fbpx Bare 2 av 10 får praksis i svangerskaps- og barselomsorg: – Dette er veldig uheldig for rekrutteringen til yrket Hopp til hovedinnhold
Svangerskaps- og barselomsorg

Bare 2 av 10 får praksis: – Dette er veldig uheldig for rekrutteringen til yrket

Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet

Jordmorforbundet reagerer på at såpass få sykepleierstudenter får praksis innen svangerskaps- og barselomsorg.

– Jeg synes det er veldig synd at studiestedene ikke klarer å legge til rette for en så viktig del av grunnutdanningen, sier leder av Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup.

Kommentaren er en reaksjon på resultatene fra Sykepleiens spørreundersøkelse, som blant annet viser at færre en to av ti sykepleierstudenter får praksis innen svangerskaps- og barselomsorg.

– Det er overraskende få, og vi vil ta det opp med utdanningsinstitusjonene. Vi har allerede stor jordmormangel her i landet, og dette er veldig uheldig for rekrutteringen til yrket.

Det er ingen tvil om at erfaringer fra praksis virker rekrutterende
Hanne Charlotte Schjelderup, leder Jordmorforbundet NSF

Schjelderup påpeker at mange av dagens jordmødre nærmer seg pensjonsalder, og at behovet dermed ikke blir mindre i årene fremover.

– Det er ingen tvil om at erfaringer fra praksis virker rekrutterende.

Schjelderup påpeker at praksis innen svangerskaps- og barselomsorg kan gi nyttig erfaring også for sykepleiere som ikke sikter seg inn mot spesialisering.

– Mange sykepleiere uten videreutdanning jobber innen feltet, både på gynekologiske avdelinger, på barsel- og fødeavdelinger, sier hun.

– Flere utdanningsinstitusjoner påpeker overfor Sykepleien at de må prioritere studenter i videreutdanning for de få praksisplassene som finnes innen dette feltet. Har de ikke et poeng?

– Det vil alltid måtte være en rangordning, og de som tar jordmorutdanning må prioriteres. Likevel bør ikke det stå i veien for at også bachelorstudenter kan få praksis innen svangerskaps- og barselomsorg. Det krever riktignok noe mer planlegging og at man fordeler studenter over tilgjengelige vakter, også til ubekvemme tider.

Mitt inntrykk er at man har fått det til i langt større grad tidligere
Hanne Charlotte Schjelderup, leder Jordmorforbundet NSF

Schjelderup mener at studiestedene med fordel også kan samarbeide mer seg imellom og med ulike helseforetak for å få til en bedre fordeling av praksisplasser.

– Mitt inntrykk er at man har fått det til i langt større grad tidligere. Da jeg selv tok grunnutdanning i Bergen rundt årtusenskiftet, valgte jeg å ha praksis på fødeavdelingen i Tromsø. Der var det da ingen studenter som hadde praksis samtidig, og jeg hadde kjempeutbytte av det.

– Mange tar til orde for mer bruk av simulering, ikke minst på ditt felt. Hva er ditt syn på dette?

– Simuleringspraksis er verdifullt, men det må ikke gå på bekostning av pasientmøter, for dette er veldig ulike ting. Jordmorforbundet er åpne for at man kan bruke simuleringsverktøy og -situasjoner i læringen, men man må også ha tilstrekkelig klinisk praksis for å lære seg å håndtere mennesker i akutte situasjoner og reagere riktig når det trengs.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse