fbpx Er sykepleiermangelen i kommunene reell? Hopp til hovedinnhold

Er sykepleiermangelen i kommunene reell?

Sykepleier holder pasienthånd

En mer offensiv og nytenkende ansettelsespolitikk kan eliminere begrepet sykepleiermangel i kommunene, skriver Kari Høium.

I København bygger man flytende øyer til folket for å tilby gode opplevelser og bedre byutvikling. Det er interessant når man vet at gode opplevelser bidrar til trivsel og god helse. Dette er et eksempel på nyskaping som kommunene kan trenge mer av i sin ansettelsespolitikk innenfor helse- og sosialtjenestene.

Kommunale utlysningstekster framstår ofte som et langt gjesp. Man kan lure på hva de trenger, og hvilke konkrete oppgaver som forventes løst.

Har de en foreldet mal der de putter inn de profesjonsutdanningene som tradisjonelt antas å passe best inn? Det kan bidra til å ekskludere gode og aktuelle søkere og undergrave muligheten til å få de best egnede til jobben. I tillegg undergraves gjerne kommunens renommé som et interessant og utviklende sted å jobbe.

Kommunale utlysningstekster framstår ofte som et langt gjesp.

Overlappende fagområder

Bachelorutdanningene i helse- og sosialfagene har i dag mange overlappende fagområder og felles læringsutbytte ut ifra en ny forskrift om felles rammeplan. I tillegg går mange videre og bygger på med etter- og videreutdanninger og mastergrader innenfor ulike felt og interesseområder. Dette kompliserer det tradisjonelle profesjonsbildet, samtidig som jobbpotensialet og mulighetene for den enkelte økes.

I pleie- og omsorgstjenesten ropes det om sykepleiermangel der vernepleiere eller andre som er autorisert helsepersonell med medisinsk-faglig kompetanse, kan være like aktuelle.

Innenfor psykisk helse ropes det om sykepleiermangel der både vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeuter og gjerne fysioterapeuter kan være aktuelle kandidater.

I skolene ropes det om helsesøstre der andre helseprofesjoner med relevant tilleggsutdanning i for eksempel familieveiledning eller om risikoutsatte barn og ungdom kan fylle aktuelle funksjoner.

Øyer i profesjonslandskapet

En mer offensiv og nytenkende ansettelsespolitikk, der kommunens plikt til opplæring og veiledning får en mer sentral plass, kan øke fleksibiliteten og gi en mer interessant og bærekraftig personellsituasjon i kommunene. Det kan utfordre utdanningsinstitusjonene og bidra positivt til helse- og sosialfagutdanningenes faglige profil.

Man må unngå tilfeldig øyhopping ved å tydeliggjøre hvor man skal.

Helse- og sosialfagutdanningene er som øyer i profesjonslandskapet. De skal bidra til gode opplevelser, trivsel, være nytenkende og helsefremmende. For å få til det må kommunene være nyskapende og bygge flere og bedre «broer og tunneler» i samarbeid med profesjonsforbundene for å få en mer aktiv «infrastruktur».

Man må unngå tilfeldig øyhopping ved å tydeliggjøre hvor man skal, eller som i dette tilfellet, tydeliggjøre i enhver utlysning hvilke konkrete oppgaver som skal løses.

Eliminere begrepet sykepleiermangel

Vi trenger profesjonsmangfold, men først og fremst må kommunene være mer klare på hvilke oppgaver som skal løses, uten at man på forhånd har bestemt hvilken profesjon som er best egnet.

En bærekraftig ansettelsespolitikk i helse- og sosialtjenestene er helsefremmende for brukere og ansatte, og kan eliminere begrepet sykepleiermangel i kommunene.

Dette innlegget ble først publisert av Kommunal Rapport.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse