fbpx Ny app for helsevesenet erstatter Google Translate Hopp til hovedinnhold

Ny app for helsevesenet erstatter Google Translate

bildet viser Camilla Holt Hasle

Appen kan brukes for å gi korte beskjeder, avklare noe og stille enkle spørsmål. Den er tenkt brukt som et supplement til tolk når helsepersonell skal snakke med minoritetsspråklige pasienter.

– Vi vet at Google Translate ofte brukes for korte avklaringer og spørsmål på sykehus, men det anbefaler vi absolutt ikke, sier Camilla Holt Hasle.

Hun er sosionom i bunnen og jobber til daglig som spesialrådgiver i avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus (OUS), men er innleid av Helse Sør-Øst som prosjektleder for digitalt oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter i hele helseregionen.

Sosionom blir heksedoktor

– «Sosionom» kom for eksempel opp som «heksedoktor» da en avdeling på OUS søkte ordet opp på Google Translate da de skulle forklare det til en minoritetsspråklig pasient, sier Hasle og ler.

Men det er også av datasikkerhetsgrunner de ikke anbefaler Google Translate til helsepersonell som skal kommunisere med pasienter.

– Vi vet ikke hvor informasjonen ender, sier Hasle.

Trenger noe mer enn tolketjenester

Det digitale oversettelsesverktøyet de har valgt ut i prosjektet, er utviklet av «Care to translate». Det består av 2300 ferdiginnspilte setninger og spørsmål på 44 språk. Setningene finnes både som tekst og lydfil.

– Vi så at vi trengte noe mer enn tolketjenester for å kunne kommunisere med pasientene, forklarer Hasle.

Nederst til høyre i appen står det «Tolker». Der får man opp leverandører av tolker og kan gå rett til bestillingsportalen for tolk.

– Brukererfaringene viser at både pasient, pårørende og helsepersonell opplever større trygghet rundt kommunikasjonen med denne appen. I tillegg får vi styrket pasientsikkerheten og en mer effektiv ressursbruk, sier Hasle.

Bilde viser appen i bruk

Nyttig i ulike situasjoner

Prosjektlederen ramser opp ulike situasjoner der de har sett at verktøyet er nyttig:

  • For å informere om prosedyrer som blodprøver, MR og så videre
  • For å informere om endring av time
  • I påvente av tolk på Akuttmottaket
  • For pasienter under tvang i psykiatrien som våkner på natta og er forvirret og redde.

– Da kan man velge setninger som roer ned, forteller hvor pasienten er og forteller at pasienten er trygg, sier Hasle.

Når kan man bruke hva?

Helse Sør-Øst har laget en oversikt over når helsepersonell skal bruke tolk og når de kan bruke oversettelsesverktøyet:

– Vestfold, Ahus og OUS er kommet lengst

nettsiden til verktøyet kan man se at det fra før brukes ved Helse Møre og Romsdal og flere sykehus i Sverige.

Nå er appen i ferd med å rulles ut i hele Helse Sør-Øst, hvor Sykehuspartner skal drifte og vedlikeholde den. Ifølge Hasle vurderer de andre sykehusene om de skal skaffe verktøyet.

– Vestfold, Ahus og OUS er kommet lengst i Helse Sør-Øst, sier Hasle, som regner med å være ferdig som prosjektleder til våren.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse