fbpx Kommunesektoren: Sykepleiere og leger er vanskeligst å rekruttere Hopp til hovedinnhold

Kommunesektoren: Sykepleiere og leger er vanskeligst å rekruttere

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund.

– Allerede nå lyses det ut 4000 sykepleierstillinger hvert år som ikke får en eneste søker ifølge Nav. Det er klart det er alvorlig, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

KS arbeidsgivermonitor for 2017 viser at kommunene også i år har størst problemer med å rekruttere sykepleiere og leger. 65 prosent av norske kommuner sier det er vanskelig å rekruttere sykepleiere, mens litt over halvparten av kommunene har problemer med å rekruttere leger.

– Det er alvorlig og vi vet hva som skal til. Bedre lønn, gode arbeidstidsordninger og flere heltidsstillinger. Nå må de ansvarlige ta tak i situasjonen, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By, i NSF i en pressemelding.

8850 personer mangler

Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse mangler Norge i dag 8850 personer innen helsesektoren. Av disse utgjør mangelen på sykepleiere 3600 personer. Siden sykepleiere er en såpass stor yrkesgruppe, utgjør en mangel på 3600 personer bare 5,1 prosent av ønsket sysselsetting. Til sammenlikning har «andre helseyrker» en mangel på 1700 personer, men dette utgjør 72,5 prosent av ønsket sysselsetting, ifølge Nav. (se tabell under).

Årsverk må økes

Dersom morgendagens oppgaver skal løses på samme måte som i dag, må antallet årsverk øke fra 370 500 til 407 000 i 2026, ifølge KS. Flere eldre
betyr at helse- og omsorgssektoren, en arbeidskraftintensiv sektor, vil møte stor etterspørsel.

– Ved inngangen til 2017 utgjorde årsverkene i helse- og omsorgstjenestene i overkant av 38 prosent av totalt antall årsverk. Med samme organisering og arbeidsmåter
som i dag, forventes denne andelen å øke til nærmere 42 prosent frem mot 2026, skriver KS.

Alvorlig

Eli Gunhild By er ikke overrasket over tilstanden som KS beskriver.

– Allerede nå lyses det ut 4000 sykepleierstillinger hvert år som ikke får en eneste søker ifølge Nav. Det er klart det er alvorlig. Vi ser at arbeidsgivere i økende grad er i ferd med å få øynene opp for den alvorlige situasjonen, men de må også ta tak i den. Vi vil ikke se noen bedring før vi får et sykepleierløft. Det må satses på bedre lønns- og arbeidsvilkår for sykepleierne nå, sier Eli Gunhild By.

Arbeidskraftreserve

NSFs forbundsleder mener at noe av mangelen på sykepleiere kan hentes ut ved å ta tak i utfordringer knyttet til deltid, høyt sykefravær, for tidlig avgangsalder og sykepleiere som velger å jobbe i andre sektorer.

– Dette handler om pasienter og brukere og hvilket tilbud de fortjener og har behov for. Det er kort og godt god samfunnsøkonomi å legge til rette for at sykepleiere jobber i hele stillinger, og at de har arbeidsvilkår som gjør at de kan stå løpet ut til pensjonsalderen – og ikke minst en konkurransedyktig lønn, sier By.

Ta ansvar

– Når de som styrer kommunene nå selv har fortalt hvor skoen trykker, så har både helseministeren og lokalpolitikerne et ansvar for å løse dette. Dette gir et dårligere pasienttilbud og det er ikke Norge verdig, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Her kan du lese KS arbeidsgivermonitor 2017.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse