fbpx Sykepleierstudentene: Noen får bare én forelesning om sykepleie til barn Hopp til hovedinnhold
Mangel på barnesykepleiere:

Sykepleierstudentene: Noen får bare én forelesning om sykepleie til barn

Kent Hanssen, studentnestleder, NSF

– Personlig mener jeg at det er altfor lite, sier Kent Hansen, fylkesrepresentant i NSF Student.

En av grunnene til at det er viktig med en spesialutdanning, er at sykepleie til barn er et område bachelorstudentene lærer lite om.

Dette er en påstand som ofte blir brukt for å argumentere for flere barnesykepleiere.

Men stemmer den?

Varierer fra skole til skole

– Personlig mener jeg at det er altfor lite, og noe man burde fått mer og bedre forelesninger om.

Det sier Kent Hansen, NSF Students fylkesrepresentant i Nordland.

– Sykepleie til barn kan være svært utfordrende, og bør derfor ha en større plass i utdanningen, mener han.

For at svaret skal være mer dekkende, kontaktet Hansen i slutten av 2020 de som da var studenttillitsvalgte, og som da geografisk ivaretok store deler av landet.

Fra dem fikk han noe varierende svar.

Mulig å ta som valgfag ved Oslomet

– Flere av sykepleierstudentene beskrev at de kun har hatt én forelesning om dette. To sa at de ikke har fått noe undervisning i det hele tatt, sier Hansen, og fortsetter oppsummeringen:

– To tillitsvalgte sa de har hatt godt med undervisning om dette. En fortalte at sykepleierstudenter ved Oslomet for eksempel kan velge sykepleie til barn som valgfag.

Den tillitsvalgte fra Oslo fortalte videre til Hansen at det er mange praksisplasser hvor studentene kan arbeide med barn tilknyttet Oslomet, og det er mulig å ønske seg dit for dem som måtte ønske det.

– Hovedinntrykket ut fra tilbakemeldingen jeg har fått, er at undervisning om sykepleie til barn er mangelfull, konkluderer Kent Are Hansen.

– De fleste steder oppleves det dessuten som vanskelig å få praksisplasser som inkluderer sykepleie til barn.

Lærer lite om barn

– Ut fra tilbakemeldingene vi får, og min egen erfaring, er det lite om sykepleie til barn i grunnutdanningen.

Det sier leder i NSF Student, Edel Marlèn Taraldsen. 

– Får dere mange tilbakemeldinger om dette?

– I grunnen ikke. Det er ikke sikkert dette er noe studentene tenker de kan si fra om til oss, men det må de så absolutt. Vi har mulighet til å påvirke.

– Mener du det er viktig å lære mer om barn i grunnutdanningen av sykepleiere?

– Dilemmaet er at hvis noe skal inn, må noe annet ut. Bachelorutdanningen er allerede fullpakket, så derfor er det ikke mulig for meg, på stående fot, å ta stilling til det.

Men Taraldsen ser at lite undervisning om barn i grunnutdanningen, igjen kan påvirke hvor mange som søker seg til barnesykepleierutdanning.

– Hadde vi lært mer om barn her, hadde det kanskje gitt større interesse for å jobbe med barn, påpeker hun.

Lærer er enig

Jorunn Tunby, som er ansvarlig for master i barnesykepleie ved Universitet i Tromsø (UiT), sier dette:

– Bachelorutdanningen har tidligere hatt svært lite om barn.

Hun viser til en undersøkelse som Barnesykepleierforbundet gjorde for noen år siden, som viste at grunnutdanningene hadde få timer om barn. Den utdanningen med flest timer var Tromsø, med seks timer på tre år.

Men dagens studieplan fra bachelorstudiet tyder på at det er skjedd en positiv endring siden Barnesykepleierforbundet gjorde sin undersøkelse.

Ifølge UiT får studentene i dag undervisning i undervisning i utviklings- og læringspsykologi, samt grunnleggende sykepleie til barn og unge i førsteåret. Her får de også tre timer om utsatte barn.

I andreåret får de to timer teori om barn på sykehus, og en time teori om barn og legemidler. I tillegg kommer en studieoppgave om barn.

I tredje år får de undervisning om psykisk helse og psykiske lidelser hos barn. Blant annet har studentene hatt undervisning om utsatte barn med barnesykepleier fra Statens barnehus i Tromsø.

Bildet viser en åpen dør med et skilt der det står oppholdsrom, og litt av rommet.

Få får praksis med syke barn

Men også Tunby peker på at bare en brøkdel av studentene får litt praksis på en barneavdeling, og treffer syke barn.

Av et kull på 100 bachelorstudenter i Tromsø, får fire slik praksis.

– De fleste får sin praksis i barnehager, sier hun.

– Er du enig i påstanden om at sykepleiere med bachelor ikke vil ha de kunnskaper som trengs for å arbeide med de sykeste barna, uten at de får ekstra opplæring utover sin grunnutdanning?

– På bakgrunn av det minimale antall timer undervisning og manglende mulighet for praksis, er jeg enig i den påstanden, sier Tunby.

Les også:

8 av 10 barneavdelinger har for få barnesykepleiere

– Vi har mange barn med komplekse diagnoser, og de er helt prisgitt vår kompetanse

Hvorfor trenger barn egne sykepleiere?

Barnelegene: Viktig for kvaliteten med mange barnesykepleiere

Hadde tre sykepleiere klare til å begynne på barnesykepleie, men de måtte si fra seg plassen

Fryktet å få en barneavdeling uten barnesykepleiere

Har beskrevet barnesykepleierens spesielle kompetanse

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse