fbpx Frister sykepleiere med 60 000 kroner og flyttetillegg Hopp til hovedinnhold
Mangler 600 sykepleiere i Nordland:

Frister sykepleiere med 60 000 kroner og flyttetillegg

60 000 kroner og et flyttetillegg – det må da tiltrekke sykepleiere på jobbjakt?

Sykepleier og enhetsleder Silvia Ovik Marhaug fører fingeren nedover en samling A4-ark inne på kontoret på Lamarktunet sykehjem i Sortland kommune i Vesterålen.

Det er mai, regnet drypper tett, men håpet er like lysegrønt som knoppene utenfor sykehjemsvinduet.

– Her, sier hun og peker på et punkt.

– Og her!

Sture Jacobsen, helse- og omsorgssjef i kommunen, kikker interessert på punktene.

Listen de ser på, er kommunens rekrutteringsplan for sykepleiere.

De er optimister. Det må de være.

Les også:Disse 146 kommunene tilbyr noe ekstra til sykepleiere

Økt stillingsbrøk hjalp ikke

600 sykepleiere mangler i Nordland fylke, ifølge Navs bedriftsundersøkelse. 

– Sykepleiermangelen er en nasjonal krise, mener fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Nordland, Gjertrud Helene Krokaa.

Sortland har særlig det siste året merket at det er vanskeligere å få tak i denne yrkesgruppa. 

– Det har blitt en stadig vanskeligere situasjon, sier Sture Jacobsen. 

Forsøk med økte stillingsbrøker for sykepleiere har ikke gitt merkbar respons.

15. mai ble derfor en rekrutteringsplan for sykepleiere klubbet gjennom i «den blå byen». 

Sortlands plan er å gi nyansatte sykepleiere et stipend på 60 000 kroner. Stipendet utbetales som et engangsbeløp, etter at prøvetiden er over. Deltidsstillinger godtgjøres ut fra stillingsprosenten.

Det er også mulig å søke om flyttegodtgjørelse. Begge tiltakene forutsetter en bindingstid til kommunen i to år. Sortland kommune gir i tillegg alle sykepleiere økt kvelds- og nattillegg og lønn etter gjeldende avtaleverk, pluss 8000 kroner. 

I tillegg blir det opptil seks utdanningsstillinger for sykepleierstudenter.

Rekrutteringsplanen gjelder ut neste år og er beregnet å koste rundt 2,4 millioner kroner.

Ingen må bli overraska over den situasjonen vi er i nå.
Sture Jacobsen, helse- og omsorgssjef i Sortland kommune

– Forventer stabilitet

Allerede etter et par uker, i slutten av mai, merket både Marhaug og Jacobsen at det var flere – fra tidligere ingen – som sendte e-post og ringte om ledige stillinger.

I august – etter en sommer hvor de for første gang har vært avhengige av vikarbyrå for å få det til å gå rundt – kan Jacobsen fortelle at de har hatt god effekt av rekrutteringstilskuddet. På spørsmål om hvordan de nå ligger an, svarer han:

– Det har gått veldig bra. Vi mangler nå kun én sykepleier. Mange nye avtaler er inngått i løpet av sommeren.

Fire helt nye, samt tre som har blitt værende etter prøvetiden, er status i slutten av august. Jacobsen mener rekrutteringstiltakene er den åpenbare årsaken til at de nå har fått flere sykepleiere på plass.

– Vi forventer også større stabilitet på grunn av bindingsavtaler, sier han.

Mange som «lokker»

Sture Jacobsen understreker likevel at dette er kortsiktige tiltak. Det blir ikke flere sykepleiere av at kommunene byr over hverandre, mener han.

I Nordland er det flere kommuner som har «lokketilbud» for å rekruttere sykepleiere:

Nabokommunen, Hadsel, har lagt 100 000 kroner på bordet til sykepleiere som vil ta full og fast jobb i deres kommune.

Beløpet utbetales etter gjennomført prøvetid.

Deltidsansatte godtgjøres ut fra stillingsprosent. Beløpet utbetales som et engangsbeløp, og det er bindingstid i to år, ifølge kommunens egen nettside. I Hadsel kommune ligger også den virkelig store konkurrenten om arbeidskraften i området: Stokmarknes sykehus.

I Hattfjelldal ble nyrekrutterte sykepleiere tilbudt 100 000 kroner. Fire takket ja, og tre er fortsatt i jobb i kommunen.

I Vefsn kommune manglet de i begynnelsen av august 22 sykepleiere og oppjusterte rekrutteringstilskuddet fra 20 000 til 60 000 kroner.

– Risikerer å slite ut de vi har

Sture Jacobsen påpeker at det også trengs langsiktige tiltak.

– Vi risikerer å slite ut de sykepleierne som er igjen, når det er for få. Sykepleierne følger jo med, og om presset blir for stort, risikerer vi at flere søker seg bort. 

Jacobsen understreker at det ikke kommer en eneste ny sykepleier ut av kortsiktige lokketilbud: 

– Vi får kanskje noen flere som vi kan forsøke å holde på, men det løser ikke problemene på sikt. Ingen må bli overrasket over den situasjonen vi er i nå, vi i kommunene har varslet dette lenge, alle vet dette, sier han.

Silvia Ovik Marhaug mener det har skjedd noe de siste to årene. 

– Mange gikk over til en ny avdeling på sykehuset i Stokmarknes. Folk går over til bedre lønnsbetingelser, selv om de trives. I fjor sommer måtte vi for første gang bruke byrå, og vi bruker nå betydelig mye mer på å leie inn byråvikarer, sier hun.

Oppdaterer og utvikler 

Inne på et rom på Lamarktunet rydder sykepleier Eirin Strøm et bord med vinylhansker, engangssprøyter og kanyler.

Hun har tidligere på dagen vært ute og gitt cellegift subkutant til en pasient som bor hjemme, og gjør klar for en vikar som kommer i morgen.

Strøm har sammen med kollega Hilde Norum Nilsen jobbet med kreftsyke i Sortland siden midten av nittitallet. De omtales som et radarpar, som gikk i samme klasse på Sortland i oppveksten. Og nå jobber de med å oppdatere og utvikle kreftsykepleien som gis. 

Strøm tror et godt og oppdatert fagmiljø kan virke rekrutterende på sykepleiere:

– Kloke ledere gir frihet, og vi har gjennom det klart å få til en kunnskapsoverføring hos oss. Vi gjør jo mye mer i kommunen nå enn før. Pasientene våre har veneport, cvk, hickman-kateter, vi gir væskebehandling hjemme, antibiotika … Alt dette gjør nå alle sykepleierne her. Mer og mer skjer også på natt, så også de på natt har lært seg dette, sier hun. 

– Problemet er at det utdannes for få sykepleiere. Det er fortvilende å tenke på hvordan dette skal bli. Det må satses i kommunene, og vi må i alle fall ikke bli motarbeidet på faglig utvikling, sier hun. 

Fakta om Sortland:

Sortlandsbrua

Sortland er en kommune og en by i Vesterålen i Nordland. Områder på øyene Langøya og Hinnøya ligger også i Sortland. Sortlandssundet går mellom øyene. Sortland grenser mot Øksnes og Andøy i nord, Kvæfjord i øst, mot Lødingen og Hadsel i sør og mot Bø i vest. Kommunesenteret Sortland er regionsenter for Vesterålen.

SE VIDEO:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse