fbpx 5900 sykepleiere og spesialsykepleiere mangler i helsevesenet Hopp til hovedinnhold

5900 sykepleiere og spesialsykepleiere mangler i helsevesenet

NSF-leder Eli Gunhild By

Helse-Norge mangler 4550 sykepleiere og 1350 spesialsykepleiere. Det ser ikke ut til at mangelen vil bli mindre i årene fremover.

Over 20 prosent av de sysselsatte i Norge jobber innen næringen helse- og sosialtjenester. Likevel har helsevesenet over flere år hatt den største mangelen på arbeidskraft, ifølge  NAV.

Dramatisk økning

NAVs årlige bedriftsundersøkelse viser at helsevesenet i dag mangler 4550 sykepleiere og 1350 spesialsykepleiere.

– Sykepleiermangelen var høy fra før, og dette er en dramatisk økning fra i fjor, sier Eli Gunhild By.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Dette kan føre til at mange pasienter ikke får så god behandling og pleie som de har behov for. For sykepleierne betyr det at de må løpe enda fortere og bli enda mer stresset. Dette kan gå utover både pasientsikkerheten, men også helsen til den ansatte, sier hun.

Nye oppgaver, men mangel på arbeidskraft

Bent Høie foreslo nylig at personer som blir tatt med narkotika, ikke skal i fengsel, men få en samtale og et personlig opplegg av helsevesenet.

– Er det gjennomførbart å legge flere oppgaver på helsetjenesten som allerede mangler nok fagfolk?

– Sykepleiermangelen er en varslet krise. Helseministeren må bidra til at vi har nok sykepleiere til å løse alle oppgavene han mener de skal gjøre.

Eli Gunhild By mener arbeidsgiverne må tilby flere heltidsstillinger, større fagmiljø, gode arbeidsforhold og ikke minst bedre lønn for å få gjort noe med situasjonen.

– I tillegg er det verdt å merke seg at gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 57 år. Dersom arbeidshverdagen bedres slik at denne avgangsalderen øker, vil det være en stor arbeidskraftreserve, sier hun.

NAVs estimater

Totalt for alle næringer mangler Norge 44 400 personer til å fylle ledige stillinger. I helsesektoren alene er det en bemanningsmangel på 10 200 personer. Det utgjør rundt 23 prosent av personellmangelen. Sykepleierne er den yrkesgruppen det er størst mangel på i helsesektoren og utgjør 6200 personer av de 10 200 Norge er i manko på, ifølge NAV.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse