fbpx Slik blir kartet til Hopp til hovedinnhold

Slik blir kartet til

Sykepleien ønsker å sette søkelys på hva kommunene gjør for å rekruttere og beholde sykepleiere, i en tid hvor det er mangel på sykepleiere.

I dette kartet samler vi informasjon om forskjellige rekrutteringstiltak av sykepleiere i kommunene.

Ideen er at kartet skal endres og oppdateres etter hvert som vi får informasjon. Vi startet med å hente inn informasjon slik: 

Vi spurte alle fylkesledere i NSF om de har informasjon om:

1: Lokketilbud for å rekruttere sykepleiere i kommunene

2: Hva kommunene tilbyr sykepleiere over garantilønn

Flere av fylkeslederne som har svart oss, presiserer at de ikke har en fullstendig oversikt, men at de melder inn det de vet om.

I noen tilfeller har vi fått svarene fra NSFs hovedtillitsvalgte (HTV) i kommunene.

Vi har også spurt Norsk Sykepleierforbund om de har en samlet oversikt over hvilke kommuner som tilbyr lønn over minstelønn, eller andre goder, lokketilbud eller rekrutteringstiltak for sykepleiere. Vi fikk da tilsendt en rapport fra 2017, med innrapporterte tillegg fra 60 kommuner. Vi sendte e-post til HTV i disse kommunene, og spurte om tilleggene fortsatt gjaldt for 2018, eller om de hadde oppdatert informasjon.

I noen tilfeller har vi funnet informasjon om tillegg i enkeltkommuner gjennom tips og medieomtale. Kildene for informasjonen er oppgitt under hver enkelt kommune, og tilbudene forutsetter selvsagt at relevante stillinger er ledig.

Ulike kilder bruker ulike ord og begreper om sine ordninger og ulike tillegg, og vi har forsøkt å redigere informasjonen i et forståelig og sammenliknbart vokabular. Unøyaktigheter og feil kan ha oppstått, og oppdager du slike, ber vi om å få beskjed i form av en e-post til redaksjonen@sykepleien.no.

Vi har også snakket med sykepleiere og helseledere på forskjellige steder i landet, for å høre hvordan rekrutteringssituasjonen er akkurat der, og hvilke tiltak som er gjort i deres kommune.

På kartet er alle kommunene der vi har registrert tilbud og tillegg utover sentrale tariffoppgjør, markert som blå. Det betyr ikke at umerkede kommuner ikke har slike tilbud, bare at tilbudene ikke er registret. Vi kommer til å oppdatere kartet etter hvert som vi innhenter og får tilsendt utfyllende og presiserende informasjon.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse