fbpx Ikke gjør noe du ikke er trygg på Hopp til hovedinnhold

Ikke gjør noe du ikke er trygg på

Student undersøker pasient

De kan bli satt til å følge gamle Olga til tannlegen eller rydde på lageret. Hva skal studentene i praksis finne seg i?

De ferske sykepleierne som svarte på Sykepleiens undersøkelse, forteller om forhold i praksisperioden som opplevdes som ugreie. Sitatene under er noen eksempler: 

«Mine oppgaver var å følge pasienter til butikker og vaske leilighetene deres.»

«Det er læringsrikt å få jobbe selvstendig og kjenne på ansvarsfølelsen, men irriterende å bli utnyttet.»

«Vi studenter ble ofte brukt som ekstra hjelp når det var mangel.»

«Vi som studenter gikk overtid for å hjelpe ansatte med å komme i mål med arbeidsdagen.»

«Alt av medikamenter ble mitt ansvar.»

«Sykepleiestudenter ble brukt til dobbeltkontroll.»

Forsvarlighet viktigst

Hva kan man egentlig settes til av oppgaver i praksis?

Det enkle svaret er: Oppgaver du føler deg trygg på, og oppgaver som gir læring.

Sigrid Husøy Larsen, leder av NSF Student, får ofte høre om studenter som blir bedt om å utføre prosedyrer de ikke føler de bør være alene om, og at de brukes til å fylle opp når vakter er ubesatte.

Loven regulere hva studenten kan gjøre: § 4 i Helsepersonelloven fastsetter prinsippet om forsvarlighet. Og det er klinkende klart at det er autoriserte sykepleiere som er ansvarlige for at oppgavene gjøres riktig og under forsvarlige forhold når det er studenter i avdelingen.

Sykepleierstudenter regnes som hjelpepersonell. I loven står det at man kan overlate oppgaver til hjelpere hvis det regnes som forsvarlig.

– Hvilke oppgaver man kan få, avhenger av hvor langt man er kommet i studiet. Det er helt klart stor forskjell på en som er i sin første praksis, og en som er tredjeårsstudent. Jo lenger ut i studiet man er, jo flere oppgaver og jo mer selvstendig kan man jobbe, sier Sigrid Husøy Larsen.

På slutten av studiet kan veileder si: «I dag utfører du alle oppgaver selv. Jeg bryter bare inn hvis jeg ser at du gjør feil.»

Som sagt har sykepleieren ansvaret uansett hvor sent studenten er i studiet. Men det er også et poeng å la studenten øve på å jobbe selvstendig når vedkommende nærmer seg avsluttende eksamen, forklarer Larsen.

Autorisert helsepersonell har det faglige ansvaret, men Larsen påpeker at studentene også selv har et ansvar.

– Alt handler om å være bevisst på sin egen kompetanse. Ikke gjør oppgaver du ikke føler deg trygg på.

Er der for å lære

Studentlederen får av og til høre at studenter blir brukt som arbeidskraft. Det skal ikke skje. For alle oppgaver studenten gjør i praksis, skal ha til hensikt å gi læringsutbytte, forklarer hun.

– Det kan være studenter blir satt til oppgaver som å følge en bruker til tannlegen, rydde på et lager eller vaske senger. Hvis disse oppgavene går ut over andre gjøremål som kunne gitt læringsutbytte, er det ikke greit.

Å gjøre slike praktiske oppgaver en gang kan muligens gi læringsutbytte, forklarer hun. Men det argumentet faller bort hvis man stadig blir satt til slike oppgaver.

Det er ikke meningen at studenter skal brukes i stedet for vikarer. Studentene opplever at det er «hull» i turnus og de kan bli bedt om å ta en vakt.

– Avdelingen skal egentlig ikke merke det hvis sykepleierstudentene ikke er til stede. De skal ikke regnes med i bemanningskabalen.

Samme ansvar i ekstrajobben

Det stiller seg annerledes for studenter som er ansatt, for eksempel i en jobb ved siden av studiet, påpeker Larsen. Da er man en del av bemanningen, men det faglige ansvaret stiller seg likt: De autoriserte har hovedansvaret.

– Kan du mye, kan du delegeres oppgaver for å avlaste, men vurderingen av hva studenten kan gjennomføre må gjøres av ansvarlig sykepleier. Man skal heller ikke da sette en student til å gjøre noe vedkommende ikke har gjort før eller ikke vet helt sikkert hvordan utføres.

Sjekk NSF students praksisvettregler her: 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse