fbpx Færre helger ga flere søkere i Søndre Land Hopp til hovedinnhold

Færre helger ga flere søkere i Søndre Land

Hovedtillitsvalgt Line Eriksen i Søndre Land

– Vi prøvde å rekruttere sykepleiere med ekstra penger, men det ga liten effekt, sier Line Eriksen, hovedtillitsvalgt i Søndre Land kommune.

– Først da vi endret turnusen slik at sykepleierne jobber hver fjerde helg i stedet for hver tredje, fikk vi flere søkere på ledige stillinger, sier Line Eriksen.

Det var spesielt en av avdelingene ved Hovli sykehjem i Søndre Land som slet veldig med å få tak i sykepleiere, forteller hun.

Ved avdeling for lang- og korttidsbehandling, palliasjon og rehabilitering sto flere stillinger ledige, og de hadde utlyst stillinger gjentatte ganger med få eller ingen kvalifiserte søkere.

– Det ble en stor belastning på dem som var på jobb, både sykepleiere og annet fagpersonell, og vi fikk ikke tak i sykepleiere ved vikariater, permisjoner eller når noen sluttet.

– Det var til tider krisetilstander, sier hun.

Avdelingsleder Stein Bollum er enig i at det har vært tøffe tak på avdelingen: 

– Om det ikke har vært full krise, så har det til tider vært veldig tett på. 

Se kart:Disse kommunene tilbyr noe ekstra til sykepleiere

Har prøvd forskjellige rekrutteringstiltak

Line Eriksen forteller at de over tid har prøvd forskjellige tiltak for å fylle ledige stillinger på denne avdelingen på sykehjemmet:

18 000 kroner i «høyskoletillegg» til sykepleiere, og 23 000 kroner til spesialsykepleiere.

– Det ble lyst ut stillinger mellom 75 og 100 prosent. De som allerede hadde en deltidsstilling, fikk tilbud om større stillingsbrøk.

– Da vi utlyste stillinger med jobbing hver fjerde helg, i stedet for hver tredje, merket vi økt interesse, sier Eriksen.

Siden oktober har de ansatt tre sykepleiere. Nå er det en helgestilling ledig, samt et svangerskapsvikariat.

SE VIDEO: 

– Helgeturnusen avgjorde

Guro Gjersdal og Kristina Roscei Bjerke er to av de tre som har latt seg rekruttere. De startet i jobb ved sykehjemmet 1. juni.

Begge er nyutdannet fra Høgskolen i Gjøvik og fikk autorisasjonene i posten rett før sommeren.

Det avgjørende for Guro Gjersdal var at hun slapp å jobbe så mange helger.

– Det betyr mye å ha fri når alle andre har fri, sier hun.

Nyutdannede sykepleiere: Guro Gjersdal og Kristina Roscei Bjerke

Høyskoletillegget som alle sykepleiere som tar jobb i kommunen får, visste hun ikke om før hun skulle skrive under på kontrakten.

– Så det var jo en hyggelig overraskelse som jeg ikke sa nei takk til, sier Gjersdal. Pengene fikk hun uten bindingstid.

Guro Gjersdal har 80 prosent fast stilling og 20 prosent vikariat, og Kristina Roscei Bjerke har 75 prosent fast, med 23 prosent vikariat i tillegg.

For Gjersdal var det også viktig at hun ble tilbudt fast stilling i sin første jobb som sykepleier.

– Det var viktig for meg å slippe å jakte vakter, sier hun.

– Jeg hadde lyst til å jobbe på sykehjem, så det i seg selv var et trekkplaster for min del, legger hun til.

Les også:Frister sykepleiere med 60 000 kroner og flyttetillegg

– Trives bedre

Kristina Roscei Bjerke jobbet annenhver helg i studietiden, og er klar på at det blir en for tung turnus i lengden. 

Helgeturnusen var en avgjørende grunn til at også hun takket ja til jobbtilbudet.

– Det gikk jo greit da jeg var student og trengte pengene, men jeg trives mye bedre med hver fjerde helg, sier hun.

Rekruttering av sykepleiere i Søndre Land.

– I praksis flere sykepleiere

Line Eriksen er fornøyd med at de fikk endret helgeturnusen – selv om det betyr at det kan være én, og ikke to sykepleiere på vakt på kvelder og i helgene.

Ifølge avdelingsleder Stein Bollum har han i praksis flere sykepleiere nå enn tidligere:

– Ifølge turnusplanen skulle det være to sykepleiere på kveld og i helger, men i praksis var det ikke det. Jeg mener turnusendringen har vært positiv, i praksis er det ingen forskjell på sykepleierdekningen, sier han.

– For å få turnusen til å gå opp må helsefagarbeidere eller eventuelt ufaglærte inn, sier Eriksen.

Fokus fremover vil være at fagpersonell fyller ledige vakter for å sikre faglig forsvarlighet, og at vi forhåpentligvis får flere over på utdanningskontrakt, sier Line Eriksen.

– Hvilke konsekvenser får det at det er en sykepleier mindre på vakt i helgene?

– Til tider er det fremdeles mangel på sykepleiere, spesielt ved sykefravær eller ved permisjoner. Men da samarbeider denne avdelingen på sykehjemmet med demensavdelingen, som holder til i etasjen over, sier hun.

– Eventuelt blir hjemmesykepleien kontaktet, eller sykepleier på avdelingen må ha bakvakt hjemme.

Samarbeidet betyr at sykepleierne får et ansvarsvakttillegg dersom de har ansvar utover egen avdeling.

– Da får de et ansvarstillegg på 300 kroner. Det har vi hovedtillitsvalgte forhandla opp. Før var det nesten ingenting, sier Eriksen.

Skulle de også bli tilkalt til eldresenteret, hvor det ikke er krav om heldøgns bemanning av sykepleiere, får de ytterligere 200 kroner, sier Eriksen.

Les også:Synnév sa ja takk til 40 000 kroner og en uke ekstra ferie

Les også: – Sykepleiermangelen fører til kommunal kannibalisme

Støtte til utdanning

Etter å ha gjort om helgeturnusen har sykehjemmet også klart å lokke til seg en erfaren sykepleier fra sykehuset.

– Hun bor her i kommunen og ønsket seg mindre helgejobbing og kortere pendlervei, forteller Eriksen.

Kommunen har også innført et rekrutteringstilskudd for å øke andelen ansatte med høyskoleutdanning. Ansatte som ønsker å ta sykepleierutdanning, kan støttes med 150 000 kroner, mot en bindingstid på to år etter endt studium. Per i dag er det tre som har takket ja til dette tilbudet.

– Flere kunne vært aktuelle, men kravene for å komme inn på sykepleierutdanningen har blitt så høye at det dessverre ikke har vært aktuelt, sier Line Eriksen.

Klatrer oppover fra bunnplassering

Norsk Sykepleierforbund i Oppland kartla i fjor en «normal» toukersperiode med planlagt og faktisk bemanning i pleie- og omsorgstjenestene i 15 av fylkets 26 kommuner. Normale uker vil si at det var utenom ferieavvikling og influensasesong.

Tallene viste at i snitt ble en av fire planlagte sykepleiervakter dekket opp av ufaglærte i perioden.

Søndre Land lå i bunnsjiktet: 32,6 prosent av de planlagte sykepleiervaktene ble dekket opp av ufaglærte. Bekymringsfullt, mente NSF Oppland da tallene ble kjent.

Årets kartlegging viser at Søndre Land har klatret litt opp på denne målingen: Nå ligger de på fjerde plass – nedenfra. Omlag 25 prosent av de planlagte sykepleiervaktene ble i årets undersøkelse dekket opp av ufaglærte.

– Må se an tiltaket

Fylkesleder i NSF Oppland, Ingunn Holtklimpen, vil vente og se hvilke utslag endringene i sykepleierdekningen får, før hun applauderer rekrutteringsforsøket i Søndre Land:

– Hvis oppgavene ikke blir flere eller større ved lavere sykepleierdekning, og hvis kvalitet og sikkerhet ivaretas, kan det høres greit ut. Så vil man etter tid se om dette tiltaket var rekrutterende, eller om det gir større slitasje på den enkelte sykepleier når antallet sykepleiere på vakt er lavere enn tidligere, sier hun.

– Ikke optimalt

Når det gjelder ufaglærte i planlagte sykepleiervakter, sier hun:

– Selv om avviket i Søndre Land er lavere en i fjor, ligger de fortsatt på over 25 prosent avvik i forhold til planlagt bemanning. Så kan det være ulikt fra avdeling til avdeling, sykehjem, hjemmesykepleie og så videre, sier hun og legger til at avvik på 25 prosent fortsatt må sies å være alvorlig.

Kommunalsjef i helse og omsorg, Randi Marta Berg, kjenner til tallene fra årets kartlegging.

– Det er gledelig at tallene har blitt bedre, men det er fortsatt ikke optimalt. Vi har fått inn noen flere sykepleiere, men det er hele tiden et behov for å rekruttere nye.

– Sykefraværet har også vært høyt. En forklaring kan være at det har blitt en ond sirkel med for få sykepleiere, og at det kan bli for stor belastning på de som er her. Vi har også brukt vikarbyrå i perioder, med delt erfaring. Vi har for eksempel opplevd at vi hadde avtale om innleie fra vikarbyrå, men de klarte ikke å levere, sier Berg.

– Ved fravær har vi veldig få sykepleiere, og det er alltid en viss turnover. Vi setter ikke inn helsefagarbeidere eller ufaglærte for å spare penger, vår holdning er at vi tilstreber å følge bemanningsplanen, sier hun.

Les også:Lokker sykepleiere med festivalbillett og nedbetaling av studielån

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse