fbpx Barnesykepleiere bekymrer for manglende praksis: – Barn har unike tilstander Hopp til hovedinnhold
#Praksis

Bekymret for manglende praksis: – Barn har unike tilstander

Bildet viser Kirsti Egge Haugstad.

– Funnene i Sykepleiens undersøkelse er veldig bekymringsfulle, men ikke overraskende for oss, sier leder av Barnesykepleierforbundet – NSF, Kirsti Egge Haugstad, til Sykepleien.

I undersøkelsen, som er besvart av nærmere 1700 nyutdannede sykepleiere, oppgir færre enn 2 av 10 at de har hatt praksis innen barnesykepleie / pediatrisk sykepleie, selv om dette er et av områdene de skal være innom, ifølge regelverket.

– Ikke bare er sykepleierutdanningens teoretiske undervisning om barn og unge mangelfull. Man godtar stilltiende at studentene heller ikke får praksiserfaring med denne delen av befolkningen, sier Haugstad.

Ifølge tall fra SSB er rundt 21 prosent av Norges befolkning under 18 år, og årlig er drøyt 350 000 av disse pasienter på sykehus. Rundt 100 000 har døgnopphold.

Enorm bredde

Haugstad påpeker at det er en enorm bredde i dette pasientgrunnlaget, fra prematurfødte til nærmest voksne, og at sykepleiere har behov for mye ulik og unik kompetanse om blant annet vekst, utvikling og kommunikasjon for å ivareta gruppen godt.

– Vi mener det er viktig at sykepleierstudentene lærer at den yngre delen av populasjonen er helt unik og det trengs spesialisert medisinsk kunnskap. Barn har tilstander som er unike for deres aldersgruppe, som medfødt hjertefeil og barnekreft. Sykepleien må være alderstilpasset, og du må i en helt annen grad inkludere hele familien når man jobber med mindreårige.

Haugstad peker på sentralisering av utdanningene som en mulig medvirkende årsak til utfordringene studiestedene nå har med å gi studenter relevant praksis med barn og unge.

At utdanningsstedene får lov å argumentere for at dette får vi ikke til, det er rett og slett ikke holdbart
Kirsti Egge Haugstad

– Men selv om det ikke finnes en barneavdeling i nærheten, er det mange områder i en kommune der studentene kunne fått læringsutbytter knyttet til barn og unge, som BUP, barneboliger, helsestasjoner og så videre. Man kan også vurdere å gi reisestipender slik at studentene kan reise til nærmeste barneavdeling for å ha punktpraksis, foreslår hun.

– At utdanningsstedene får lov å argumentere for at dette får vi ikke til, det er rett og slett ikke holdbart.

– Hva med simulering? Kan det være et godt supplement?

– Absolutt, til for eksempel hjerte-lunge-redning og vurdering av alvorlig syke barn er simulering vanlig og svært nyttig.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse