fbpx Ga 100 000 til nyansatte – de andre sykepleierne fikk ingenting Hopp til hovedinnhold
Rekrutteringsstunt i Hattfjelldal:

Ga 100 000 til nyansatte – de andre sykepleierne fikk ingenting

Bilde av Hattfjelldal.

Hattfjelldal kommune slo på stortromma og ga 100 000 kroner til nyrekrutterte sykepleiere. De som allerede jobbet der, fikk ikke noe ekstra.

– Vi har ikke fått noe ekstra fra arbeidsgiver. Det føles urettferdig, sier Leikny Heggli, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Hattfjelldal.

Hun har nylig hatt et møte med flere av sykepleierne, som står bak henne i uttalelsen om at det oppleves urettferdig at de som har holdt hjulene i gang, ikke har fått noe ekstra.

Bakgrunnen er at kommunen i fjor tilbød 100 000 kroner til sykepleiere som ville ta seg jobb i Hattfjelldal – mot en bindingstid på to år. 

Rekrutteringstilskuddet ble vedtatt av kommunestyret. De ga en bevilling på 500 000 kroner som skulle brukes til rekruttering som et strakstiltak. Det siste tilskuddet ble tildelt i år.

De sykepleierne som allerede var i jobb, fikk imidlertid ingen påskjønnelse.

Les og se kart:Disse 153 kommunene tilbyr noe ekstra til sykepleiere

– Jobbet mye ekstra

– Det er som om de sykepleierne som ble rekruttert, fikk belønningen. Sykepleierne som allerede jobbet i kommunen, har før dette stått i en veldig travel og uforutsigbar arbeidssituasjon. Det har vært mye forskjøvet arbeidstid og endring av arbeidsplass – ofte uten varsel før vi kom på jobb. Vi har kommet på jobb og fått beskjed om å arbeide en annen plass enn det som sto i turnus, sier Heggli.

Vigdis Grolid, Hilde Breivik, Anne Katrin Sørdal, Katrine Sørdal, Birgit Belbomo og Line Kristin Ivarrud jobber alle som sykepleiere i kommunen. I en e-post til Sykepleien beskriver de situasjonen slik:

«Vi har som sykepleiere tatt mye ansvar og stilt opp for arbeidsgiver for å opprettholde forsvarlig drift – har ofte måtte sette til side sosiale planer … Vi har jobbet mye ekstra, byttet på vakter, helger, etter ønske fra arbeidsgiver, blitt forskjøvet. Blitt flyttet på mellom avdelingene (sykehjem og hjemmesykepleien).» 

«Økt travelhet og stress»

Perioden med uforutsigbarhet har vart i flere år, skriver de.

«Vi har følt presset til å ta ekstra vakter, for å unngå at kollega måtte stille opp. Dette har ført til at sykepleierne er veldig slitne, negativt for arbeidsmiljø, sykmeldinger, mistrivsel på jobb. Vi føler oss ikke verdsatt.»

De sju sykepleierne står samlet om beskrivelsen. 

«Som det går frem her, så har vi i Hattfjelldal kommune stått i denne situasjonen i flere år. Det ble ikke bedre etter rekrutteringen, da det ble frafall på noen nyansatte og oppsigelser og en del sykmeldinger. Dette har ført til at mange sykepleiere vil ikke jobbe 100 prosent stillinger, de makter det ikke. Vi står nå i en situasjon der flere sykepleiere er på utkikk etter annen jobb. Det skyldes også at det skal presses på oss flere arbeidshelger enn hver tredje som vi har i dag. Helgene skal styrkes, noe som fører til mindre sykepleiere på dagtid i ukedagene. Økt travelhet og stress», skriver de.

En av sykepleierne, Katrine Sørdal, presiserer at hun er enig i beskrivelsene, men at hun ikke er like mye berørt, ettersom hun ikke har gått i turnus i den senere tiden.

Vil ha færre helger

«Det vi ønsker, og som vi mener kommunen vår og sikkert andre kommuner også må se på, er arbeidstidsordningen», mener de:

«I stedet for å pålegge oss ekstra helger, korte ned på vaktlengden (for å få oss flere vakter på jobb), bør det legges til rette med bedre arbeidstidsordning. Færre helger, organisere arbeidet annerledes, slik at vi får gjort den sykepleiefaglige jobben vi skal. Få brukt vår fagkompetanse på riktig måte, og gi god kvalitet på sykepleien», skriver de.

Sykepleierne mener dette ville vært positivt for trivsel, arbeidsmiljø, og at kommunene da hadde beholdt sykepleierne sine, samt bedret rekrutteringen.

– Dette er blitt gjort noen steder, med suksess, fastslår de.

– Må leie vikarer nesten hver helg

Kommunalsjef for helse og omsorg Elisabeth Bogfjellmo sier hun har forståelse for at ansatte som allerede var i jobb, opplevde rekrutteringsstuntet som urettferdig.

– Samtidig var vi nødt til å iverksette strakstiltak. Det var en prekær situasjon, og rekrutteringen vi fikk til, avhjalp også de som allerede var i jobb. Det ble flere sykepleiere og mindre press på alle, sier hun.

Om dagens situasjon, sier hun at hun er godt kjent med at det fremdeles mangler sykepleiere, spesielt i helgene.

 – I over to år har vi forsøkt å komme til en løsning med flere sykepleiere på jobb i helgene. Som arbeidsgiver er vi åpne for å se på flere løsninger, for eksempel langvakter eller 3-3-2-turnus. Men dette har vi ikke klart å bli enige med lokale tillitsvalgte om. Vi må leie inn vikarer nesten hver helg. Vi har ikke ønsket å presse gjennom flere helger, men nå mener jeg at vi snart må lande på noe, sier hun. 

– Bekymringsfullt

Sykepleierne skriver at de ikke føler seg verdsatt, og at flere er på utkikk etter ny jobb. Til det sier Bogfjellmo:

– Det er bekymringsfullt om vi mister dyktige medarbeidere, og vi vil da fortsatt slite med å få nok sykepleiere. Samtidig er dette et valg den enkelte må ta, sier hun. 

– Jeg har ikke fått direkte tilbakemelding fra noen om at de ikke føler seg verdsatt, men jeg har hørt om dette i flere sammenhenger. Det å føle seg verdsatt handler også om å få tilbakemelding på jobben, føle seg sett og anerkjent av både ledelse og kollegaer og å være en del av et godt arbeidsmiljø og fellesskap, sier hun.

Bogfjellmo tror ikke Hattfjelldal kommune er unike med sine problemer: 

– Selv om det har vært veldig vanskelig å få tak i sykepleiere her, så hører jeg stadig om andre kommuner som sliter med akkurat det samme som oss, sier hun. 

– Må ta ned driften

– Kommunen er i dag i en utfordrende situasjon økonomisk der vi må ta ned driften med flere årsverk, på grunn av sviktende inntekter til kommunen. Men på sikt må vi se på strategiske og langsiktige tiltak for å både beholde og skaffe oss den kompetansen vi har behov for, sier hun.

Kommunen har i flere år tilbudt nyansatte med mindre ansiennitet enn 10 år, lønn som 10 års ansiennitet.

Bogfjellmo mener kommunen har fokus på både å rekruttere og beholde arbeidstakere:

– Senest i dag (onsdag 3. oktober, journ.anm.) har det vært gitt en orientering til formannskapet om de utfordringer vi står i, blant annet med hensyn til det å ha nok og riktig kompetanse, både innen helse- og omsorgssektoren og innen oppvekstsektoren i kommunen, mener hun.

– Jeg tror det er mange tiltak som må til for å komme ut av denne situasjonen, vi må få flere helsefagarbeidere til å utdanne seg til sykepleiere, og vi må bruke de virkemidlene vi kan i en presset kommuneøkonomi, sier hun. 

– Men ikke noe ekstra til dem som allerede er i jobb?

– Nei, det er dessverre ikke tiden for det nå, med den økonomien kommunen har, sier hun.

Les alle Sykepleiens saker om lokketilbud og rekrutteringstiltak her: 
Lokketilbud

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse