentralisert utdanning

Kommunen merker godt at de er i en konkurranse om sykepleierne med Helgelandssykehuset, sier hun.

Den desentraliserte sykepleierutdanningen ved Nord universitet har tidligere hatt Helgeland som et av flere studiesteder. Nå er den utdanningen satt på «pause».

– Dette er katastrofe. Vi mangler allerede 600 sykepleiere i Nordland, sa NSFs fylkesleder, Gjertrud Krokaa, da inntaksstoppen ble kjent.

– Den desentraliserte utdanningen har vært en utrolig viktig rekrutteringsarena for oss. Jeg opplever situasjonen vi er i nå, som fortvilende. Den går ut over kvaliteten på tilbudet som gis, sier Hendbukt-Søbstad.

Dyre vikarer

Vikarbyråbruk har kostet kommunen rundt en halv million kroner ekstra bare i sommer, ifølge Hendbukt-Søbstad:

– Det er over dobbelt så dyrt å lønne sykepleiere gjennom vikarbyrå. Rent hypotetisk vil situasjonen koste kommunen ytterligere fra en til halvannen million kroner ekstra til høsten dersom de faste stillingene ikke blir besatt, har hun tidligere uttalt til avisen Helgelendingen.

I sommer har det også vært vanskelig å få kvalifiserte sykepleiere fra rekrutteringsbyrå.

– Vi har leid inn både legestudenter og helsefagarbeidere. Jeg vil presisere at vi alltid har sykepleier i bakvakt i de tilfeller der vi ikke har sykepleier i aktiv vakt, sier hun.