fbpx App som oversetter: 45 språk på ett brett Hopp til hovedinnhold
App som oversetter:

45 språk på ett brett

Fagsykepleier Sandra Røksness bruker appen Care to Translate

En app med kvalitetssikrede oversettelser skal lette kommunikasjonen når helsepersonell og pasienter ikke har felles språk. På kort tid har flere hundre norske sykehusavdelinger tatt løsningen i bruk.

«Det er mye vind i Haugesund.»

Det var neppe dette tyskeren innlagt ved toraksavdelingen på Ullevål universitetssykehus ønsket å formidle, men det var denne oversettelsen en app på mobilen hans foreslo.

– Via appen kunne han også meddele at legen hadde fridd til ham, smiler fagsykepleier ved avdelingen, Sandra Røkeness.

Hun innrømmer at hun tidligere har brukt Google Translate for å kommunisere med pasienter.

– Men da aner du rett og slett ikke hva du sier.

Hverdagslige språkbarrierer

Hverdagen i helsevesenet er full av møter på tvers av språkbarrierer, og mange små avklaring må gjøres kontinuerlig: «Vil du sette opp time?» «Kan jeg få undersøke deg?» «Denne skal sitte på.»

Den svenskutviklede appen Care to Translate er laget med tanke å på slike situasjoner. Den inneholder tusenvis av helserelaterte ord og setninger oversatt til 45 ulike språk og tilgjengelig som både tekst og lyd.

Før ba vi ofte pårørende om å oversette dersom de var tilgjengelige. Ellers gikk det mye i tegnspråk.
Sandra Røkeness, fagsykepleier

Appen har de siste par årene spredd seg raskt rundt om i norsk helsevesen. En rammeavtale Sykehuspartner inngikk i 2022 på vegne av Helse Sør-Øst, åpner for at alle helseforetak kan bestille verktøyet­ innenfor avtalen. Ifølge selskapet bak, er Norge det første landet i verden som inngår en nasjonal ­avtale for et slikt oversettelsesverktøy.

Nå bruker drøyt 350 ­norske ­sykehusavdelinger appen. I kommune­sektoren er det så langt kun Molde som benytter løsningen, men flere skal være i kjømda.

«You OK?»

Sandra Røkeness på toraksavdelingen ved Ullevål var i sin tid med på å teste ut appen gjennom en pilotstudie. Verktøyet viste seg å fungere så godt at det også ble benyttet for pasienter som ikke var med i studien, og avdelingen har fortsatt å benytte det etter at piloten er avsluttet.

– Før ba vi ofte pårørende om å oversette dersom de var tilgjengelige. Ellers gikk det mye i tegnspråk, forteller Røkeness.

Hun illustrerer med hendene:

– «You OK?» Det er klart det var veldig begrenset. Både hva vi kunne formidle og hvor sikre vi var på at det ble forstått.

Som nevnt ble det også tydd til Google Translate ved enkelte anledninger, men ifølge Røkeness gir Care to Translate en helt annen form for trygghet.

– Først og fremst fordi jeg nå faktisk vet hva jeg sier til mine pasienter og er mye sikrere på at kartleggingen jeg gjør, blir riktig.

Røkeness forteller at de bruker verktøyet både til å kartlegge pasientene, til å gi informasjon og til å gi instruksjoner.

– Noen kan bli overrasket når de hører beskjeder på sitt eget språk fra Ipaden vi bruker. Mitt inntrykk er at pasientene opplever løsningen som noe fint og trygt. Dette er også blitt bekreftet i tolkesamtaler.

Ingen erstatning for tolk

– Appen skal være enkel og rask å bruke, og det er derfor viktig at innholdet tilpasses pasientgrunnlaget og skreddersys etter avdelingenes behov, understreker ­Maja Magnusson, som er CEO og en av grunnleggerne bak løsningen.

– Best egnet er det der man har standardiserte måter å ­kommunisere på, som i akuttsituasjoner der man jobber etter ulike triage-modeller ­eller ved veldig planlagte situasjoner, som forberedelser til undersøkelser. 

Magnusson understreker at rammeavtalen i Norge bygger på at appen skal være et supplement til tolketjenester. En av funksjonene som er lagt inn for norske brukere, er mulighet for direktebestilling av tolk. 

Maja Magnusson, CEO i Care to Translate

Vi tar hva vi har

I 2014 fikk Oslo universitets­sykehus i oppdrag fra Helse Sør-Øst å se nærmere på mulige digitale løsninger for å bedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter. Foranalysen resulterte i en rapport med den ­megetsigende tittelen «Vi tar hva vi har». 

For det er dette som har vært ­praksis mange steder – at man tar hva man har. Helsepersonell har, slik Røksness fortalte, tydd til kroppsspråk, peking og tegnspråk for å gjøre seg forstått. Man har bedt pårørende om å oversette, tegnet på små gule lapper og laget språk­permer med laminerte ark og begrenset funksjonalitet.

Fagsykepleier Sandra Røksness bruker appen Care to Translate

 – Større trygghet

En del sykepleiere bruker fremdeles Google Translate eller liknende verktøy. Dette fremgår blant annet av svarene i en undersøkelse om migrasjon og helse som Sykepleien nylig gjennomførte.

«Tolk benyttes oftest bare til legevisitt, så resten av tiden må sykepleier kommunisere med pasient ved hjelp av Google Translate eller miming», skriver en av sykepleierne som svarte på undersøkelsen.

Men algoritmene til slike automatiske oversettelsesverktøy er ikke alltid til å stole på. Tyskeren som meldte om legefrieri og værforholdene i Haugesund er nevnt. Oversettelse av «sosionom» til «heksedoktor» er et annet eksempel, som Camilla Holt Hasle opplevde. 

Hasle har ledet prosjektet med digitalt oversettelsesverktøy i Helse Sør-Øst, som resulterte i nevnte rammeavtale med Care to Translate.

I et intervju med Sykepleien i 2022, påpekte Hasle at med verktøy som Google Translate, vet man ikke hva man får ut og heller ikke hvor informasjonen man legger inn, havner.

Bildet viser skjermbilder fra appen Care to translate.
I Norge har implementeringen gått veldig raskt og strukturert
Maja Magnusson, CEO i Care to Translate

Tolk der det trengs

Leder i Norsk tolkeforening, Paulina Ślusarczyk, understreker viktigheten av å benytte tolk der det trengs.

– Man bør være litt rause og heller bestille en gang for mye heller enn en gang for lite, sier hun.

– Det er også viktig at helsepersonell har kompetanse til å avklare når det faktisk er behov for tolk.

Paulina Ślusarczyk, leder av Norsk tolkeforening
Man kan ikke ha tolk på sengepost døgnet rundt, så det er positivt at det finnes løsninger som lar pasienter få hjelp til praktiske ting også når vi ikke er der
Paulina Ślusarczyk, leder av Norsk tolkeforening

Med det sagt, stiller hun seg ikke avvisende til verktøy som Care to Translate.

– Man kan ikke ha tolk på sengepost døgnet rundt, så det er positivt at det finnes løsninger som lar pasienter få hjelp til praktiske ting også når vi ikke er der, sier Ślusarczyk.

Hun påpeker at det kan være små, men viktige nyanser i språket som kan glippe ved manglende kompetanse eller lav kvalitet på verktøyene som brukes.

– En pasient kan snakke hverdagsnorsk, men ikke nødvendigvis godt nok til å forstå og formidle nyanser. Det gjelder ikke bare fagterminologi, men også hverdagslig kommunikasjon. Har du for eksempel hatt smerten i to år, eller hadde du den for to år siden, og nå har den kommet tilbake?

I bruk ved 90 OUS-enheter

Lixian Cheng er spesialrådgiver i avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus (OUS) og har jobbet med innføringen av Care to Translate her. 

– Helsepersonell har gjennom flere år meldt behov for ekstra kommunikasjonsstøtte når tolk ikke er til stede, sier hun til Sykepleien.

Hun forteller at rundt 90 enheter ved OUS til nå har tatt løsningen i bruk. Ved hjelp av spillelister tilpasses innholdet hver enkelt avdelings behov.

Blant brukerne er blant annet sykepleiere, helsesekretærer, ambulansepersonell, stråleterapeuter og fysioterapeuter.

Lixian Cheng
Fagsykepleier Sandra Røksness bruker appen Care to Translate

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse